woensdag 19 juni 2024

Hulst

De boekhandel van de familie Van Hulst in Amsterdam is één van de oudste zaken waarvan ik etiketten in mijn verzameling heb. Al in 1767 is een Laurens van Hulst als boekverkoper/uitgever gevestigd op de Nieuwendijk, hoek Gravenstraat nr. 240. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door Laurens van Hulst II (1769-1809) en vanaf 1816 wordt vermeld “Boekhandel van de Wed. L. van Hulst & Zoon”. De zoon die hier bedoeld wordt, is Laurens van Hulst III. Dan heeft men het adres waar de zaak dus al bijna 50 jaar gevestigd was verruild voor de N. Z. Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk (ook wel bij de Molsteeg) G. nr. 121. Tussen 1848 en 1851 zit de zaak op de Keizersgracht, bij de Leliegracht, nr. 320. Daarna volgden er nog 2 verhuizingen: in 1865 is het adres Wijde Kapelsteeg, bij het Rokin E, nr. 131 en eind jaren ’60 is Boekhandel Van Hulst gevestigd op de Heerengracht, bij de Hartenstraat LL. nr. 180. Gesignaleerd tot ca. 1869. Het bedrijf was vanaf het begin zeer actief als uitgever. Twee voorbeelden. In 1772 verscheen: “52 predikatiën”, door J. Bremer. Eén dag te verkrijgen voor 36 stuivers, daarna voor f. 4.-. In 1864 verscheen: “De wedergeboorte door den doop : leerrede”, van C. H. Spurgeon.

dinsdag 18 juni 2024

Huizinga

De boek- en papierhandel van F. Huizinga Sr. heb ik kunnen traceren tussen 1919 en 1944. De langste tijd zat de zaak in de Kinkerstraat nr. 123 in Amsterdam-West. Rond 1934 wordt zijn vrouw als eigenaar genoemd, mevr. C. H. Huizinga-Visser. In de jaren ’40 is de winkel gevestigd op het adres Jan van Galenstraat nr. 104. F. Huizinga Sr. overleed in 1945.

maandag 17 juni 2024

Huisvlijt

Boekhandel/leesbibliotheek “De Huisvlijt” was tussen ca. 1945 en ca. 1980 gevestigd op de Leliegracht nr. 50 in Amsterdam. De nadruk lag op natuurboeken in de breedste zin. In de latere periode noemde men zich dan ook “Natuurboekhandel De Huisvlijt”. De winkel was eigendom van verschillende leden van de familie Aleven, te weten mejuffrouw M. M. Aleven en I. M. Aleven. De zaak zou ook enige tijd op de Prinsengracht nr. 112 gezeten hebben.

zondag 16 juni 2024

Huismans

De predikantenzoon Ritske Huismans (1904-1988), afkomstig uit Anjum in Friesland bleek een man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Hij werkte bij verschillende boekhandels (o.a. bij Boeyenga in Sneek) en bij uitgeverij Meulenhoff voor hij in 1934 een eigen boekhandel/leesbibliotheek begon op de Heemstedestraat nr. 26, bij het Hoofddorpplein in Amsterdam-West. Dat werd geen succes. In 1937 verkocht hij de winkel aan H. Dommisse die de zaak voortzette onder de naam boekhandel/leesbibliotheek “Heemstede”. Huismans zette zijn carrière voort als krantenbezorger. Hij was wel een echte boekenliefhebber en legde o.a. een gigantische verzameling uitgaven van de Perzische dichter Omar Khayyam aan.

zaterdag 15 juni 2024

Hudson

Eén van de vele leesbibliotheken die Amsterdam in de eerste helft van de 20e eeuw rijk was. Leesbibliotheek “Hudson” op de Hudsonstraat nr. 163 in Amsterdam-West. Actief in de jaren ’30.

vrijdag 14 juni 2024

Hoost

Henriëtte Hoost (1895-1943) was 12 jaar verbonden aan de administratie van het “Nieuw Israelietisch Weekblad” voor ze op 28 november 1927 (5 kislew 5688) begon met de “Nieuwe Israelietische Boekhandel” in de Weesperstraat nr. 48 in Amsterdam. In 1938 bood zij de winkel (grote winkelvoorraad) “wegens omstandigheden” te koop aan. Daarna trad ze in dienst bij de bekende joodse boekhandel/uitgeverij Joachimsthal. In 1943 werd ze via Westerbork afgevoerd naar concentratiekamp Sobibor, waar ze werd omgebracht.

donderdag 13 juni 2024

Hoorn

Rond 1911 ging W. ten Hoorn van start met een boek- en brochurehandel op de Reguliersdwarsstraat nr. 83, bij de Vijzelstraat in Amsterdam. Zijn voorraad bestond uit publicaties op het gebied van socialisme, vrijdenkerij en, met name, anti-militarisme. “Goedkoopste en beste adres tot levering van alle boeken, platen en brochures welke in de “Vrije socialist” besproken en geannonceerd worden”. Ook ’s zondags geopend. Vanaf 1914 draagt zijn winkel de naam “Dageraadsboekhandel”. Ten Hoorn gaf ook een aantal publicaties uit, waaronder de wellicht ook nu nog interessante titel “Fernandes Rebellos : een fabeltje, ter overdenking aangeboden aan allen die gelooven in de komst van den tijd waarin geen oorlogen meer zullen woeden”, door A. M. Reens (1915). In februari 1917 verhuist de zaak naar de J. M. Kemperstraat nr. 49a, bij de Haarlemmerweg. Vanaf 1918 is er geen sprake meer van de Dageraadsboekhandel, maar dan presenteert de zaak zich als “Boekhandel W. ten Hoorn”. In april 1925 wordt de zaak failliet verklaard, maar er moet sprake geweest zijn van een doorstart, want tot 1928 adverteert Ten Hoorn in het tijdschrift “De arbeider : socialistisch weekblad voor de provincie Groningen”.

Hulst

De boekhandel van de familie Van Hulst in Amsterdam is één van de oudste zaken waarvan ik etiketten in mijn verzameling heb. Al in 1767 is e...