zaterdag 31 juli 2021

Kooy

Het “Noorder Vulpenmagazijn R. D. van Kooy” (leesbibliotheek en kantoorboekhandel) was tussen 1940 en 1972 gevestigd op de Bergweg nr. 207, tegenover de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Men had een zeer uitgebreid aanbod aan vulpennen. “Een goede vulpen behoudt haar waarde” / “Alle reparaties worden direct uitgevoerd”. De leesbibliotheek omvatte 12.000 titels.

vrijdag 30 juli 2021

Koller

In 1877 nam Adr. Koller de leesbibliotheek/leesinrichting in de Hoofdsteeg nr. 19 in Rotterdam over van Hoog & Kruyt. In de jaren daarna ontwikkelde de zaak zich tot een boek-, papier- en muziekhandel/leesinrichting/leesbibliotheek. In de jaren 1878/1879 gaf Koller samen met zijn collega Hendrik Altmann ook enkele kinderboeken uit van de auteur Gerard J. Spoor, o.a. “Moeders lieve boek”. In 1899 ging Adr. Koller een verbintenis aan met Albertus Jacobus van Os. Vanaf dat moment heette de firma “Adr. Koller & Van Os”. En dat werd een succes. In 1899 liet men door de architect J. van Kempen Valk Cz. een nieuw pand ontwerpen dat verrees aan de Wijnhaven nr. 73, bij de Korte Wijnbrugstraat. In de loop der tijd ging de zaak zich uitsluitend richten op kantoorartikelen/kantoormeubels/kantoormachines. Men werd ook een belangrijke importeur van dit materiaal. Het bedrijf groeide als kool. In 1915 had men in Rotterdam een 2e vestiging op de Noordblaak nr. 49 en in 1922 kwamen daar filialen bij in Amsterdam (Heerengracht nr. 501, bij de Vijzelstraat, later ook op andere adressen) en Den Haag (Noordeinde nr. 136a, tegenover de Oranjestraat). Maar daar zou het niet bij blijven. In 1972 had men 12 vestigingen verspreid over het land. In 1988 zat de Rotterdamse vestiging op de Witte de Withstraat nr. 16. Het bedrijf is tot op de dag van vandaag actief: nu op de Schiedamsedijk nr. 73A.

donderdag 29 juli 2021

Kok 2

Kok’s Kantoorboekhandel/Leesbibliotheek en Advertentiebureau (eigenaar W. Kok) was tussen 1935 en ca. 1961 gevestigd aan de Van Cittersstraat nr. 7 (ook wel 7a) (West) in Rotterdam. Begin jaren ’60 moet Kok de winkel overgedaan hebben, want in 1966 zit op dit adres kantoorboekhandel Van Rijnsoever.

woensdag 28 juli 2021

Kok

In april 1925 nam C. W. Kok de kantoor- en schoolboekhandel over van Jac. L. Zaalberg aan de West Kruiskade nr. 23 in Rotterdam. Hij deed zijn uiterste best om de scholieren naar zijn winkel te lokken. Uit een advertentie in 1930: “Iedereen holt tegen september naar boekhandel Kok, West Kruiskade 23 omdat daar de schoolartikelen het goedkoopst zijn”. In de jaren 1930-1932 gaf hij het maandblad voor Marnix-gymnasiasten “Vox Gymnasii” uit. Na 1933 wordt de zaak niet meer vermeld.

dinsdag 27 juli 2021

Knaap

De boekhandel/leesbibliotheek van P. A. v.d. Knaap was tussen 1923 en 1926 gevestigd aan de Putschebocht nr. 22 in Rotterdam. In 1926 verhuisde V.d. Knaap naar de Hillevliet nr. 4 (ook wel 4a). Vanaf midden jaren ‘40 is er sprake van boek- en kantoorboekhandel v/h P. A. v.d. Knaap. Als eigenaren worden dan vermeld C. Schouten en L. C. Schouten-Folmer. In 1959 verhuisde de winkel naar de Putselaan nr. 168a. De
zaak bestond in de jaren '80 nog. v>

maandag 26 juli 2021

Klinkhamer

J. J. Klinkhamer dreef in de 2e helft van de jaren ’30 een leesbibliotheek in de Boezemstraat nr. 39a in Rotterdam. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag aangenomen worden dat hij in 1941 naar Den Haag verhuisde, want in dat jaar opende een J. J. Klinkhamer een leesbibliotheek op de Van Musschenbroekstraat nr. 72 aldaar. Deze zaak werd in 1957 opgeheven.

zondag 25 juli 2021

Kleine kapitein

Daniël Aldering begon in 1992 aan de Meent nr. 77 in Rotterdam een kinderboekwinkel met de naam “De Kleine Kapitein”. De belangstelling voor kinderboeken was hem met de paplepel ingegoten, want zijn ouders hadden jarenlang een kinderboekwinkel in Groningen. De naam van de zaak verwijst uiteraard naar het succesvolle kinderboek van Paul Biegel. Toen in 2012 de huur van het pand aan de Meent fors omhoog ging, werd hem de gelegenheid geboden een grote ruimte te huren in het oude telefoniegebouw van de PTT aan de Botersloot nr. 173. Daarmee werd zijn kinderboekwinkel de grootste van Rotterdam en zeer waarschijnlijk van Nederland. Op een vloeroppervlak van 340 vierkante meter worden ca. 5000 verschillende kinder- en jeugdboeken uitgestald, met daarnaast, zoals gebruikelijk in dit soort zaken speelgoed, puzzels, cd’s etc.

zaterdag 24 juli 2021

Kieffer

De kantoorboekhandel van Johannes J. Kieffer wordt in 1903 voor het eerst genoemd. De zaak is dan gevestigd op de Lusthofstraat nr. 121 in Rotterdam. Tussen 1904 en 1911 wordt als adres vermeld Lusthofstraat nr. 117. Vanaf 1917 zit de winkel op nr. 93 (maar ook nr. 95 wordt vaak vermeld, zoals op dit etiket). Zoals zoveel boekhandels werd ook deze zaak getroffen door het bombardement in mei 1940. Later in de maand meldt een bijna-naamgenoot en vakgenoot A. J. Kieffen op de Beukelsdijk nr. 163 dat hij voorlopig de zaken voor Kieffer’s Boekhandel waarneemt. In 1941 meldt Kieffer echter dat hij een nieuw pand gevonden heeft op de Goereeschestraat nr. 5B (Kieffer’s Boekhandel/Vulpenspecialist). In februari 1944 kondigt Kieffer aan dat de zaak tot nader order gesloten is (dit had ongetwijfeld met de oorlogsomstandigheden te maken). Deze winkel heeft in ieder geval tot 1960 bestaan.

vrijdag 23 juli 2021

Kapsenberg

Adam Kapsenberg richtte zijn boekbinderij in 1886 op. Het eerste adres was vermoedelijk Oosterstraat nr. 18 in Rotterdam (vermeld in 1882). In 1891 is de binderij gevestigd op de Wijnstraat nr. 107, in 1899 op de Wijnbrugstraat nr. 6 (ook wel 6a en 6-8). Inmiddels had het bedrijf een forse groei doorgemaakt. Er is sprake van een binderij, linieerinrichting, kantoorboekenfabriek en drukkerij. Vanaf 1900 worden verschillende zonen van de oprichter als medefirmant genoemd: J. A. Kapsenberg, A. C. Kapsenberg en Adrianus Marius Kapsenberg (A. Kapsenberg & Zonen). De laatste vervulde tussen 1915 en 1937 verschillende bestuursfuncties in de Nederlandse Bond van Boekbinderspatroons. In 1953 werd de 1e paal geslagen van een nieuw bedrijfspand aan de Schiestraat nr. 38, vlakbij het Hofplein, ontworpen door de architecten H. E. Oud en Francois Elsen. In 1978 had het “Grafisch Bedrijf A. Kapsenberg B.V.” 45 medewerkers in dienst. In 1988 is de B.V. verhuisd naar de Schuttevaerweg nr. 160 (Sp. Polder). Later ging het grafisch bedrijf samen met de oudste drukkerij van Nederland Van Waesberge als “Kapsenberg Van Waesberge”.

donderdag 22 juli 2021

Kanters

Verschillende leden van de familie Kanters waren actief in de leesbibliotheek-branche. Tussen 1924 en 1930 had C. P. Kanters een leesbibliotheek op de Spanjaardstraat nr. 132, hoek 3e Schansstraat in Rotterdam. Rond 1930 werd deze zaak overgenomen door W. van der Elst. Op het betreffende stempel zijn beide eigenaren te ontwaren. In 1940 startte A. W. Kanters een leesbibliotheek op de Josephlaan nr. 8, bij de W. Kruiskade. In de vijftiger jaren breidde hij de zaak uit met een afdeling kantoorboekhandel. A. W. Kanters heeft het op dit adres volgehouden tot 1971. Kennelijk sloegen zijn advertenties aan: “Bekort de lange avonden door het lezen van onze mooie romans!” Tot slot: J. M. Kanters had op enig moment een leesbibliotheek in de Tollensstraat nr. 48. Nadere gegevens ontbreken.

woensdag 21 juli 2021

Kamerman

Dit moeilijk leesbare stempel is van de leesbibliotheek/boek- en papierhandel van mevr. A. E. P. van de Laar-Kamerman op de Meermanstraat nr. 34 (ook wel 34c) in Rotterdam. De zaak meldt in december 1940 in een advertentie dat de klanten er terecht kunnen voor kerstboom-artikelen, kaarsen, kalenders, kerst- en nieuwjaarskaarten en buurkaarten (wat dat dan ook moge zijn). In 1953 verhuisde de winkel naar de Goudserijweg nr. 188 (ook wel 188a). Na 1964 wordt de zaak niet meer vermeld.

dinsdag 20 juli 2021

Kandelaar

In 1971 betrok de Pinkstergemeente in Rotterdam een pand aan de ’s-Gravendijkwal. Op een gegeven moment koos men als naam voor de activiteiten “De Kandelaar”. In 1980 kocht de groepering één van de oudste bioscopen van Rotterdam, de Westerbioscoop aan de Nieuwe Binnenweg nr. 326. In dit gebouw werd ook een evangelische boekhandel geopend, eveneens onder de naam “De Kandelaar”. De zaak werd gedreven door M. J. van den Berg-Vink, later door L.F. Lock, tevens voorganger van de gemeente. In 2004 werd de naam van het Evangelisch Centrum omgedoopt in “Evangelisch Centrum Europoort”. De naam “De Kandelaar“ was te zeer beschadigd na een overspel-schandaal, waar de voorganger bij betrokken was. De boekhandel verliet in 2009 het bioscoopgebouw en verhuisde naar de Nieuwe Binnenweg nr. 420. In 2010 werd de boekhandel op dit adres voortgezet onder de naam “Pelgrim Boeken & Muziek”.

maandag 19 juli 2021

Kalbvleesch

Everardus Theodorus Kalbvleesch (1889- ) had in de 1e helft van de 20e eeuw een boekhandel/leesbibliotheek in de Lusthofstraat nr. 53 in Rotterdam.

zondag 18 juli 2021

Kagenaar

D. Kagenaar had tussen ca. 1890 en 1919 een boekbinderij aan de Meent nr. 15 in Rotterdam. Hij bond o.a. voor scheepsbibliotheken. In mei 1894 haalde hij de krant i.v.m. een bedreiging. Timmerman Weeldenburg aan de Delftschevaart nr. 53 en Kagenaar werden met brandbrieven gesommeerd om via het postkantoor 100 gulden te bezorgen. Zo niet dan zou er op hun panden een dynamietaanslag gepleegd worden! Ook toen tierde de misdaad al welig.

zaterdag 17 juli 2021

Jongepier

J. F. G. Jongepier had tussen 1909 en 1914 een boek-, kantoorboek-, papier- en (goedkoope) muziekhandel aan de Nieuwe Binnenweg nr. 194 (ook wel 194a), bij de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam. Hij verkocht ook bruilofts-artikelen. In mei 1914 ging Jongepier samen met J. van ’t Hoff: “Kantoorboekhandel Van ’t Hoff & Jongepier”. In die maand kondigden de compagnons ook aan een electrische drukkerij, binderij en kantoorboekenfabriek te beginnen aan de Lange Haven nr. 43 en Westvest nr. 39 in Schiedam. De kantoorboekhandel kreeg in 1917 een 2e vestiging op de Aert van Nesstraat nr. 7. In februari 1918 werden de 2 boekhandels verkocht aan C. Dronkers en G. J. de Melker. Vanaf dat moment konden Jongepier en Van ’t Hoff zich volledig concentreren op de zaak in Schiedam. Het pand aan de Lange Haven werd in 1928 vervangen door een groot nieuw onderkomen, ontworpen door de architect Piet Sanders. In 1964 was de afdeling binderij gevestigd in Lisse. In 1967 tenslotte werd de N.V. Nederlandsche Kantoorboekenfabriek “Van ’t Hoff & Jongepier” overgenomen door de firma G. C. T. van Dorp & Co.

vrijdag 16 juli 2021

Jong

Rond 1930 startte J. H de Jong zijn kantoorboekhandel/leesbibliotheek op de Tiendstraat nr. 15 (ook wel 15a), bij de Kruiskade in Rotterdam, “De Jong’s Boekhandel”. Later, rond 1940, doopte hij de zaak om in “De Vulpenhoek”. Het uitstekende gevaarte boven het winkelpand op het etiket is geen minaret, maar een sterk uitvergrote vulpen. De zaak heeft tot 1967 op dit adres gezeten. In de jaren 1980/81 duikt er een “Vulpenhoek” op aan het Tiendplein. Of er een relatie was met de voorganger is mij niet bekend.

donderdag 15 juli 2021

Janse 2

De tekst op dit etiket zou tot gevolg kunnen hebben dat uitsluitend boeken aangeboden worden van hoogbejaarde schrijvers en dat was vast niet de bedoeling van P. Janse. Hoe dan ook, op enig moment moet hij een boekhandel/antiquariaat gehad hebben op Britsenburg nr. 74 in Rotterdam. Helaas heb ik over deze zaak geen nadere gegevens kunnen vinden.

woensdag 14 juli 2021

Janse Köhler

In september 1904 kondigt de weduwe C. Köhler aan dat zij haar kantoorboekhandel (kantoor-, school- en teekenbehoeften) op de Schietbaanstraat nr. 23 (ook wel 23a), tegenover de Industrieschool in Rotterdam uitbreidt met een leesbibliotheek (5 ct. per deel per week, elken dag langer 1 ct. meer). In 1905 gaf zij een catalogus uit met 89 pagina’s. In 1922 omvatte de bibliotheek 5000 titels/9000 delen. Tot 1934 bleef de naam Firma Köhler gehandhaafd, maar er worden later andere eigenaars vermeld. In de jaren ’20 zijn dat J. Janse en P. J. C. Janse. De laatste had de leiding over een 2e vestiging aan de Vierambachtsstraat nr. 32. Zeer waarschijnlijk waren de Janse’s familieleden van de weduwe Köhler. In de jaren ’30 wordt H. Heiman als eigenaar vermeld. De zaak was gespecialiseerd in “aanzichtkaarten” en had een grote sortering modebladen.

dinsdag 13 juli 2021

Jacob

Deze boekhandel heeft maar heel kort bestaan. In mei 1826 nam Jacob & Comp. de boekhandel in de Kleine Draaisteeg, Wijk L., nr. 9 in Rotterdam over van J. Immerzeel Jr. In november 1826 bood hij een gedicht aan, geschreven door diezelfde Immerzeel, getiteld “Het Scheveningsche strand”, waarvan de opbrengst “ten goede kwam aan de door een ramp op 3 november ongelukkig geworden weduwen en weezen te Scheveningen”. In oktober 1828 werd de boekhandel overgenomen door Jean Louis Charles Jacob, die zich als boekhandelaar een grote naam zou verwerven.

maandag 12 juli 2021

IJsselstein

H. van IJsselstein nam rond 1930 de leesbibliotheek/boek- en papierhandel over van mevr. J. Loesberg-Hamstra op de Ackersdijkstraat nr. 75 (ook wel 75b), nabij de Bergschelaan in Rotterdam. In 1935 bestond de zaak nog. Nadere gegevens ontbreken.

zondag 11 juli 2021

Immig

Op 1 september 1873 begon Cornelis Immig Sr. (1838- ), die daarvoor jarenlang bij de firma Van Sijn had gewerkt, in een perceel aan het Bolwerk in Rotterdam een bescheiden drukkerijtje met een paar lettersoorten en een handpers. Al na een jaar breidde hij uit en verhuisde naar de Oostmolenstraat nr. 28 (ook wel 28-30). In 1892 deed zijn zoon Cornelis Immig Jr. (1867-1924) zijn intrede in de zaak. Vanaf dat moment was er sprake van Corns. Immig & Zn. De activiteiten werden uitgebreid met een binderij en in 1900 nam Immig Jr. de leiding van zijn vader over. In datzelfde jaar mocht de zaak zich “Hofstoomdrukkerij” noemen. In 1902 verhuisde de firma naar een nieuw pand aan de Nieuwe Haven nr. 5 (ook wel 3-5), naast de kazerne. De “Koninklijke Boek- en Steendrukkerij, Boekbinderij, Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren Corns. Immig & Zn.” was niet meer uit Rotterdam weg te denken. Immig Jr. was actief in diverse vakorganisaties; zo was hij o.a. hoofdbestuurslid van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf. Maar daarnaast was hij ook organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Rotterdam. In 1915 schonk hij (anoniem) het Standaart-orgel in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis (dat hij de schenker was, bleek pas veel later). Tussen 1906 en 1935 was de afdeling steendrukkerij gevestigd aan de Gedempte Slaak nr. 142 (later nr. 116). Verder was er tussen 1904 en 1920 een nevenvestiging in Amsterdam op de Rozengracht nr. 8-10. Rond 1920 werd de firma omgezet in een NV v/h Corns. Immig. Bij het 25-, 35- en 50-jarig bestaan van de zaak verschenen er jubileumuitgaven. In de uitgave t.g.v. het 35-jarig bestaan stond o.a. het volgende gedichtje: “Nu vijf-en-dertig jaar geleen / is Immig’s zaak gesticht; / haar oorsprong was maar zwak en kleen / toch is zij niet gezwicht, / maar heeft zich krachtig uitgebreid / tot der firma eer; door veler trouw, moed en beleid / ontwikkelde zij zeer. Toen Immig Jr. in juli 1924 overleed, volgde A.A. Teelink hem op als directeur. In datzelfde jaar werd zijn broer Cornelis Teunis Immig, Graphiker te Cassel, benoemd tot commissaris. In 1945 tenslotte fuseerde de NV Immig met de Haagse drukkerij Lankhout (sinds 1853) met als resultaat de “Vereenigde Drukkerijen Lankhout-Immig” in Den Haag.

zaterdag 10 juli 2021

Hummelman

Willem Hummelman (1908-1979) richtte in 1933 een kantoorboekhandel/leesbibliotheek op aan de 1e Middellandstraat nr. 90 in Rotterdam. Hij had ook speelgoed in de aanbieding. Toen er rond 1940 een 2e vestiging werd geopend aan de Stadhoudersweg nr. 93 (ook wel 93A) (Blijdorp) ging de zaak aan de 1e Middellandstraat functioneren als filiaal. De leesbibliotheek-afdeling heeft tot in de jaren ’60 bestaan. De zaak is tot op heden nog steeds gevestigd op de Stadhoudersweg en afficheert zich nu als Kantoorvakhandel Hummelman, aangesloten bij de inkoopvereniging Quantore. Op de 1e foto de winkel op de 1e Middellandstraat, op de 2e die op de Stahdoudersweg (jaren ’40).

vrijdag 9 juli 2021

Houtman 2

Joannes P. E. Houtman startte met zijn boek- en papierhandel rond 1905 op de Teilingerstraat nr. 21 (ook wel 21a), hoek Agniesestraat in Rotterdam. De zaak wordt vermeld tot 1931.

donderdag 8 juli 2021

Houtman

De R.K. boek-, papier- en kantoorboekhandel, boekbinderij en handelsdrukkerij H. A. J. Houtman werd in november 1895 geopend op de Westzeedijk nr. 3 in Rotterdam, 2e huis vanaf de Schiedamsche Singel. In de winkel werden allerlei rooms-katholieke artikelen aangeboden, zoals communie-kerkboeken, rozenkransen, etuis en gedachtenisplaatjes, maar ook portemonnaies en kastranden. Bij de binderij kon men “tegen zeer billijke prijzen” o.a. Katholieke Illustraties laten inbinden. In 1914 adverteerde men met het “nieuwe, aardige legspel Jacqueline Reuser’s Tikketak, die spelend de cijfers van de klok en den stand der wijzers leert” voor 45 cent (de r.k. jeugd moest natuurlijk wel bij de tijd blijven!). In februari 1915 verhuisde het bedrijf naar Westzeedijk nr. 25 (ook 25a). Naast prentbriefkaarten (o.a. van de Sint Ignatiuskerk aan de Westzeedijk) gaf Houtman in 1913 ook uit: “De Rotterdamsche processie naar Kevelaar”. Na 1926 wordt de firma niet meer vermeld.

woensdag 7 juli 2021

Houten

De kantoorboekhandel/drukkerij van W. A. van Houten (later & Zn) was tussen ca. 1936 en 1966 gevestigd op de Jacob Catsstraat nr. 133 in Rotterdam. “Voor vulpenhouders naar Van Houten” (1940).

dinsdag 6 juli 2021

Hosson

Toen Nicolaas Aplonius Peters in 1906 op 76-jarige leeftijd overleed, nam zijn schoonzoon zijn boekhandel over. Peters had deze boekhandel sinds 1878 op de Lange Warande nr. 100 in Rotterdam. (“Peters’ Boekhandel”). De Hosson verplaatste de zaak naar nr. 85, schuin tegenover de oude winkel. Vanaf 1908 wordt als huisnummer 59 of 59a vermeld. Tot aan zijn faillissement in juli 1914 bleef De Hosson vermelden “Peters’ Boekhandel”.

maandag 5 juli 2021

Hooymeyer

Hooymeyer’s Boekhandel was tussen 1940 en 1979 onafgebroken gevestigd aan de Hillevliet nr. 95 in Rotterdam-Zuid. Eigenaar was de heer W. Hooymeyer, die tussen 1960 en 1971 ook voorzitter was van de Afdeling Rotterdam van de Boekverkopersbond. Hooymeyer nam tweemaal een andere Rotterdamse boekhandel over. In 1966 kocht hij boekhandel Heijink in Hillegersberg, gevestigd op de Bergse Dorpsstraat nr. 35. Die zaak ging toen verder onder de naam “Boekhuis Heijink” (getraceerd tot midden jaren ’90). In 1972 werd boekhandel Hector & Bazendijk op de Korte Lijnbaan nr. 19 overgenomen en voortgezet als “Boekhuis Hooymeyer”. Deze vestiging heeft niet lang bestaan. Hooymeyer trad eenmalig op als uitgever. In 1972 verscheen een facsimile-uitgave van “Geschiedkundige en topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek” door W. van den Hoonaard (oorspronkelijke uitgave: Rotterdam : Mensing en Van Westreenen, 1824).

zondag 4 juli 2021

Holst

De boekbinderij van M. van Holst was in ieder geval actief tussen 1949 en 1959 op de Hendrick Sorchstraat nr. 73a, later nr. 71 in Rotterdam.

zaterdag 3 juli 2021

Hofmans

Hendrikus Adrianus Josephus (Henk) Hofmans (1866-1933) richtte in 1893 kantoorboekhandel “A. H. Hofmans” op aan de Zwarte Hondstraat nr. 3-5-7 (ook wel 1-11), hoek Beursplein in Rotterdam. In 1903 was er ook een filiaal in de Reederijstraat nr. 10. In 1906 werd de zaak een N.V. met als firmanten J. Timmermans en Th. A. Hofmans. De firma gaat dan verder onder de naam “J. Timmermans’ kantoorboekhandel”. In de jaren ’20 had men ook een filiaal aan de Wijnhaven nr. 47. Zoals zoveel boekhandels werd ook deze getroffen bij het bombardement in mei 1940. Al op 23 mei maakt de zaak bekend voortaan gevestigd te zijn in Pand Atlantic, Westplein nr. 3. Na de oorlog ontwikkelde de zaak zich voortvarend. In 1953 liet men een groot nieuw pand bouwen aan de Aert van Nesstraat nr. 25, dat in 1954 betrokken kon worden. De kantoorruimte zat op de Ammanstraat. In 1960 presenteerde men zich trots als de grootste kantoorboekhandel in Nederland (firmanten Th. A. Hofmans en J. F. Timmermans). In 1991 wordt vermeld dat het hoofdkantoor van de (inmiddels) VOF J. Timmermans zich bevindt op de Veilingweg nr. 24 in Berkel en Rodenrijs. Minstens zo belangrijk was de 2e tak van dit bedrijf. In 1894 werd namelijk ook opgericht de cartonnagefabriek/kantoorboekenfabriek/binderij en handelsdrukkerij H. A. Hofmans op de Bierstraat nr. 11. Dit bedrijf werd in 1897 verplaatst naar de Prins Hendrikkade O.Z. 33-35, hoek De Ruyterstraat (Noordereiland), later De Ruyterstraat nr. 17-19, hoek Prins Hendrikkade. Deze tak van het bedrijf heb ik kunnen traceren tot 1975.

vrijdag 2 juli 2021

Hoff

De kantoorboekhandel (school-, schrijf- en tekenbehoeften) en leesbibliotheek van C. van ’t Hoff was tussen 1940 en 1967 gevestigd op de Statenweg nr. 102 in Rotterdam. In de jaren ’60 wordt als eigenaar vermeld G. J. Hoff (merkwaardig, want dan niet meer Van ’t Hoff).

donderdag 1 juli 2021

Hoeven

Johannes van der Hoeven dreef in de jaren 1875/1876 een boekhandel/uitgeverij op de Wijde Kerkstraat nr. 12 in Rotterdam. In 1877 ging hij een compagnonschap aan met D. Buys Dz. De boek- en kunsthandel/uitgeverij “Van der Hoeven & Buys” was gevestigd aan de Korte Hoogstraat nr. 21. Van der Hoeven gaf een paar publicaties over Multatuli uit en vanuit Geisenheim schreef deze hem ook een aantal brieven. Ik noem één titel: “Hoe Kappelman (de heer M.) Multatuli beoordeelde : alle lezers en niet-lezers van het Rotterdamsche “Zondagsblad” benevens alle Kappellieden en Multatuli-vrienden ter lezing aangeboden” door J. S. (J. J. Janssen-Schollmann). Van der Hoeven en Buys waren ook nauw betrokken bij de oprichting in 1880 van het Museum voor Onderwijs en Kunst aan de Witte de Withstraat. Nadat Van der Hoeven en Buys kort daarna uit elkaar waren gegaan, zette Johannes de zaak tot 1882 alleen voort, maar hij overleed in februari van dat jaar. Zijn weduwe zette de zaak met een nieuwe compagnon voort: J. H. H. Rothmeyer. Deze had in de periode 1872-1882 een eigen boekhandel/uitgeverij aan de Hoofdsteeg nr. 19. De nieuwe combinatie “Boek-, papier- en kunsthandel/advertentiebureau/uitgeverij Wed. v.d. Hoeven & Rothmeyer” vestigde zich op de Hoogstraat nr. 350, bij de Vlasmarkt. In 1892 verhuisde de zaak naar de Hoogstraat nr. 266. Na het overlijden (?) van de weduwe Van der Hoeven zette Rothmeyer de zaak tot 1908 alleen voort. In dat jaar werd de winkel overgedaan aan M. A. Teljer, die de zaak verplaatste naar Hoogstraat nr. 301. Teljer verkocht de winkel in 1911 aan L. Meijer, die echter in 1912 al failliet ging.

Koning

Boekhandel “De Koning” in Zwijndrecht wordt voor het eerst vermeld in 1936. Aan deze boek- en kantoorboekhandel op de Lodewijk van Nassaustr...