vrijdag 23 februari 2024

Duys

“Bosman’s Boekhandel” in de Ruysdaelstraat nr. 11 in Amsterdam (opgericht in 1924 door Joh. C. Bosman) werd in de jaren ’60 overgenomen door K. L. Duys. Ook de leesbibliotheek-afdeling werd voortgezet. Getraceerd tot 1963.

donderdag 22 februari 2024

Duyl

Boekhandel, advertentiebureau Fa. H. van Duyl wordt voor het eerst vermeld in 1884, dan op het adres Kerkstraat nr. 186 in Amsterdam. De zaak zou in de loop der jaren herhaaldelijk verhuizen. Een opsomming: in1885 O.Z. Voorburgwal nr. 69, in 1886/1887 Damrak nr. 10, In 1887-1889 O.Z. Voorburgwal nr. 161 en in 1890 O.Z. Voorburgwal nr. 149. Tenslotte verhuisde de zaak in mei 1894 naar de Keizersgracht nr. 599, hoek Vijzelstraat. De klanten moeten er horendol van geworden zijn. De oorspronkelijke eigenaar, F. H. van Duyl werd al snel opgevolgd door D. Gans. De firma had de alleenverkoop van het Tijdschrift “Aus aller Welt : illustrierte Jugendzeitschrift für die Familie”. In 1888 haalde de zaak zich de woede op de hals van collega-boekhandelaren vanwege de (te) hoge kortingen die men gaf. In 1900 ging de firma H. van Duyl (D. Gans) failliet.

woensdag 21 februari 2024

Duran

De boek-, kantoorboek- en kunsthandel/leesinrichting, leesbibliotheek, tevens advertentiebureau van Pieter Daniel Duran ging in 1896 van start in de 1e Constantijn Huygensstraat nr. 88 in Amsterdam. In januari 1932 droeg de oprichter de zaak over aan zijn zoon, P. D. H. Duran Jr. De winkel heeft tot 1936 bestaan.

dinsdag 20 februari 2024

Dupont

Sulpke’s Boekhandel werd in 1808 door G. C. Sulpke opgericht aan de Kalverstraat nr. 176 in Amsterdam. De zaak was gespecialiseerd in Duitstalige (wetenschappelijke) boeken (verkoop en import). De oprichter werd later opgevolgd door zijn zoon J. C. A. Sulpke. In 1893 werd A. Dupont (1867-1939) de eigenaar van deze boekhandel. Het assortiment werd geleidelijk uitgebreid met ook andere dan wetenschappelijke Duitse literatuur. Tot 1904 bleef de naam “Sulpke’s Boekhandel”, met de toevoeging tussen haakjes A. Dupont. Toen Dupont de zaak in dat jaar verplaatste naar het Spui nr. 6, bij het Rokin veranderde de naam in “Boekhandel A. Dupont, v/h Sulpke’s Boekhandel”. Door voortdurende huurverhogingen zag Dupont zich in september 1913 gedwongen de winkel opnieuw te verplaatsen, nu naar de Keizersgracht nr. 516, bij de Leidschestraat. In 1919 werd zijn zoon, Frans Jacob Dupont deelgenoot in de zaak. In dat jaar nam Dupont de boekhandel van de Gebr. Schröder op het Rokin nr. 50 over. Per 1 mei 1925 tenslotte werden de beide zaken verenigd op dit laatste adres onder de firmanaam “Gebr. Schröder & Dupont’s Boekhandel”. Op de verdere geschiedenis van dit bedrijf hoop ik (D.V.) later in deze alfabetische reeks terug te komen.

maandag 19 februari 2024

Duisdeiker

De boekhandel/uitgeverij van J. H. Duisdeiker L Jrsz. ging in januari 1871 van start op de Prinsengracht, bij de Looiersgracht HH, nr. 261 (na omnummering in 1875 nr. 336) in Amsterdam. Daarvoor had Duisdeiker het vak geleerd bij de volgende Amsterdamse boekhandelaren: A. Hoogenboom, M. Westerman & Zoon en Jan Leendertz. Het bedrijf heeft niet lang bestaan. In 1881 werd de zaak in Amsterdam opgeheven. Duisdeiker ging toen alleen met de uitgeverij verder in Bussum. Naast vrij veel kinder- en jeugdboeken (o.a. van de auteur Josua Hendrik Duisdeiker Lz.) gaf de firma o.a. uit: de “Goeden-Raad gever : almanak voor vrienden van orde en welvaart”, een uitgave van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank (1875-1881). Een andere uitgave: “1572-1872 : feestliedjes op den 300-jarigen gedenkdag der inneming van den Briel” (2e dr., 1872). Na het overlijden van de heer Duisdeiker in 1889 werden de fondsartikelen van de uitgeverij in augustus van dat jaar geveild door Schleijer, De Vries & Kraay in Amsterdam.

zondag 18 februari 2024

Duinen

Op 2 januari 1906 opende F. P. van Duinen een algemene boekhandel in de Van Baerlestraat nr. 36 in Amsterdam-Zuid, tegenover de Rijkspostspaarbank. Boekhandelaar P. de Lange uit Deventer, waar Van Duinen 2 jaar werkzaam was geweest, beval hem van harte aan. Hij had hem leren kennen als “een degelijk jongmensch met lust en ijver voor zijn vak”. Van Duinen was eerder ook al 2 jaar in dienst geweest van Boekhandel A. Dupont (v/h Sulpke’s Boekhandel) in Amsterdam. Ook daar was men zeer tevreden over hem. In 1909 gaf Van Duinen een “Aantekenboekje voor vreemde talen” uit (verkoopprijs 10 cent). Je zou zeggen dat zijn voorgeschiedenis een lange en mooie boekhandelaarscarrière voorspelde , maar het liep anders. In 1911 ging de zaak in liquidatie; de voorraden werden in resp. februari en november 1911 geveild bij G. Theod. Bom & Zoon in Amsterdam. De zaak werd vanaf dat jaar voortgezet als “Westerburg’s Boekhandel”(eigenaar N. Morell).

zaterdag 17 februari 2024

Driem

J. B van Driem had begin twintigste eeuw een boekbinderij in de Quellijnstraat nr. 37-37i in Amsterdam.

Duys

“Bosman’s Boekhandel” in de Ruysdaelstraat nr. 11 in Amsterdam (opgericht in 1924 door Joh. C. Bosman) werd in de jaren ’60 overgenomen door...