dinsdag 30 juni 2020

Klinkhamer


In 1941 kreeg J. J. Klinkhamer zijn erkenning als leesbibliotheekhouder. De zaak was gevestigd op de Van Musschenbroekstraat nr. 72 in Den Haag. Deze leesbibliotheek werd in 1957 opgeheven.

maandag 29 juni 2020

Kleijn


De rooms-katholieke boekhandel van de Gezusters De Kleijn op de Beeklaan nr. 183 in Den Haag heb ik kunnen traceren tussen 1910 en 1955. De gezusters verkochten ook religieuze artikelen en gaven  ansichtkaarten uit. 

zondag 28 juni 2020

Kleijbergen


In 1923 nam Jan Kleijbergen de hier eerder behandelde kantoorboekhandel van A. C. H. Jansen over aan de Aert v.d. Goesstraat nr. 37 in Den Haag. Hij afficheerde zich als kantoorboekhandel, papierhandel, boekbinderij en drukkerij. Eén van zijn succes-artikelen: “Zodiac” vulpennen met 18 karaats gouden pen voor 3 gulden. In 1943 verhuisde de zaak naar de Vondelstraat nr. 198. Vermoedelijk heeft de winkel de oorlog niet overleefd.

zaterdag 27 juni 2020

Kleef


B. Th. van Kleef begon in de jaren '30 een leesbibliotheek/kantoorboekhandel aan de Hofwijckstraat nr. 37 in Den Haag, met een 2e vestiging aan de Houtmarkt nr. 36. De vestiging aan de Houtmarkt werd later in de jaren '30 voortgezet door zijn zoon, W.C.G. van Kleef. In de jaren '40 verhuisde hij naar de Korte Poten nr. 22. In 1954 werd Van Kleef failliet verklaard, maar zijn vrouw zette de winkel voort tot in de 2e helft van de jaren '70. De leesbibliotheek-afdeling werd in 1964 opgeheven. De zaak heeft nog enkele jaren bestaan onder leiding van mevr. J. Jeremiasse.

vrijdag 26 juni 2020

Klaassen


De papier- en kantoorboekhandel van H. H. Klaassen werd op 21 mei 1889 opgericht in de Prinsestraat nr. 23-25 in Den Haag. Tot 1892 wordt als medefirmant vermeld A. Grandadam. In de loop der jaren komen we als huisnummer afwisselend tegen 23-25 / 23 / en later 19-23. In 1892 was er ook een snelpersdrukkerij aan de zaak verbonden onder de naam “Telephoon”. Er werden ook ansichtkaarten uitgegeven. Rond 1896 is er ook korte tijd sprake van een nevenvestiging aan de Korte Houtstraat nr. 13.

De winkel van Klaassen had een zeer breed assortiment: papier, teken- en schrijfbehoeften, feest- en schertsartikelen, barnstenen pijpen, wandelstokken, dozen zeep, toverlantaarns, werktaschjes etc. etc. In 1905 wordt er geadverteerd met mooie schotels die men kan beplakken met sigarenbandjes. Klaassen heeft “een prachtvolle collectie sigarenbandjes expresselijk uit Amerika en Havana ontvangen”. Zijn schotels zijn bekroond in 1903 in Berlijn, in 1904 in St. Louis en Den Haag. Van dit fenomeen had ik nog nooit gehoord. In 1939 wordt het 50-jarig bestaan gevierd. Vele belangstellenden kwamen de weduwe van de oprichter feliciteren. Wellicht aardig om nog te vermelden: de bekende Nederlandse auteur J. van Oudshoorn (pseudoniem van Jan Koos Feylbrief, o.a. bekend van zijn roman “Willem Mertens’ levensspiegel”) kocht bij Klaassen de cahiers waarin hij dagboek hield. De winkel van Klaassen heeft minstens tot in de jaren '80 bestaan.

donderdag 25 juni 2020

Kiosk


Dit stempel is wat moeilijk te ontcijferen. Waarschijnlijk behoorde deze kiosk die bekend stond als “De Kiosk” aan het Almeloplein nr. 17 in Den Haag niet tot het “concern” van A. W. Segboer (Haagse Kiosk Onderneming – HKO, hier eerder behandeld). Dit soort kiosken zijn vrijwel allemaal verdwenen, maar wellicht zijn er oudere Hagenaars die zich deze kiosk waar pockets, speelgoed en tijdschriften werden verkocht, herinneren.

woensdag 24 juni 2020

Kersten


M. C. Kersten investeerde zijn spaargeld op 25-jarige leeftijd in 1923 in een protestants-christelijke boekhandel aan de Steijnlaan nr. 225 in Den Haag. De plek was niet zo gelukkig gekozen en al in 1925 verkaste hij daarom naar de Paul Krugerlaan nr. 148. Iets verderop in deze straat zat al (aan de overkant) de, eveneens christelijke, boekhandel van F. W. Hoekstra (hier eerder behandeld), die niet geamuseerd was. De concurrentie duurde echter slechts tot 1931 want toen verkocht Kersten zijn boek- en kantoorboekhandel (annex leesbibliotheek) aan de heer Van Rooijen. Deze beschikte niet over de geldige papieren voor een echte boekhandel. Daarom deed hij de boeken in de uitverkoop en zette alleen de kantoorboekhandel en leesbibliotheek onder eigen naam voort. In 1947 werd de winkel opgeheven.

De heer Kersten was meer in de inhoud dan in de verkoop van boeken geinteresseerd. Hij beschikte over een uitgebreide theologische collectie. Na de verkoop had hij voldoende tijd om zich daarin te verdiepen.

dinsdag 23 juni 2020

Kasteel


In 1879 was de boekhandel van J. Kasteel gevestigd aan de Prinsestraat nr. 13 in Den Haag. In 1884 verhuisde de winkel naar de Prinsestraat nr. 135 en toen was er sprake van een boek- en muziekhandel. Er was ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. Het zwaartepunt werd al gauw verlegd naar de handel in en het uitgeven van goedkope muziek. In 1885 werd er een catalogus uitgegeven met ruim 500 nummers. Een paar voorbeelden van de muziek die Kasteel uitgaf:

“Het stervende kind” door J. Hora Adema (voor zang en piano) f. 0.50

Thomson’s Pudding-Marsch “De zeven koks” voor zang en piano door Paulus.

De uitgaven van Kasteel werden door  meerdere Haagse boekhandelaren (zoals bijv. M. J. Couvée) in depot genomen. In 1888 verhuisde de winkel naar de Prinsestraat nr. 95. Na 1900 wordt de zaak niet meer vermeld.

zondag 21 juni 2020

Jonker


Over de boek- en tijdschriftenhandel van E. A. Jonker aan de Erasmusweg nr. 124 (Moerwijk) in Den Haag heb ik helaas geen nadere gegevens kunnen vinden.

Jongbloed 2


Abe Jongbloed (Sneek 1889-Den Haag 1958) kwam met zijn familie in 1913 uit Friesland naar Den Haag. In Leeuwarden had hij ervaring als boekhandelaar opgedaan bij boekhandel Meyer en Schaafsma. In Den Haag trad hij in dienst bij de Gebroeders Belinfante. Op 1 januari 1925 begon hij voor zichzelf met een juridisch antiquariaat vanuit zijn woonhuis aan de Archimedesstraat nr. 54-56 (gesloten antiquariaat). In 1934 deed zijn zoon Kornelis Pieter (Kees) Jongbloed zijn intrede in de zaak, na eerst ervaring te hebben opgedaan bij J. Kerling van Van Stockum’s Antiquariaat. Abe Jongbloed was in 1935 mede-oprichter van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren. In 1939 werd het bedrijf verplaatst naar de Laan van Meerdervoort nr. 45; de activiteiten werden toen uitgebreid met een algemene boekhandel en een (juridische) uitgeverij. Abe en Kees Jongbloed vormden in 1941 een vennootschap onder de naam “Juridische Boekhandel, Uitgeverij en Antiquariaat A. Jongbloed & Zoon”. Het was landelijk hét adres voor juridische literatuur. Kees Jongbloed was bijna 50 jaar lid van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging , waarvan meerdere jaren in een bestuursfunctie (secretaris en voorzitter). In 1987 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Kees Jongbloed overleed in 1994. Al vanaf 1981 was de 3e generatie Jongbloed in de zaak actief in de persoon van A. K. (Ab) Jongbloed. In 1981 werd ook een filiaal geopend in Leiden (Kloksteeg nr. 4). In 1983  betrok de juridische boekhandel het fraaie pand aan het Noordeinde nr. 39a, dat vrijkwam toen Boucher zijn deuren sloot. Ab bestierde de zaak samen met Theo Walter. In 2013 werd boekhandel Jongbloed overgenomen door Swets & Zeitlinger uit Lisse. Toen Swets in 2014 failliet ging, werd Jongbloed hierin meegesleurd. De juridische boekhandel werd uit de failliete boedel overgenomen door ManagementBoek.nl  uit Schiedam (Jan van Galenstraat nr. 7).


zaterdag 20 juni 2020

Rudolph Jansen


De kantoorboekhandel van Rudolph H.  P.  Jansen (kantoor-, school-, teeken- en schrijfbehoeften, reiskoffers, tassen, boekbinderij en handelsdrukkerij) was tussen 1906 en 1909 gevestigd aan de Aert van der Goesstraat nr. 48 (bij het Stadhoudersplein) in Den Haag. Daarna is de zaak verhuisd naar nr. 37 in dezelfde straat. In de periode 1910-1923 wordt de boekhandel gedreven door A. C. H. Jansen (vermoedelijk de zoon van de oprichter).

vrijdag 19 juni 2020

Otto Jansen


Toen dit etiket vervaardigd werd, was de muziekhandel van Otto Jansen naar eigen zeggen “de oudste muziekhandel hier ter stede”. De zaak werd opgericht in 1899 en was gevestigd aan de Koningstraat in Den Haag, eerst op nr. 40 en vanaf  1908 op nr. 44, bij de Fagelstraat. Tussen 1902 en 1917 had men ook een vestiging in Rotterdam op de Binnenweg nr. 125b/127.

Men kon bij de zaak terecht voor aanschaf, huur en reparatie van grammofoons  en muziekinstrumenten, het stemmen van trekharmonica’s  en het huren van spreekmachines. Termijnbetaling mogelijk. In 1931 was de opheffingsuitverkoop. 

donderdag 18 juni 2020

Janos


Op dit stempel is de naam van het antiquariaat moeilijk te ontcijferen, maar uit het adres kan afgeleid worden dat het om O. (Oskar) Janos gaat. Curieus omdat ik het antiquariaat alleen ken onder de naam “Pallas & Janos”. Deze zaak werd in 1989 gestart door N. J. Lelieveld (Nico) en zijn vrouw Oskar Janos in de Molenstraat nr. 25 (in de Koningspoort) in Den Haag. Het antiquariaat is gespecialiseerd in antieke kaarten en prenten (stadsgezichten) uit de 16e tot en met de 18e eeuw. Nico was ook enige tijd als collega present op de wekelijkse (vrijdagse) boekenmarkt op het Spui in Amsterdam. In 2014 vertrok het antiquariaat naar de Columbusstraat nr. 31. De zaak bestaat nog steeds en is op dit moment gevestigd op de Valkenboskade nr. 621 (alleen op afspraak).

woensdag 17 juni 2020

jansen


Kantoorboekhandel A. Jansen was in de vijftiger jaren gevestigd aan de Driebergenstraat nr. 1 in Den Haag. Men verkocht ook “speelgoederen”.

dinsdag 16 juni 2020

Jacobson


De Joodse boekhandelaar S. Jacobson startte in 1903 met zijn zaak op de Paviljoensgracht nr. 9B-11 in Den Haag. Aanvankelijk ging het om een kantoorboekhandel, maar al vrij snel was er sprake van een volwaardige boekhandel. Men kon er ook advertenties opgeven voor het “Nieuw Israelietisch Weekblad”. De zaak hield het vol tot 1942. Naar het lot van S. Jacobson na 1942 kunnen we slechts gissen, maar ik vrees dat hij de oorlog niet overleefd heeft.

Curieus is dan dat in 1955 Ies (Israel) Bachrach, eveneens uit een Joodse familie, op de Denneweg 69a een boekhandel begint onder de naam S. Jacobson. Hij was de zoon van de Joodse kantoorboekhandelaar Abraham Heiman Bachrach. In 1942 vluchtte hij voor de nazi-terreur naar Zwitserland. In 1945 kwam hij als militair in het bevrijdingsleger terug naar Den Haag en trad dus in 1955 in de voetsporen van zijn vader. Pas in 1950 had hij zekerheid gekregen over het lot van zijn ouders. Beiden kwamen in Auschwitz om. In 1970 kocht Ies Bachrach de Joodse boekhandel Joachimsthal in Amsterdam. In dat jaar hield boekhandel S. Jacobson dus definitief op te bestaan.

Op hetzelfde adres, Denneweg 69a ging toen boekhandel Ulysses van start.   

maandag 15 juni 2020

Iterson


Tussen 1959 en 1964 was de heer J. van Iterson in dienst van boekhandel Lybo aan de Laan van Meerdervoort nr. 616 in Den Haag. In 1964 werd hij bedrijfsleider van deze boekhandel. Ergens tussen 1964 en 1968 nam hij de zaak over en zette hem voort onder eigen naam. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft deze winkel waarschijnlijk tot 1990 bestaan. De zaak gaf ook prentbriefkaarten uit, o.a. een kaart met een afbeelding van de Laan van Meerdervoort, gezien vanaf de Laan van Eik en Duinen, richting de Pomonalaan.  

Intelligentia


Kantoorboekhandel “Intelligentia” op het Abrikozenplein nr. 56 in Den Haag kwam ik voor het eerst tegen in 1934. Men kon er terecht voor school-, schrijf-, schilder- en tekenbehoeften, druk- en bindwerk en stempels. Er was ook een copieer- en typo-inrichting en een advertentiebureau aan de winkel verbonden. Eigenaar was J. K. W. Arntzenius. Arntzenius was waarschijnlijk van rooms-katholieke huize, want hij adverteerde voornamelijk in de KRO gids voor de jeugd. De zaak gaf ook prentbriefkaarten uit, o.a. een kaart van de Goudreinetstraat, ter hoogte van de Bosbesstraat, gezien richting Abrikozenplein. Vanaf 1937 had men ook een leesbibliotheek. Als eigenaren van deze leesbibliotheek worden later genoemd mej.  J. M. van der Dungen en mej. M. J. van der Dungen. Na 1940 vond ik geen gegevens meer. 

In 't Veld


De algemene boek- en kunsthandel van M. in ’t Veld in de Abrikozenstraat nr. 156 in Den Haag heeft vermoedelijk niet lang bestaan. In 1934 wordt de boekhandel opgenomen in de lijst van erkende boekhandelaren, met de vermelding dat er ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden is. De leesbibliotheek wordt in 1935 al weer opgeheven. Hoe lang de boekhandel nog is voortgezet, is mij niet bekend. 

indischka"Indischka” in de Boekhorststraat nr. 14 in Den Haag is een winkel waar men handgemaakte ansichtkaarten, sieraden, kunstnijverheidsproducten en zelfs alcoholische dranken verkoopt. De reden dat deze zaak in deze serie langs komt, is dat er ook boeken in het assortiment zitten. Vrijwel alle aangeboden artikelen hebben een link met India en/of spiritualiteit. De winkel werd in de jaren ’70 opgericht.vrijdag 12 juni 2020

Problemen

Door technische problemen worden er even geen nieuwe etiketten geplaatst.

donderdag 11 juni 2020

Imagerie


Imagerie Old Prints (oude boeken en prenten) werd rond 1982 opgericht aan de Spekstraat nr. 2 (zijstraat Denneweg) in Den Haag. De eigenaresse, Berit Mol (inmiddels de 70 gepasseerd), verkoopt daar ook nu nog geschreven aktes, ansichtkaarten, oude foto’s, boeken, poëzie-albums en vooral prenten. Desgewenst kunnen aangeschafte prenten ter plekke worden ingelijst.  

woensdag 10 juni 2020

Ikaros


Toen boekhandel Boucher , waar ik regelmatig kwam, in 1982 de deuren sloot, vertelde Marcel Schneijderberg, die al jaren bij Boucher werkte, dat hij samen met Inge Ebbinge (ook al lang in dienst bij deze winkel) een eigen boekhandel zou beginnen in de traditie van Boucher. Dat wilde dus zeggen: hoge kwaliteit en voortzetting van een aantal specialisaties: franse literatuur, filosofie en geschiedenis. Daarnaast: russische en duitse literatuur en muziek . Ik vroeg hem of ik dan per direct bij zijn boekhandel kon intekenen op het Verzameld werk van Bordewijk. Daarop kreeg ik een enthousiaste bevestiging. Zo werd ik de allereerste klant (de zaak was immers nog niet geopend) van boekhandel Ikaros in de Molenstraat nr. 21b in Den Haag. De naam “Ikaros” verklaarde Marcel als volgt: Ikaros die met zijn wassen vleugels te hoog vloog en door de warmte van de zon neerstortte in zee, stond symbool voor: klein blijven, maar kwaliteit. Ik herinner me nog een fraaie kast met Pleiaden-uitgaven bij Ikaros. De winkel heeft het tot 1994 volgehouden. Daarna ging Marcel zich ontfermen over de franse afdeling bij boekhandel Houtschild. Nog later was Marcel Schneijderberg tussen 2009? en 2014 eigenaar van boekhandel Couvée. Een rijk boekhandelaarsleven!

dinsdag 9 juni 2020

Huygens


Toen S. Abrahamson Mzn. zijn "Passage-Boekhandel" (waarover later meer) in 1919 verplaatste naar de Stationsweg nr. 53 (Huygensplein) in Den Haag veranderde hij de naam in "Huygens Boek- en Kunsthandel, v/h Passage-Boekhandel".  De zaak gaf bij speciale gelegenheden briefkaarten uit. Zo bijvoorbeeld in 1925 in verband met de stormramp van 10 augustus (ook wel de cycloon van Borculo genoemd) “Rijksbriefkaarten”, geillustreerd door Johan Braakensiek (o.a. bekend van de illustraties voor de Dik Trom-boeken) a 10 cent (twee en een halve cent voor de slachtoffers) en in 1928 ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Amsterdam. Abrahamson overleed in 1934, waarna deze boekhandel werd opgeheven. 

maandag 8 juni 2020

Hupfeld


De heer J. W. Th. Naessens begon in 1891 met de fabricage van piano’s en andere muziekinstrumenten in Nederland-Indië. Niet zonder succes, want op een gegeven moment waren er vestigingen in Soerabaja, Batavia, Semarang, Djokja en Medan. In 1903 begon hij in Den Haag met een klein filiaal van de internationaal vermaarde fabrikant Hupfeld Musical Instruments uit Leipzig. Eén van de populairste producten was de “Phonola American”, een pianola. Al gauw ging Naessens samenwerken met de Amsterdamse muziekhandelaar Duwaer. De fabriek van de heren had op een gegeven moment rond de 200 medewerkers. De zaak in Den Haag was gevestigd op de Kneuterdijk/Heulstraat. Naessens kwam in 1915 om bij een auto-ongeluk in Woerden. Het Haagse filiaal heeft tot in de jaren ’40 bestaan. De reden dat de firma in deze serie langs komt, is dat men ook bladmuziek verkocht.

zondag 7 juni 2020

Houtschild


André Houtschild trad in 1974 in dienst bij ICU, afd. Intermedia Boekhandels. Uitgeverij Wolters-Samsom stelde hem toen in staat onder eigen naam een boekhandel te beginnen op de Papestraat nr. 13. Al spoedig verwierf hij zich een naam als gespecialiseerde boekhandel (o.a. Franse en Russische literatuur en militaria) én als leverancier van (met name Europese) wetenschappelijke boeken en tijdschriften. In de winkel was ook een complete Penguin-shop opgenomen. Vóór 1974 was Houtschild van 1971-1973 directeur van boekhandel Van Stockum en in 1973 was hij ook betrokken bij de uitgeverij De Schie Pers in Schiedam, een activiteit van zijn vriend Ben Burggraaf van Interbook International. In 1983 werd hij via een management buy-out eigenaar van de zaak. In 1994 nam Houtschild de hier eerder behandelde firma Bookimpex over van de oprichter Roland Driessen.
De verzendafdeling verhuisde toen naar het pand van Bookimpex op de Veenkade nr. 26/27.
In 2008 sloot de winkel in de Papestraat haar deuren en ging de firma Houtschild door als Internationale Boekhandel aan de Sir Winston Churchilllaan 281 in Rijswijk. De zaak im- en exporteert vooral wetenschappelijke publicaties en levert veel aan institutionele klanten. Men heeft ook een zoekservice voor antiquarische boeken. Tussen 2007 en 2012 maakte Houtschild deel uit van de Blackwell Group in Oxford. In 2012 verkocht Blackwell de zaak aan de Bertrams Group in Norwich en later werd Houtschild verkocht aan Casalini Libri SPA én aan Dick Raes. Per 1 juli 2023 fuseerde Houtschild met boekhandel Erasmus in Amsterdam. Toen verdween de naam Houtschild na 49 jaar uit de boekenwereld.  

zaterdag 6 juni 2020

Hoonhoud


H. Hoonhoud richtte op 1 juni 1933 aan de Laan van Meerdervoort nr. 282a, hoek Wattstraat, in Den Haag een boekhandel op van gereformeerde signatuur. In verband met de vele scholen in de omgeving was de verkoop van schoolboeken ook een belangrijke inkomstenbron. Rond 1938 werd de winkel verplaatst naar de Laan van Meerdervoort nr. 286. De verzendafdeling haalde veel intekenaren binnen op de grote Winkler Prins encyclopedie. Hoonhoud viel verschillende keren in de prijzen bij de etalagewedstrijden gedurende de boekenweek. Vanaf 1966 tot 1981 was de zaak gevestigd op de Laan van Meerdervoort nr. 213, hoek Archimedesstraat.  

Een bevriende klant liet mij naar aanleiding van het bovenstaande weten, dat hij zo'n 60 jaar geleden regelmatig bij Hoonhoud in de winkel kwam. De heer Hoonhoud informeerde dan vaak op een plechtige manier of de klant er bezwaar tegen had dat hij een etiketje in het boek plakte.

vrijdag 5 juni 2020

Hoogstraten 2


Vervolg Van Hoogstraten.

In 1881 opende een ander lid van de familie, W. J. van Hoogstraten, een boek-, kunst- en papierhandel aan het Noordeinde nr. 98 in Den Haag. Deze boekhandel zou ruim 135 bestaan. De oprichter overleed al in 1886. Zijn weduwe mevr. M. van Hoogstraten-van ’t Sant zette de zaak voort, die in 1898 in een N.V. werd ingebracht. In de 19e eeuw was er ook een leesinrichting van dagbladen aan de winkel verbonden (billijk tarief). Tot 1905 had men een filiaal in de Piet Heinstraat. De etiketten vermelden resp. de nummers 29 en 31. In 1907 gaf Van Hoogstraten de “Officiële gids van ’s-Gravenhage en Scheveningen “ uit. In 1927 werd P. F. Laforet directeur van de N.V., later bijgestaan door de zoon van de oprichter, J. M. van Hoogstraten. Laforet overleed in 1951. In 1947 werd de familie Bakker eigenaar van deze boekhandel, die toen al geruime tijd de titel hofleverancier mocht voeren.  J. Bakker leerde het vak bij boekhandel Bijleveld in Utrecht en Schaaf’s boekhandel in Hilversum. Zijn rechterhand was mej. H. Th. Adams die al sinds 1929 aan de zaak verbonden was. De boekhandel was tot aan het eind gespecialiseerd in engelstalige boeken op diverse terreinen en in publicaties over het koningshuis. J. Bakker overleed in 1998. In 2004 was de leiding in handen van mevr. Annet Bakker.

Begin 2018 sloot boekhandel Van Hoogstraten na meer dan 136 jaar definitief de deuren en ging alleen nog verder als online boekhandel.


woensdag 3 juni 2020

Hoogstraten 1


Bij Van Hoogstraten hebben we te maken met twee verschillende boekhandels. De eerste, waarvan hier etiketten worden afgebeeld, kwam al even kort ter sprake toen boekhandel Dijkhoffz de revu passeerde.

In 1777 richtte Arie van Hoogstraten (1747-1835) zijn boekhandel op in de Torenstraat in Den Haag. In 1811 verplaatste hij de zaak naar de Plaats N.Z. (op de etiketten is resp. sprake van Plaats 1, nr. 12 en Plaats nr. 11). Hij behoorde al gauw tot de toonaangevende boekhandelaren van de Hofstad. Zoals in die tijd heel gebruikelijk, trad ook deze boekhandel geregeld op als uitgever. In 1802 verscheen bij Van Hoogstraten “Liederen en woorden ter opwekking bij het godsdienstig Pinxterfeest”, een bundel die, naar ik vrees,  door weinigen de afgelopen pinksterdagen ter hand genomen zal zijn. In 1813 wordt zijn zoon, Arie van Hoogstraten Jr. in de zaak opgenomen en dan vermelden de etiketten A. van Hoogstraten & Zn. Arie Jr. is één van de oprichters van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. In 1859 werd hij benoemd tot erelid. Hij overleed in 1867. Daarna werd de zaak geleid door J. M. van Hoogstraten (1848-) en H. L. van Hoogstraten (1859-1883). Rond 1883 kreeg J. S. van Hoogstraten de leiding. Hij deed in 1902 de zaak over aan zijn winkelchef G. J. de Groot, die de winkel vanaf 1903 met zijn compagnon Marinus Dijkhoffz voortzette onder de naam “De Groot & Dijkhoffz”. Voor de verdere geschiedenis verwijs ik naar deze eerder behandelde zaak en naar boekhandel Dijkhoffz.

De boekhandel van een andere telg uit de familie Van Hoogstraten komt morgen aan de orde.

Hoogervorst


Kantoorboekhandel C. Hoogervorst (v.h. Fa. Corn. Paap) was tussen 1953 en 1982 gevestigd aan de Hobbemastraat 134, hoek Gerard Doustraat in Den Haag. Men had ook enige tijd een filiaal aan het Spui nr. 165.

dinsdag 2 juni 2020

Hoog


Boek- en kantoorboekhandel J. van ’t Hoog was in de jaren ’20 van de vorige eeuw gevestigd aan de Thomsonlaan nr. 116 in Den Haag. De zaak ging in 1930 failliet. 

maandag 1 juni 2020

Holthuis


Onze gewaardeerde  collega Fokas Gozewijn Holthuis (Bemmel 1964-) assisteerde al tijdens zijn studietijd in het Nijmeegse antiquariaat “Verzameld Werk”. Hij liet zich uitbetalen in boeken, een echte liefhebber dus. In 1994 begon hij zijn  eigen antiquariaat en in datzelfde jaar gaf hij al zijn eerste catalogus uit. Aanvankelijk was het antiquariaat gevestigd in zijn ouderlijk huis in Bemmel. Hij specialiseerde zich in Nederlandse literatuur na 1880 in eerste druk en bijzondere bibliofiele uitgaven. Daarnaast maakten handschriften een belangrijk onderdeel uit van zijn aanbod. Zijn antiquariaat behoorde al gauw (samen met Aioloz in Leiden en Hinderickx & Winderickx in Utrecht) tot de top in dit specialisme. Naast autografen en opdrachtexemplaren biedt het antiquariaat ook wel parafernalia  uit de literaire wereld aan, zoals de prullenbak van Couperus en het bureau van Marcellus Emants.

Toen Fokas in 2001 trouwde met Paul Snijders, die van 1986 tot 2001 bij De Slegte in Den Haag had gewerkt, verhuisde het antiquariaat naar de Daal en Bergselaan 78 in Den Haag. Het is een gesloten antiquariaat. De zaak geeft met grote regelmaat (ca. 5 maal per maand) interessante nieuwsbrieven uit met aanbiedingen, vaak rond één thema of één auteur. Met name sinds de komst van Paul ook op andere gebieden dan de Nederlandse literatuur (nieuwsbrieven met als titel Paulbooks).

Tot slot: wanneer U een bepaald item dringend wilt aanschaffen, raad ik U aan niet na 19.00 uur aan te bellen, omdat U dan de heren waarschijnlijk stoort tijdens een copieus diner.      

Hulst

De boekhandel van de familie Van Hulst in Amsterdam is één van de oudste zaken waarvan ik etiketten in mijn verzameling heb. Al in 1767 is e...