vrijdag 8 december 2023

Bottenburg 2

Er was nog een tweede Van Bottenburg als boekhandelaar actief in Amsterdam, maar duidelijk minder succesvol dan H. A. van Bottenburg. R. K. G. van Bottenburg had in de jaren ’40 en ’50 een boekhandel op de Rijnstraat nr. 150 in Amsterdam-Zuid. In 1954 werd deze noodlijdende winkel overgenomen door boekhandel Blankevoort. Van Bottenburg bleef dit filiaal van boekhandel Blankevoort wel leiden, want in 1955 meldde hij in een advertentie dat “zijn hooggeachte patroon” Gerrit Blankevoort was overleden.

donderdag 7 december 2023

Bottenburg 1

Hendrik Arnold van Bottenburg (1875-1941), van gereformeerde huize, ging in 1897 van start met zijn boek-, papier- en kunsthandel/antiquariaat/uitgeverij /veilinghuis op het adres Singel 279 , bij de Paleisstraat in Amsterdam. In 1900 verhuisde de zaak naar de Paleisstraat nr. 16. Mij valt steeds meer op hoe vaak bedrijven in het boekenvak in die tijd verhuisden. In 1904 presenteert Van Bottenburg zich als “Magazijn van goedkoope boeken” op het adres Bloemgracht nr. 66, maar tussen 1905 en 1912 verbleef de zaak op de Bloemgracht nr. 45. Uiteindelijk verhuisde men rond 1913/1914 definitief naar een pand op de Prinsengracht nr. 493. Zowel boekhandel, antiquariaat, veilinghuis als uitgeverij concentreerden zich op christelijke literatuur en dan met de nadruk op gereformeerd. Vanaf 1931 had de firma de rechtsvorm van een N.V. Na het overlijden van de oprichter in 1941 zette zijn zoon A. H. (Arnold) van Bottenburg (1902-1969) samen met zijn vrouw Hilly het bedrijf voort. Tijdens de 2e wereldoorlog bood Van Bottenburg in het pand op de Prinsengracht onderdak aan een verzetsgroep. De zaak werd “huisantiquaar” van de Vrije Universiteit en was uitgever van o.a. het anti-revolutionaire dagblad De Standaard. Er verscheen in de loop der jaren een groot aantal veilingcatalogi. Het verbaasde niemand dat Ton Bolland (eveneens met een gereformeerde achtergrond en beëdigd taxateur en veilinghouder) de zaak op de Prinsengracht in 1969 overnam.

woensdag 6 december 2023

Bothe

De boek-, papier- en kunsthandel/advertentiebureau/leesbibliotheek van Joh. F. Bothe wordt voor het eerst vermeld in 1913. Na 1936 heeft de zaak op verschillende adressen gezeten. Eerst (waarschijnlijk kort) op de Prinsengracht nr. 811. Ook op de Andreas Bonnstraat nr. 34 (in welke periode is mij niet bekend). Op enig moment was er ook sprake van een filiaal op de 2e Oosterparkweg nr. 138 (zie één van de etiketten). En in de oorlog was Bothe gevestigd in het V&D-gebouw aan de Kalverstraat nr. 201-219. In 1945 werd Bothe het lidmaatschap van de Boekhandelaarsvereniging ontnomen wegens “onwaardig gedrag” tijdens de bezetting. De zaak heeft waarschijnlijk tot 1957 bestaan.

dinsdag 5 december 2023

Bosman 2

Amsterdam kende nog een tweede boekhandelaar Bosman. H. A. Bosman had tussen ca. 1917 en ca. 1938 (dus gedeeltelijk in dezelfde periode als zijn naamgenoot Joh. C. Bosman) een boek- en papierhandel/leesbibliotheek in de Wilhelminastraat nr. 64. Men kon er ook terecht voor kantoor-, school-, schrijf- en tekenbehoeften en de zaak gaf ook ansichtkaarten uit, o.a. van de Kanaalstraat en de Wilhelminastraat. Dat laatste was overigens in die tijd meer regel dan uitzondering. In 1937 werd H. A. Bosman geschrapt uit de lijst van leesbibliotheekhouders omdat hij weigerde zich aan het reglement te houden.

maandag 4 december 2023

Bosman 1

Rond 1924 ging Joh. C. Bosman van start met “Bosman’s Boekhandel” op de Ruysdaelstraat nr. 11 in Amsterdam-Zuid. Er was ook een leesbibliotheek-afdeling aanwezig. In november 1935 werd H. J. van Schevikhoven eigenaar van de zaak. Het ging hier naar alle waarschijnlijkheid om de zwager of schoonzoon van de oprichter, want in de jaren ’50 wordt mevr. C. C. van Schevikhoven-Bosman als eigenaar genoemd. In de jaren ’60 is de zaak in handen van K. L. Duys. Getraceerd tot 1963.

zondag 3 december 2023

Boskemper

De leesbibliotheek/boek- en kantoorboekhandel/copieer-inrichting van J. J. Boskemper was tussen ca. 1934 en ca. 1963 gevestigd op de Frederik Hendrikstraat nr. 71 in Amsterdam-West. In de leesbibliotheek was ook enige tijd mevr. Leyenaar-Boskemper werkzaam. In 1959 bood de firma 1000 overjarige bibliotheekboeken te koop aan. Zo kan de verzamelaar aan stempels komen! Dat de zaak ook enige tijd op de 1e Hugo de Grootstraat nr. 3 heeft gezeten, bewijst één van de stempels.

zaterdag 2 december 2023

Bor

In 1865 deelt L. J. E. van den Bor aan “zijn geachte confraters” mee dat hij een 2e boekwinkel begint op de Nieuwmarkt K 289 (na de omnummering nr. 38, bij de Barndesteeg) in Amsterdam, naast de bestaande kantoorhandel van de weduwe C. van den Bor op de Vijzelstraat nr. 92. Ik heb de winkel kunnen traceren tot 1901. Het etiket is helaas moeilijk leesbaar.

Bottenburg 2

Er was nog een tweede Van Bottenburg als boekhandelaar actief in Amsterdam, maar duidelijk minder succesvol dan H. A. van Bottenburg. R. K. ...