dinsdag 28 mei 2024

Hessing

J. G. Hessing had tussen 1860 en 1870 een boekbinderij op de Warmoesgracht L. L. nr. 67 in Amsterdam.

maandag 27 mei 2024

Hertzberger

De uit Sneek afkomstige Emanuel, Menachem Ben Juda (Menno) Hertzberger (1897-1982) was in de jaren 1914-1920 als volontair werkzaam bij Antiquariaat R. W. P. de Vries in Amsterdam en bij Martinus Nijhoff in Den Haag, voor hij zich op 17 mei 1920 zelfstandig vestigde op Singel nr. 155 in Amsterdam met “Internationaal Antiquariaat/Moderne Boekhandel/Uitgeverij en Veilinghuis Menno Hertzberger”. De pretentie die hieruit blijkt werd volledig waargemaakt, want Hertzberger werd al snel één van de belangrijkste figuren in de Nederlandse antiquarenwereld. In oktober 1920 gaf hij al z’n eerste catalogus uit (er zouden er vele volgen) en in 1921 werd de eerste veiling gehouden. In datzelfde jaar verhuisde de firma naar een aangekocht, groter pand op Singel nr. 364. In 1933 verhuisde Hertzberger opnieuw, nu naar een monumentaal pand op de Keizersgracht nr. 610 (aanvankelijk huur, later gekocht). In 1935 was Hertzberger mede-oprichter en 1e voorzitter van de Nederlandse Vereeniging Van Antiquaren (NVVA). Samen met S. H. de Roos en Paul May gaf hij 4 bibliofiele publicaties uit onder het impressum “De Heuvelpers”. Onder eigen naam gaf hij veel dissertaties en inaugurele redes uit. Eén van de belangrijkste publicaties van het bedrijf was: “The dictionary for the antiquarian booktrade” (1956) , onder redactie van Hetzberger zelf. Zoals te verwachten: het bedrijf werd in de oorlog onder het bewind van een Verwalter gesteld. Hertzberger overleefde de oorlog, zijn eerste vrouw en de 3 kinderen uit hun huwelijk kwamen om in een concentratiekamp. In 1947 werd op initiatief van Hertzberger de International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) opgericht. In januari 1960 ging Hertzberger een samenwerking aan met Antiquariaat N. L. van Gendt (Dolf van Gendt). In 1963 werd de Menno Hertzberger-prijs ingesteld (uitgereikt 1x in de 3 of 4 jaar) om de bestudering van de boekgeschiedenis en de beoefening van de bibliografie te stimuleren. Toen Menno Hertzberger zich in 1964 om gezondheidsredenen terugtrok, bleef hij wel voor 50 % aandeelhouder. Per oktober 1968 droeg hij zijn aandeel over aan Dolf van Gendt, die toen enige eigenaar werd. Hertzberger verhuisde naar de Eemnesserweg in Baarn, waar hij gewoon onder eigen naam weer doorging als antiquaar.

zondag 26 mei 2024

Herman Gorter

Nadat Anthoon Johan Koejemans (1903-1982) in 1948 uit zijn functie als hoofdredacteur van De Waarheid (CPN-krant) werd ontheven, omdat hij zich onvoldoende aan de partijlijn hield, begon hij in 1953 een kantoorboekhandel, annex leesbibliotheek onder de naam “Herman Gorter” op het adres Rijnstraat nr. 226 in Amsterdam-Zuid. In de naamgeving bleef hij dus wel uitkomen voor zijn politieke voorkeur. Hij ging er in advertenties direct enthousiast tegenaan: “Zoekt gij in uw vrije uren literair genot, ontspanning of ontwikkeling ? Leesbibliotheek “Herman Gorter” leent U tegen unieke prijs het boek dat gij wenst”. In de kantoorafdeling bood hij o.a. Fröbel-artikelen, legpuzzles en prima ballpoints aan. Toen hij in 1967 stopte, werd de zaak voortgezet door J. M. Bos De Rijnstraat was een favoriete locatie voor leesbibliotheken, want in de loop der tijd waren er minstens 6 gevestigd.

zaterdag 25 mei 2024

Herenstraat

F. Baumgartner
, die ik al eerder in deze serie ter sprake bracht, was in 1943 eigenaar van de erkende leesbibliotheek “De Brug” op de Heerenstraat nr. 29 in Amsterdam. Later gebruikte hij de naam “Baumgartner’s Leesbibliotheek”. Waarschijnlijk als gevolg van een conflict over de naam “De Brug” met een boekhandel op de Koninginneweg die dezelfde naam droeg, hanteerde hij ook enige tijd een stempel (hier afgebeeld) met slechts de vermelding “Leesbibliotheek Herenstraat”. In de jaren ’60 was de leesbibliotheek op dit adres in handen van mevr. W. S. Desmet-Kuiper. Opgeheven in 1969.

vrijdag 24 mei 2024

Henriques

Per 1 januari 1878 nam M. Henriques de Castro de boekhandel van Y. Rogge over op de Singel, bij de Heisteeg nr.400 in Amsterdam. Henriques had daarvoor ruime ervaring opgedaan bij boekhandel L. van Giffen in Groningen, Sortimentsbuchhandlung Gilbers in Dresden en bij de boekhandel van Max Ruef in Antwerpen. De zaak gaf tussen 1879 en 1881 diverse publicaties uit, o.a. het volgende curieuze werkje van 21 pagina’s: “Jan Windman, Pieter Soliditeit en Gerrit Meeprater : een afgeluisterd gesprek naar aanleiding der Rotterdamsche catastrophe over Pincoffs of “schijn bedriegt”, de ontvluchting van de directeuren der Afrikaansche handelsvereeniging”, door Anonymus (1879). In juli 1880 verhuisde de boek-, papier- en kunsthandel naar het adres Amstel, hoek Amstelstraat nr. 200. In november 1881 deed Henriques de Castro de zaak over aan G. J. Bolman, die de naam Henriques de Castro nog 2 jaar handhaafde, maar in 1883 onder eigen naam verder ging.

donderdag 23 mei 2024

Henning

Rond 1882 opende Joh. Henning een kantoorboekhandel op het adres Rokin nr. 108, bij de Taksteeg in Amsterdam. In de jaren 1902 en 1903 had hij ook een filiaal in de De Clercqstraat nr. 26. Naast het gebruikelijke assortiment verkocht Henning o.a. “grafkransen in metaal, git, porselein en immortellen” (zijn specialiteit!). In 1905 opende hij een filiaal in de Wolvenstraat nr. 2 en 4. De zaak functioneerde ook als “Rijksdepot van post- en plakzegels”. In 1912 werd de zaak overgenomen door Th. van der Heijde – “Kantoorboekhandel Th. van der Heijde, v/h Joh. Henning, Rokin 108”.

woensdag 22 mei 2024

Hendriks

P. Hendriks richtte in 1890 een kantoorboekhandel op in de Vijzelstraat op nr. 90 in Amsterdam. Zoals zoveel kantoorboekhandelaren gaf ook Hendriks ansichtkaarten uit. In 1927 verhuisde de zaak naar de Vijzelstraat nr. 31. Op één van de rode etiketten is te zien dat Hendriks o.a. gespecialiseerd was in de bureau-artikelen van Perry & Co. In 1940 werd het 50-jarig jubileum gevierd. Niet lang daarna werd de zaak opgeheven. De laatste eigenaar, Willem Hendriks, overleed in oktober1953.

Hessing

J. G. Hessing had tussen 1860 en 1870 een boekbinderij op de Warmoesgracht L. L. nr. 67 in Amsterdam.