zaterdag 29 februari 2020

Brunt


De boek- en papierhandel/leesbibliotheek van J. Brunt en Zoon in de Gortstraat nr. 19 in Den Haag (meestal het Gortstraatje genoemd en veel vroeger bekend onder de naam Achteromme van Sint-Pieterstraat) kende in de 19e eeuw een tweetal voorgangers op dit adres. In 1833 startte Van Stockum zijn boekhandel op nr. 19. Toen Van Stockum verhuisde naar het Buitenhof werd de winkel overgenomen door J. K. de Liefde. In 1868 nam J. Brunt op zijn beurt de zaak weer over van De Liefde en zoals op de oudste etiketten te zien is, bleef hij de naam van De Liefde nog geruime tijd vermelden. In de begintijd had deze kleine boekhandel ook een leesbibliotheek-afdeling; zoals vaak in de 19e eeuw met naast Nederlandse boeken ook Franse, Engelse en Duitse literatuur. Vanaf 1888 werd de zaak gedreven door de zoon van de oprichter, C. Brunt. De firma Brunt trad ook op als uitgever. Ik noem hier 2 titels: “Wenken over de hondsdolheid” / door G. J. Hengeveld (1875) (actueel nu een zusje van dit virus, Corona, ons bedreigt) en in 1878 “De muis, of De gestoorde nachtrust : eene berijmde geschiedenis in twaalf tafereeltjes voor jong en oud“, een bewerking van een tekst van Wilhelm Busch. C. Brunt had 2 dochters, waarvan de jongste Nini (Maria Paulina) in haar jeugd (enigszins tegen haar zin) ook in de winkel moest helpen. Ook haar oudere zus Aty (Agatha Christina) had geen interesse om de boekhandel voort te zetten. De winkel werd dan ook in 1920  opgeheven. De klanten werden overgenomen door Boucher. C. Brunt overleed in 1933.

De beide dochters bleven zich hun gehele leven in een literaire sfeer bewegen. Nini Brunt (1891-1984) verwierf zich een naam als vertaalster (meer dan 60 titels, waaronder werk van Kafka en Virginia Woolf) en stelde in 1977 haar jeugdherinneringen te boek onder de titel “Het huis in de Gortstraat : kind in Den Haag” (uitgave Querido). Zij trouwde in 1916 met de bekende typograaf Jan van Krimpen en werd de moeder van Huib van Krimpen. Zus Aty (1887-1987) trouwde met de schrijver Jan Greshoff  en publiceerde haar herinneringen aan Greshoff (1972) en Du Perron (1975).  


vrijdag 28 februari 2020

Bruna


Op een reis langs Haagse boekhandels tussen 1800 en 2020 kom je natuurlijk niet alleen “topzaken” tegen zoals Boucher, maar ook “heel gewone” boekhandels zoals de Bruna-vestiging op de Fahrenheitstraat. Ten tijde van dit stempel was de Bruna-boekhandel gevestigd op nr. 446. Op dit moment zit de zaak op nr. 536-546. 

donderdag 27 februari 2020

Brizee


Vulpennen, luxe post, legpuzzles, tijdschriften en pocketbooks kon men tussen 1939 en 1955 verkrijgen bij kantoorboekhandel Brizee in de Reinkenstraat 111 in Den Haag. De winkel van Brizee heeft ook op de Vaillantlaan gezeten.

woensdag 26 februari 2020

Brands


In de jaren ’20 van de vorige eeuw was de boekhandel van B. R. J. Brands gevestigd aan de Hoefkade no. 2A in Den Haag.

dinsdag 25 februari 2020

Brande, Van den


Boekhandel Van den Brande op het Deltaplein nr. 512-513 in Den Haag. Ondanks het feit dat het hier een vrij modern etiket betreft, heb ik geen gegevens over deze zaak kunnen vinden. Wellicht bestaat hij nog?  Inmiddels heeft dit adres plaats moeten maken voor nieuwbouw.

maandag 24 februari 2020

Bouscholte


In 1848 vestigde J. H. Bouscholte zich als boekbinder/etuiwerker in de “Molestraat”, Wijk E, no. 181 in Den Haag. Hij had het vak geleerd bij de Leidse boekbinder T. Teschen. Hij ging voortvarend van start en schafte zich de nieuwste verguldpers en fraaie Parijse stempels aan. In betrekkelijk korte tijd verwierf hij zich een grote naam als boekbinder en op zeker moment stond hij bekend als de beste , maar ook de duurste boekbinder van Nederland. Hij vervaardigde diverse fraaie banden in opdracht van Koningin Sophie (1818-1876) en koning Willem III (1817-1890) . Voor meerdere hoven in Europa verzorgde hij prachtbanden, albums en encadrementen. Vol trots vermeldde hij dan ook op zijn etiketten “hofboekbinder”. In 1881 was zijn boekbinderij gevestigd aan het “Hooge Westeinde”, nr. 13. Daarnaatst heeft de zaak ook nog op de Papestraat nr. E 232 (=6) gezeten. De Molenstraat en het Westeinde behoren tot de oudste straten van Den Haag.

zondag 23 februari 2020

Boucher


J. B. Boucher (overleden in 1883) opende in 1842 een luxe papierhandel/boekbinderij (relieur/papetier) in de Papestraat nr. 9 in Den Haag. Een aantal jaren later verhuisde de zaak naar Papestraat nr. 11. Zijn zoon, L. J. C. Boucher (overleden in 1907) werd in 1875 in de zaak opgenomen. Diens twee zoons, W. J. Boucher en Ch. L. Boucher, kwamen in 1905 in de zaak. W. J. Boucher interesseerde zich meer voor de boekhandel dan zijn broer, die zich meer aangetrokken voelde tot de papier- en schrijfbehoeftenhandel.  Vanaf ca. 1905 trad de firma Boucher ook al op als uitgever. In 1911 scheidden zich de wegen van de beide broers. W. J. Boucher verplaatste de boekhandel naar het Noordeinde 64c, tegenover de Heulstraat. Zijn broer bleef de papeterie voortzetten in de Papestraat. Tijdens de 1e wereldoorlog verplaatste hij de papierhandel naar een dubbel winkelpand op de Kneuterdijk nr. 57. De boekhandel werd in 1921 verplaatst naar het Noordeinde nr. 39a, waar de zaak tot de opheffing in 1982 zou blijven. De winkel ontwikkelde zich tot één van de beste boekhandels van Den Haag. W. J. Boucher vervulde diverse functies in het bestuur van de ‘s Gravenhaagsche  Boekhandelaarsvereniging. In 1939 deed de 4e generatie zijn intrede: L.J.C. Boucher (II). Hij bereidde zich zorgvuldig voor op zijn taak als boekhandelaar via leerperiodes bij boekhandels in Frankrijk en Engeland. De firma gaf weliswaar al vrij lang boeken uit, maar vanaf 1932 werd dit echt een belangrijke poot naast de boekhandel. Veel bijzondere bibliofiele uitgaven zagen bij Boucher het licht. Een voorbeeld: de Folemprise-reeks, waarin werk van o.a. Ter Braak en Greshoff verscheen. Een inmiddels antiquarisch gezocht werk dat Boucher uitgaf: “Schönheit und Reichtum des Lebens : Walter Spies (Maler und Musiker auf Bali 1895-1942) eine Autobiographie in Briefen gesammelt von Hans Rhodius” (1964).  Het pakhuis van de uitgeverij zat op het Noordeinde nr. 82. Toen er in 1982 geen opvolger was, werd de zaak opgeheven. Een zoon van de laatste boekhandelaar Boucher, Philip Boucher, bleef vanuit Midlaren actief in de traditie van de familie. In 1978 startte hij een uitgeverij van kinderboeken. 

Tot slot een persoonlijke noot: toen ik in 1979 bij de Koninklijke Bibliotheek ging werken, werd Boucher mijn favoriete boekhandel. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de hoge kwaliteit van de voorraad. Maar de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Leiden, De Groot, had mij verteld dat één van de favoriete schrijvers van de heer Boucher zelf, de Oostenrijkse auteur Heimito von Doderer was. Dat was nu toevallig ook één van mijn favorieten. Ik heb het genoegen gesmaakt enkele keren met de heer Boucher over deze auteur van gedachte te mogen wisselen. 

zaterdag 22 februari 2020

Bosman


Boekhandel M.P. Bosman & Co. was eind 19e, begin 20e eeuw gevestigd aan de Prins Hendrikstraat nr. 119 in Den Haag.

vrijdag 21 februari 2020

Bosch


Eén van de vele Haagse leesbibliotheken: J.W.C. v.d. Bosch in de Stortstraat nr. 132.

donderdag 20 februari 2020

Bos, J van den


Over de hier afgebeelde 19e eeuwse boekbinderij J. van den Bos aan de Vlamingstraat nr. 3 in ’s Gravenhage heb ik helaas geen nadere gegevens kunnen vinden.

woensdag 19 februari 2020

Bos, C van den


Boek- en kantoorboekhandel C. van den Bos heeft in de 70-er jaren op 3 adressen in Den Haag gezeten, te weten: Abrikozenplein nr. 56 (Vruchtenbuurt) , Driebergenstraat nr. 321 en Vreeswijkstraat nr. 533 (beiden Leyenburg).

dinsdag 18 februari 2020

Boox


Boekhandel “Boox” in de Molenstraat nr. 20A in Den Haag ressorteerde onder het moederbedrijf “Bookimpex”, een importeur en verzendboekhandel onder leiding van Ing. Roland Driessen. Boox bewoog zich voornamelijk op de markt van studieboeken. De zaak was actief vanaf ca. 1968 en stond in de periode 1986-1995 onder leiding van Jeannette Smit. Er waren ook vestigingen in Leiden (Breestraat nr. 54) en Utrecht (Oude Gracht nr. 184). Ik herinner me dat, toen ik in   
de jaren ’70 bij Universiteitsboekhandel Ginsberg in Leiden werkte, de eigenaar, Jaap Ginsberg, zich enorm opwond over de oneerlijke concurrentie van Boox. De zaak hield zich namelijk niet aan de vaste prijs en lokte daarmee veel studenten als klant weg bij de reguliere boekhandel. Boox werd in 1994 overgenomen door boekhandel Houtschild in Den Haag.

zondag 16 februari 2020

Bokstijn


De firma J. Bokstijn zou je misschien niet verwachten in deze serie over boekhandels en boekbinderijen, maar in de tijd waaruit deze stempels/etiketten stammen, werden er door de firma veel voordrachten en toneelstukken verkocht. Het bedrijf werd in 1908 opgericht door Johannes (Jan) Bokstijn die toen een kantoorboekhandel aan de Vaillantlaan nr. 129 in Den Haag overnam. Aanvankelijk heette de zaak magazijn “De Komiek” J. Bokstijn. De nadruk kwam in de loop van de tijd  steeds meer te liggen op een uitgebreid assortiment feestartikelen. De zoon van Johannes Bokstijn, Adriaan, kon niet zo goed overweg met zijn stiefmoeder en begon daarom in 1928 zijn eigen zaak in de Weimarstraat nr. 187. Tussen 1908 en 2020 hebben 4 generaties Bokstijn de zaak geleid. Adriaan werd opgevolgd door zijn zoon Adriaan Johannes, die in 1956 in de zaak mee ging werken. Sinds 2006 wordt het bedrijf geleid door diens zoon Guido Bokstijn. Inmiddels heeft de firma 2 nevenvestigingen, te weten: in de Schoolstraat nr. 8 in Den Haag en op de Haarlemmerstraat nr. 265-267 in Leiden.

Boin


Boekbinderij, handel in schrijfbehoeften en luxe artikelen J.J. Boin was actief in het laatste kwart van de 19e eeuw. De zaak was gevestigd aan de Zeestraat nr. 14 in het Zeeheldenkwartier in ’s Hage en werd in 1895 overgenomen door de ex-werknemer Jacobus Johannes Damen die de “papierwinkel”, die enigszins verkommerd was, weer tot bloei bracht.  

zaterdag 15 februari 2020

Boersen


Boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek “Boersen” (eigenaar N.Th. Boersen) in Den Haag had in de vijftiger jaren 2 vestigingen. De winkel in de Vlierboomstraat nr. 579 werd in 1958 opgeheven. De vestiging in de Betje Wolffstraat nr. 181 in Moerwijk sloot in 1963.   

vrijdag 14 februari 2020

Boekhal


Vermoedelijk gaat het bij “De Boekhal” op de Weimarstraat 347a in Den Haag om één van de vele Haagse leesbibliotheken. Gegevens over deze zaak heb ik helaas niet kunnen vinden.

donderdag 13 februari 2020

Boekenwurm


Zoals de meeste grotere plaatsen in Nederland heeft ook Den Haag verspreid over de hele stad veel leesbibliotheken gehad, met name in de eerste 6 decennia van de 20e eeuw. Maar een leesbibliotheek met vestigingen in 4 steden ben ik nog niet eerder tegengekomen. Naast “De Boekenwurm” aan de Korte Poten nr. 9 in Den Haag waren er van deze leesbibliotheek ook nog vestigingen in Hilversum, Amsterdam en Apeldoorn. Periode: 60-er jaren.

Of leesbibliotheek “De Boekenwurm” aan de Korte Poten iets te maken had met de leesbibliotheek “De Boekenwurm” aan de Copernicusstraat nr. 105 (eigenaar H.L.A Reintjes) is mij niet bekend.

dinsdag 11 februari 2020

Boekenbeurs


In 1883 zat op de Vleerstraat 46 in Den Haag Leesbibliotheek Smink.

Het meest waarschijnlijk is, gezien het overeenkomende adres,  dat het hier afgebeelde stempel van “De Boekenbeurs” betrekking heeft op een opvolger van Smink in de 20e eeuw.

Ik heb over de periode en de eigenaar geen gegevens kunnen vinden.  

Boekenschouw


De NSB-boekhandel “Algemeene Boekhandel De Boekenschouw” op de Heerengracht nr. 56 in Den Haag opereerde tussen 1941 en 1945. De boekhandel plus de nauw gelieerde uitgeverij “De Schouw”, eveneens  in Den Haag, werden opgericht door Arie Meyer, die zich later A. Meyer Schwencke ging noemen. Directeur van de boekhandel werd H.J. Aytink, die eerder, ironisch genoeg, de leiding had over de boekenafdeling van de (van oorsprong Joodse) firma De Bijenkorf. In de boekhandel lag de nadruk op de uitgaven van “De Schouw” en andere uitgaven in de sfeer van de zogenaamde “nieuwe orde”. In 1943 werd de naam van de zaak gewijzigd in Commanditaire Vennootschap Algemene Boek- en kunsthandel “Boeckenhof” (directie A. Meyer Schwencke en C.J. Boers). Op de Heerengracht was ook nog gevestigd  “Neuropa”, een advertentie- en propaganda-bureau. De boekhandel gaf in 1942 zelf ook enkele publicaties uit, zoals  “Voor het te laat is” door Max Blokzijl, een propagandaboekje met de toekomstvisie van de NSB en de anti-bolschewistische “Europa-kalender” met vooral foto’s van Duitse soldaten in actie.    

maandag 10 februari 2020

Boekelier


Eén van de vele boekhandelketens in Nederland was De Boekelier. Hierover zijn over het algemeen weinig smeuiige details op te graven. De franchise-nemers zijn vaak niet bij naam bekend. Als je in de geschiedenis van deze ketens duikt (ik noem nog Readshop, Meneer Kees, Boek en Buro), kom je in een doolhof van overnames terecht. Als ik me niet vergis zijn de Boekelier-vestigingen inmiddels getransformeerd tot Readshops. Eigenaren waren o.a. VNU, Bruna, KBB, Blokker, Retailnet etc.

Deze Boekelier blijkt volgens dit etiket in Den Haag op de Theresiastraat 109 gezeten te hebben, maar veel vaker kom je het adres Theresiastraat 93 tegen. 

zondag 9 februari 2020

Blok


De stamvader van het Joodse boekhandelaarsgeslacht Blok in Den Haag was Simon David Salomon Blok (1786-1861). Bij de klanten stond hij bekend als “Blokkie”, mede door zijn kleine gestalte. Hij had geen winkel, maar stond met een marktkraam op het Binnenhof. Zijn zoon David Blok Sr. (1823-1904) stond al in 1848 ook met een boekenstalletje op datzelfde Binnenhof. Op een gegeven moment had hij echter ook een goed bekend staande winkel in het Groenendalstraatje bij de Grote Markt. In 1877 huurde hij een pand op de Stationsweg nr. 3. Onder de naam “Oude Boek- en Kunsthandel D. Blok” organiseerde hij daar ook veilingen. Hij stond bekend als een slimme en guitige handelaar. Na juridische problemen  (hij werd enige tijd in gijzeling genomen als gevolg van een financieel conflict) vertrok David Blok in 1888 naar Amsterdam, waar hij zijn handel voortzette in de Oudemanhuispoort, alwaar hij door zijn collega’s zeer gewaardeerd werd. De bekendste telg uit de familie Blok werd Jozef (1832-1905), een ander zoon van Simon Blok. Jozef werd een bekende figuur in Den Haag. Vincent van Gogh, die geillustreerde Engelse tijdschriften bij hem kocht, noemde hem de “boekenjood van het Binnenhof” en portretteerde hem ook. Door anderen werd hij de “openlucht-bibliothecaris van het Binnenhof” genoemd. Maar er waren veel meer Blok’s  actief in de boekhandel. Een 3e broer, Samuel, had ook een boekenkraam. Zowel Samuel als Jozef kregen weer zoons die allemaal in de handel gingen. Zo stonden er op een gegeven moment boekenkramen op het Binnenhof, tegenover het Mauritshuis, op de Grote Markt en bij de Voldersgracht. Daarnaast winkels in het Groenendalstraatje, de Herderstraat, de Stationsweg en de Prinsestraat. De hier afgebeelde etiketten hebben betrekking op de winkel van de zoon van Jozef Blok, Jacob Blok (1863-1915), die samen met zijn neef Simon Blok (1867-1933) rond 1894 een boekhandel begonnen was in de Prinsestraat nr. 48 onder de naam “Maison Blok, Algemeene en uitgebreide Boek- en Muziekhandel/Librairie Anncienne & Moderne”. Daarvoor zaten ze korte tijd op de Prinsestraat nr. 17. Er kwamen vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Omdat Jacob Blok zich weinig aan regels gelegen liet liggen, werd hij op een gegeven moment geroyeerd als lid van de boekhandelaarsvereniging. Uiteindelijk ging Jacob Blok in 1904 failliet.
Neef Simon Blok opende in augustus 1896 een winkel op de Prinsestraat nr. 118 (zie stempel), bij de Noordwal, tegenover het foto-atelier van de heer De Louw. Vanaf ca. 1920 was zijn antiquariaat ("inkoop van gehele bibliotheken, levering van boeken met 20 tot 40 % korting") gevestigd op Plein nr. 3A. Simon Blok overleed in oktober 1933 op 66-jarige leeftijd.

Tot slot: de Blok’s waren ook actief als uitgever. Twee voorbeelden: “Quinze jours en Hollande : lettres a un ami door Paul Verlaine ; avec un portrait de l’auteur par Ph. Zilcken”, uitgegeven door Maison Blok samen met de Parijse uitgever Vanier (ca. 1893). En, heel curieus: “Das ist der Nazi : couplet aus der Gesangsposse “Der Nazi”, Musik von Leopold Kuhn, uitgegeven door Simon Blok in ca. 1896 (bladmuziek).   

zaterdag 8 februari 2020

Blankwaardt


In 1892 verkocht G.C. Visser zijn boekhandel aan de Veenestraat 42 in Den Haag aan zijn employees J. Blankwaardt en H.Th. Schoonhoven. De naam  van de boekhandel luidde vanaf dat moment “Blankwaardt en Schoonhoven, voorheen G.C. Visser”. Die laatste toevoeging verdween al vrij snel. Ook de  leesbibliotheek en leesinrichting voor tijdschriften werden voortgezet. De firma exploiteerde samen met uitgever W. de Haan in Utrecht de door hoffotografen vervaardigde portretten van H.M. de Koningin en het Koninklijk gezin. De boekwinkel was gespecialiseerd in Engelse, Franse en Italiaanse romans. De meest gevraagde titels werden voor de klanten desgewenst in leer of halfleer gebonden, kopverguld en met rug- en plattitel in goud a f. 3,90. Blankwaardt en Schoonhoven was ook zeer actief als uitgever. Tussen 1890 en 1960 werd een enorm aantal boeken gepubliceerd, o.a. van succes-auteurs uit die tijd, zoals Marie Corelli, Arthur Conan Doyle, Alexandre Dumas en Emile Zola. In 1912 verhuisde de zaak naar een nieuw pand aan het Noordeinde nr. 8. De leesbibliotheek werd in 1913 verkocht aan de winkelchef G.D. Fintelman Jr. In 1914 verhuisde de uitgeverij-afdeling naar de Emmastraat 10 (later 10+12+14) in Rijswijk. Ook de kisten met schoolboeken bestemd voor export naar Nederlands-Indië werden daar klaargemaakt. Tussen 1915 en 1918 ging J. Blankwaardt zich speciaal met de uitgeverij bezig houden en H.Th. Schoonhoven behield de boekhandel die hij in 1921 verplaatste naar de Piet Heinstraat 44a. in 1927 werd de boekhandel opgeheven. De uitgeverij bleef actief tot ca. 1958.           

vrijdag 7 februari 2020

Bladergroen


Kantoorboekhandel Bladergroen kwam al even ter sprake bij de behandeling van kantoorboekhandel Berlage.

Jac. Bladergroen opende in 1903 zijn kantoorboekhandel/handelsdrukkerij op de Prinsestraat nr. 3 in Den Haag. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich voornamelijk op de zakelijke markt, maar op de duur was het ook een gewone en druk bezochte kantoorboekhandel.  Bladergroen gaf ook ansichtkaarten uit. Rond 1980 werd de zaak overgenomen door de toenmalige berdrijfsleider en werd de naam veranderd in kantoorboekhandel “Berlage”.


woensdag 5 februari 2020

Bijenkorf


Alhoewel je bij de Bijenkorf misschien niet in de eerste plaats aan boeken denkt, is het wel zo dat V&D en De Bijenkorf voor de Nederlandse uitgeverij lang tot de belangrijkste klanten behoorden. De vele vestigingen genereerden een forse boekenomzet. Toen de joodse ondernemer Simon Philip Goudsmit in 1870 in Amsterdam Magazijn De Bijenkorf oprichtte, was er nog geen sprake van boeken, maar in de loop der jaren werd het assortiment van aanvankelijk voornamelijk fournituren sterk uitgebreid. Ook het aantal filialen groeide gestaag. De Haagse vestiging aan de Wagenstraat 32 werd in 1926 geopend. Boeken maakten vanaf het begin deel uit van het aanbod. Zowel de Amsterdamse als de Haagse vestiging had ook een leesbibliotheek in huis. De leesbibliotheek in de Haagse vestiging werd pas in 1962 opgeheven.  In 1926 was in Den Haag de leiding van de boekenafdeling in handen van H.J. Aytink . Tussen 1928 en 1954 was de leiding in handen van respectievelijk F. A. Verbeek Jr, L. Gans, mevr. G. H. van der Heyden, G. J. Ammerlaan , mevr. N. Baas-Creveld  en F.J. Padt. Vanaf 1928 liet het berdrijf in het winterseizoen bekende auteurs in de lunchroom optreden. Menno ter Braak en Antoon Coolen gaven bijvoorbeeld acte de presence. In de jaren 1936-1940 organiseerde de Bijenkorf ter gelegenheid van de boekenweek tentoonstellingen gewijd aan het verzameld werk van één auteur, bijvoorbeeld J. Slauerhoff. Vanaf 1955 gaf de Bijenkorf een eigen periodiek  “De Boekenkorf” uit. Tussen 2013 en 2016 werd het aantal filialen van de Bijenkorf teruggebracht van 12 tot 7.  Het bedrijf is inmiddels in handen van een aantal zogenaamde “durfinvesteerders”. In 2018 werd de bedrijfsvoering van de boekenafdelingen uitbesteed aan de winkelketen AKO.
De etiketten werden natuurlijk ontworpen voor de hele keten; vandaar dat er, op enkele uitzonderingen na, meestal geen plaatsen vermeld werden.      Bijbelhuis


In 1967 was de boekhandel “Bijbelhuis” gevestigd aan de Koningstraat 3a in Den aag Haag. In 1980 betrok men het pand aan de Apeldoornselaan nr. 2, hoek De la Reyweg. De naam is dan “Het Bijbelhuis”. Het betreft een christelijke speciaalzaak, die naast boeken ook grammofoonplaten verkoopt. In 2013 luidt de naam “Het Bijbelhuis & Gazon Uitgeverij”. De zaak ressorteert onder de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Sinds maart 2015 manifesteert de winkel zich als “The Blessing Family Bookshop”. Het assortiment bestaat uit boeken, kaarten, muziek en films.

dinsdag 4 februari 2020

Bezuidenhout


In 1924 opende J. Broekhuysen Jr. aan de Willem van Outhoornstraat 52 in Den Haag de boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek “Bezuidenhout”. Men kon er de nieuwste romans , reisverhalen en jongens- en meisjesboeken  lenen voor 8 cent per deel, 10 delen voor 70 cent. Een tijdlang was er ook een postagentschap aan de zaak verbonden. Tussen 1924 en het jaar van opheffing 1968 waren er nog 3 andere eigenaren, te weten: Y.G. Drost, L.H Rutte en H. Rutte-Luitwieler.  

zondag 2 februari 2020

Beschoor


In 1873 nam Willem A Beschoor de boekhandel over van S. van Velsen Jr. aan de Lange Poten In Den Haag. Op 2 van de groene etiketten wordt de naam Van Velsen nog vermeld. Na enkele jaren verplaatste hij de winkel naar de Nieuwstraat nr. 6. Hij was één van de protestants-christelijke Haagse boekverkopers. Tussen 1877 en 1931 gaf de firma bijna 200 publicaties uit, bijna allemaal in de protestants-christelijke sfeer. Ik noem er één: “Barmhartigheid ook jegens de dieren : preek over Jacobus 2:13 gehouden den 13en Juli 1913 in de Wilhelminakerk te ’s-Gravenhage door Ds. A.J.A. Vermeer”. Een preek die ook nu niet zou misstaan. Beschoor gaf ook de ’s-Gravenhaagsche Kerkbode uit. In 1914 verschijnt er bij Beschoor  een “kerstgroet”, geschreven door koningin Wilhelmina. Opbrengst voor het “Koninklijk Nationaal Steuncomité”. Blijkens het stempel was er ook enige tijd een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. Beschoor overleed in 1918, waarna de zaak in een N.V. werd omgezet. Daarna is er op de etiketten sprake van : “de erven Beschoor”. Directeur werd de schoonzoon van Beschoor, de heer C.G. Poort. In 1924 verliet hij de zaak en in 1925 werd K.M. Stooter directeur. Hij verplaatste de winkel in 1931 naar de Jan Hendrikstraat nr. 60 en nog later naar de Z.W. Buitensingel. In de jaren ’40 werd de zaak geliquideerd.

zaterdag 1 februari 2020

Berlage

Tussen 1903 en 1980 was op de Prinsestraat nr. 3 (later ook nr. 1) in het Hofkwartier in Den Haag de kantoorboekhandel van J. Bladergroen gevestigd. In 1980 werd de zaak overgenomen door de toenmalige bedrijfsleider, die de naam veranderde in kantoorboekhandel Berlage. In februari 1999 werd Rachelle Van Adrichem-de Ruyter eigenaresse van de zaak.
In de loop der jaren veranderde de winkel van karakter, in die zin dat het assortiment aanzienlijk werd uitgebreid  met artikelen in de cadeau-sfeer, maar ook bijv. met tassen en koffers. De zaak wordt nu dan ook gepresenteerd als “Berlage Kantoor & Kado”. De winkel is uiteraard genoemd naar de architect H.P. Berlage, die het pand aan de Prinsestraat in opdracht van de Verzekeringsmaatschappij “De Nederlanden 1845” ontwierp. 

Berkhout


In februari 1893 nodigde H. J. Berkhout het publiek uit “toe te treden tot het Uitgebreid Leesgezelschap in 4 talen” dat door hem per 1 april zou worden opgericht. In de eerste periode was dit gevestigd ten huize van M. J. Visser, kunsthandelaar in de Spuistraat 36 in Den Haag. In die tijd kwam het geregeld voor dat boekhandels ook een zogenaamde leesinrichting hadden, waar het publiek tegen een vergoeding kranten en tijdschriften kon raadplegen. Al in 1896  gaat Berkhout failliet, maar in 1905 opent hij maar liefst op 2 adressen een boek- en papierhandel: op de Valeriusstraat 22 en Prins Hendrikstraat 175 in Den Haag. Aan de zaak was ook een advertentiebureau verbonden; in die tijd ook heel gebruikelijk. In 1914 werd de firma overgenomen door Dirk Pieter Lancel. De naam “Boekhandel H.J. Berkhout” bleef gehandhaafd. In 1925 ging Lancel een vennootschap aan met zijn 2 zoons J.P.D. en J.J. Lancel. In december 1942 moest het pand aan de Valeriusstraat gesloopt worden ter verkrijging van een “schootsveld” van 500 meter met het oog op eventuele geallieerde landingen. Lancel verhuisde  toen naar Noordeinde 79. In juni 1960 verplaatste de overgebleven firmant J.P.D. Lancel de zaak naar Leiden, nog steeds onder de naam H.J. Berkhout. 

Hulst

De boekhandel van de familie Van Hulst in Amsterdam is één van de oudste zaken waarvan ik etiketten in mijn verzameling heb. Al in 1767 is e...