maandag 22 april 2024

Hadi Poestaka

Het hier afgebeelde etiket is van de Amsterdamse vestiging van de Haagse boekhandel/uitgeverij “Hadi Poestaka”. Raden Mas Noto Soeroto (1888-1951) werd in 1906 door zijn vader vanuit Java naar Nederland gestuurd om te studeren. Hij was van adellijke afkomst. Zijn rechtenstudie in Leiden maakte hij echter niet af. Hij ontwikkelde zich tot journalist en dichter. In 1920 richtte hij samen met Louis Petit in Den Haag uitgeverij/boekhandel “Hadi Poestaka” (Schone Geschriften) op. Doel was zijn land en volk van herkomst op cultureel gebied bij te staan en een goede band tussen Nederland en IndonesiĆ« te stimuleren. Aanvankelijk opereerde hij vanuit zijn huisadres, Valkenboskade nr. 626, midden 1922 verhuisde hij naar de Nobelstraat nr. 20. Louis Petit leidde de nevenvestiging in Amsterdam op de Saxenburgerstraat nr. 34. Toen Petit zich in 1923 uit het bedrijf terugtrok, betekende dat het einde van de Amsterdamse zaak. Noto Soeroto veranderde de naam van het bedrijf toen in het meer correcte “Adi Poestaka”. Over de Haagse firma zie onder Den Haag.

zondag 21 april 2024

Habes

H. A. Habes had tussen 1931 en 1946 een “uitgebreide” boekhandel op de Haarlemmerdijk nr. 30 in Amsterdam. In december 1946 presenteerde hij/zij zich nog als “grossier in papierwaren” en attendeerde de klandizie er op dat er een flinke partij maandkalenders in de winkel aanwezig was. Daarna niet meer gesignaleerd.

zaterdag 20 april 2024

Haasdijk

De boek-, muziek- en kunsthandel van A. Haasdijk heeft niet lang bestaan. De winkel werd in april 1921 geopend in de De Clercqstraat nr. 92 in Amsterdam. In november 1927 werd de zaak opgeheven.

vrijdag 19 april 2024

Haas

Vanaf 1839 was de boekbinderij/boekhandel/uitgeverij van J. de Haas & Zoon gevestigd op de N. Z. Achterburgwal nr. 344, bij de Gasthuismolensteeg in Amsterdam. Het ging om een rooms-katholieke boekhandel en uitgeverij. De zoon, Johannes Simon de Haas, zette op een gegeven moment de zaak alleen voort: “J. S. de Haas, Amsterdam”. Het bedrijf verhuisde in de loop der tijd diverse malen. In 1856 wordt als adres vermeld Spuistraat, bij de Korte Gasthuismolensteeg G 315, vanaf 1875 Spuistraat, hoek Paleisstraat nr. 192 en vanaf 1878 Paleisstraat , hoek Spuistraat nr. 14. Per 1 januari 1880 droeg Johannes Simon de Haas de zaak over aan zijn zoons, Bernardus Johannes en Johannes Lambertus de Haas, die samen een vennootschap aangingen. In 1897 wordt het bedrijf overgenomen door de gebroeders Jacobus Adrianus Johannes en Hendrikus Gerardus van Alfen, die de zaak als vennootschap onder de oude naam “J. S. de Haas” voortzetten op het vertrouwde adres Paleisstraat nr. 14. In 1908 wordt de “R. K. Boek- en Plaathandel, Magazijn van religieuze artikelen, annex boekbinderij J. S. de Haas” wegens gezondheidsredenen te koop aangeboden. “Alleen met ernstige reflectanten wordt onderhandeld”. De gebroeders Kuijper voldeden kennelijk aan deze eis, want vanaf 1909 tot 1918 presenteert de zaak zich als “Fa. J. S. de Haas (Gebrs. Kuijper)”. De uitgeverij gaf tussen 1840 en 1913 voornamelijk publicaties uit in de rooms-katholieke sfeer. In 1900 verscheen bijv. “Jezuieten-gruwelen : een bijdrage tot de geschiedenis der beschaving”, door Bernard Duhr S. J. Titel en ondertitel lijken met elkaar in tegenspraak.

donderdag 18 april 2024

Haan 2

De “Internationale Muziekhandel Anton de Haan” was in 1891 gevestigd op de Spuistraat nr. 122, over de Molsteeg, bij de Torensteeg in Amsterdam. In 1893 verhuisde de zaak naar Singel nr. 552, bij de Vijzelstraat. In 1894 werd Anton de Haan failliet verklaard, maar de zaak maakte een doorstart als “Fa. Anton de Haan & Co” . In 1896 wordt het bedrijf voor het laatst vermeld , dan op de Reestraat nr. 7. De firma gaf ook muziek in het populaire genre uit, zoals bijv. “Sequah-marsch met komische coupletten”.

woensdag 17 april 2024

Haan

Schaakhuis De Haan was begin jaren ’70 gevestigd op het adres Merckenburg nr. 28 in Amsterdam. Naar eigen zeggen “de enige speciaalzaak voor het schaakspel in Nederland”. Naast schaakliteratuur verkocht men ook schaakborden, klokken en wedstrijdformulieren. In 1979 wordt een filiaal geopend op de Schipbeekstraat nr. 42, hoek Churchilllaan. Eigenaar is dan A. Mix. In de jaren ’70 waren er overigens nog 2 zaken die de naam “Schaakhuis De Haan” droegen. In Raalte op de Markweg nr. 16 en in Arnhem op de Hommelsweg nr. 284. Dat er een relatie was met de zaak in Amsterdam lijkt me waarschijnlijk, maar dat kan ik niet bewijzen.

dinsdag 16 april 2024

Guido Gezelle

Boekhandel/antiquariaat “Guido Gezelle” was in de oorlogsjaren actief op 2 adressen in Amsterdam-Zuid: Rijnstraat nr.150 en Corn. Krusemanstraat nr. 25. De klanten konden zich opgeven voor een te verschijnen catalogus. Omdat in dezelfde periode (1943-1946) op de Corn. Krusemanstraat nr. 25 ook antiquariaat Loppersum vermeld wordt, ga ik er van uit dat Loppersum de naam van de eigenaar was. De zaak kocht hele bibliotheken en nalatenschappen op, zowel romans als wetenschappelijke boeken.

Hadi Poestaka

Het hier afgebeelde etiket is van de Amsterdamse vestiging van de Haagse boekhandel/uitgeverij “Hadi Poestaka”. Raden Mas Noto Soeroto (188...