maandag 31 mei 2021

Exodus

Evangelisatie-stichting Exodus werd in 1973 opgericht. In de Afrikaanderbuurt in Rotterdam had de stichting een religieus ontmoetingscentrum. In 1975 werd begonnen met het uitgeven van een nieuwsbrief. Rond datzelfde jaar startte de stichting met de verkoop van boeken, grammofoonplaten en wandtegels via een stand op de Afrikaandermarkt. Niet veel later werd een winkel geopend op de Putselaan nr. 203a. Na 7 jaar verhuisde de winkel naar de Wolphaertsbocht nr. 343 (Tarwewijk). Als beheerder wordt genoemd C. Kruijf. In 2017 sloot de winkel haar deuren.

zondag 30 mei 2021

Europa

In 1959 werd de boekhandel van G. C. van Alphen aan de Nieuwe Binnenweg nr. 220-222 in Rotterdam overgenomen en voortgezet onder de naam “Europa Boekhandel”, algemene en wetenschappelijke boekhandel, tevens kantoorboekhandel. In 1960 werd de winkel geheel gemoderniseerd. Hoe lang deze boekhandel bestaan heeft, is mij niet bekend.

zaterdag 29 mei 2021

Esso

In juli 1912 maakt de firma Van Esso & Co bekend dat een magazijn wordt geopend op Oppert nr. 96 in Rotterdam. Het gaat hier om een algemene muziekhandel/muziekuitgeverij en concertbureau. De oprichters waren Meijer van Esso (1883-1942) en Abraham van Esso (1886-1942). De firma gaf veel bladmuziek uit, vooral in het populaire genre, zoals in 1929 de mars “Groot Rotterdam” en in 1933 “Koning voetbal”, beide gecomponeerd door Willy Schootemeyer. In 1921 verhuisde de zaak naar Oppert nr. 114 (bij de Groote Kerk). In 1924 nam men in de Witte de Withstraat nr. 81 het zogenaamde “Brunswick-House” over, een zaak waar gramofoons verkocht werden. Dit werd een filiaal van de hoofdvestiging. Deze vestiging wordt na 1927 niet meer vermeld. In dat jaar opende M. van Esso (Meijer?) een muziekhandel op de Binnenweg nr. 10. Alles wijst er op dat de broers met onmin uit elkaar waren gegaan, want Van Esso & Co liet daarna via advertenties herhaaldelijk weten niets te maken te hebben met deze zaak. In mei 1940, vermoedelijk als gevolg van het bombardement, is Van Esso & Co voor bestellingen bereikbaar op de Saftlevenstraat nr. 40b én in Schiedam op de Hoogstraat nr. 158. In april 1941 is geen sprake meer van Van Esso & Co, maar van “A. van Esso’s Muziekhandel”. In 1942 werden zowel Meijer, Abraham als hun zus Sophia van Esso (een Joodse familie) door de Duitsers opgepakt. In hetzelfde jaar werden ze omgebracht in resp. Auschwitz en Sobibor. De muziekhandel zou voortgezet zijn door Jacobus K. Kalkmann (een Verwalter?).

vrijdag 28 mei 2021

Elst

De leesbibliotheek/kantoorboekhandel van W. van der Elst, agentschap van alle tijdschriften en weekbladen, ook voor school- en schrijfbehoeften, druk- en bindwerk was vanaf ca. 1930 gevestigd op de Spanjaardstraat nr. 132 in Rotterdam. Later, zeker vanaf 1961, zat de zaak op de Spanjaardstraat nr. 109, hoek 1e Schansstraat (zie de foto). Getraceerd tot ca. 1974.

donderdag 27 mei 2021

Ella

Louis August van Reijen (1893-1971) begon in 1921 in Breda met een verzendboekhandel onder de naam ELLA (naam gebaseerd op zijn initialen). Hij bereikte zijn klanten aanvankelijk vooral door advertenties in een aantal bladen, o.a. de Haagse Post. Toen hij eenmaal een flink klantenbestand had opgebouwd, verzond hij ook duizenden aanbiedingscatalogi. Op 9 juni 1922 opende hij ook een fysieke winkel aan de Nieuwe Ginnekestraat nr. 5 in Breda. Van Reijen lag regelmatig overhoop met de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels omdat hij de door de vereniging geformuleerde regels voor het handelsverkeer overtrad. Desondanks slaagde hij er in zijn bedrijf gestaag uit te breiden. Op het hoogtepunt bestond Ella N.V. uit een keten met 9 vestigingen. Het eerste filiaal werd geopend in Breda (Ridderstraat nr. 25). Daarna volgden Hilversum (1947) en Den Bosch (1950). Rotterdam kon natuurlijk niet uitblijven. In 1952 nam Van Reijen de boekhandel aan de Nieuwe Binnenweg nr. 257b over van I. J. Sloos (N.V. Nederlandse Wetenschappelijke Boekhandel) en het jaar daarop volgde een vestiging in het nieuwe winkelcentrum op de Lijnbaan nr. 62. In 1956 volgde een filiaal in Amsterdam en in 1962 tenslotte een zaak in Den Haag (voortzetting van Boekhandel Forum). De zoons van Van Reijen, Frans en Jan, belastten zich met de leiding van de filialen in Den Bosch en Hilversum. De vestigingen in Rotterdam werden geleid door resp. M. van Rosmalen, C. C. C. van der Velden en mej. T. van der Vosse. Rond 1966 werden alle vestigingen (behalve de “moederwinkel” in Breda en de zaak in Amsterdam) verkocht aan de Standaard Boekhandel.

woensdag 26 mei 2021

Elberg

P. M. Elberg begon rond 1893 een boekhandel/leesbibliotheek/leesinrichting op de Nieuwe Binnenweg nr. 251 in Rotterdam. In 1909 verhuisde hij naar Nieuwe Binnenweg nr. 105a. In hetzelfde jaar deed hij de zaak over aan J. Sieuwerts, die op zijn beurt de leesbibliotheek in 1915 verkocht aan J. Vons. Sieuwerts opende daarna een leesbibliotheek op de Elandstraat nr. 18, bij het Piet Heinplein in Den Haag.

dinsdag 25 mei 2021

Eldorado

Leesbibliotheek “Eldorado” van A. Teeken was tussen ca. 1943 en 1965 gevestigd op de Bergselaan 241 (soms wordt vermeld 241c) in Rotterdam.

maandag 24 mei 2021

Elck

Leesbibliotheken met de naam “Elck wat wils”/”Elk wat wils” kwamen verspreid over heel Nederland vrij veel voor. In Rotterdam waren er twee met deze naam. Tussen 1928 en 1967 was “Leesbibliotheek Elk wat wils” gevestigd aan de Zwaanshals nr. 230. Het stempel is helaas wat moeilijk leesbaar. Eigenaar was de fa. A. van den Turk. De zaak werd bemand door H.E. Lagerman. In maart 1967 werd deze zaak ter overname aangeboden. Tussen 1921 en 1940 was een andere leesbibliotheek “Elck wat wils” (dus met een c) gevestigd aan de Speelmanstraat nr. 1 (Kralingen). Eigenaar was J. Wunderink. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, hadden Nederlandse militairen op het balkon van de zaak een mitrailleur geplaatst. Daarna heeft de zaak niet lang meer bestaan.

zondag 23 mei 2021

Dunk

Op maandag 8 januari 1866 opende J. H. Dunk zijn oude en nieuwe boekhandel, veilinghuis, leesbibliotheek en advertentiebureau op de Hang nr. 4-17 in Rotterdam. De leesbibliotheek had een bescheiden omvang (4000 titels in de moderne talen); de klanten werd wel verzocht “de boeken zindelijk te willen behandelen”. De eerste veiling werd gehouden in 1867 en er zouden er nog heel veel volgen. In 1873 verhuisde de firma naar Hang nr. 31. Tussen 1874 en 1878 was er een 2e vestiging aan de Scheepsmakerhaven, hoek Bierhaven nr. 37. In augustus 1885 verhuisde Dunk naar de Oppert nr. 150 en in 1904 werd voor het laatst verhuisd naar Botersloot nr. 113. Dunk stond er om bekend dat hij buiten de veilingen regelmatig grote partijen goedkope boeken in de aanbieding had. Op de Oppert herbergde de zaak ook een depot van het Bijbelgenootschap. Tussen 1870 en 1908 gaf het bedrijf ook flink wat publicaties uit. Twee voorbeelden: “Aan de vorsten van Europa, in naam der beleedigde menschheid : lierzang” door Gerard Jalkes Spoor (1870) en “In memoriam: ter herinnering aan den arbeid van Ds. G.J. Ruijssenaers, missionaire dienaar der Kerk van Rotterdam in de Residentie Banjoemas op Java” door Abraham van Veeloo (1908). In december sloot het bedrijf de deuren. De toenmalige eigenaar G. Dunk moest, na likwidatie, een collectie boeken laten veilen door deurwaarder “De Eendracht”.

zaterdag 22 mei 2021

Ducroissi

Jean Baptist Charles Rousseau du Croissi Goetzee (1846- ) begon rond 1874 een boekhandel/uitgeverij/advertentiebureau op het Hogendorpsplein nr. 9 (later nr. 4) in Rotterdam. In 1895 verscheen bij hem: “Geillustreerde gids voor Rotterdam en omstreken met plattegrond van de gemeente Rotterdam” door W. M. de Bruijn. In 1898 werd de zaak overgenomen door Cornelis Adrianus Terneden. Deze zette de zaak aanvankelijk voort onder de naam "Ducroissi Goetzee (C. A. Terneden)", maar al spoedig alleen onder zijn eigen naam. Terneden verkocht de boekhandel in 1910 aan Boymans (hier eerder ter sprake gekomen).

vrijdag 21 mei 2021

Dronkers

Op 1 februari 1918 namen C. Dronkers en G. J. de Melker de 2 kantoorboekhandels over van de firma van ’t Hoff & Jongepier op de Aert van Nesstraat nr. 7 en de Nieuwe Binnenweg nr. 194 in Rotterdam. In 1922 gingen Dronkers en De Melker uit elkaar. Dronkers zette de winkel aan de Aert van Nesstraat voort tot 1930. In de periode 1943-1946 duikt er weer een kantoorboekhandel Dronkers op aan de Schiedamscheweg nr. 519. Of het hier om dezelfde persoon gaat, is mij niet bekend. De voormalige compagnon van Dronkers, G. J. de Melker, hield het aanmerkelijk langer vol. Zijn zaak aan de Nieuwe Binnenweg sloot pas rond 1983 de deuren.

donderdag 20 mei 2021

Driel

Gerrit van Driel kocht op jonge leeftijd boeken op de markt en bij De Slegte (toen op de Witte de Withstraat) en ging daarmee in Rotterdam langs de deur om ze te verhuren/uit te lenen (een mobiele leesbibliotheek). Maar rond 1941, op 22-jarige leeftijd, startte hij een leesbibliotheek op de Beijerlandschestraat nr. 48 (Rotterdam-Zuid). Via advertenties vestigde hij de aandacht op zijn nieuwe zaak: “Aangename uren brengt U door met het lezen van een boek, maakt den langen winteravond gezellig, huurt een boek uit de leesbibliotheek van G. van Driel”. In 1942 werd hij gearresteerd omdat hij een boek van Johan Kieviet over Dik Trom uitleende waarin een passage voorkwam over “rotmoffen”. Van Driel verbleef 2 jaar in kamp Altegrabo in Duitsland. Na de oorlog opende hij zijn leesbibliotheek weer. In 1958 sloot hij de zaak aan de Beijerlandschestraat en verhuisde naar het nieuwe winkelcentrum Asterlo nr. 23, na 6 uur nr. 59, 1e galerij (Zuidwijk). In 1963 opende hij een 2e zaak op de Pliniusstraat nr. 6 (Lombardijen), een boek- en kantoorboekhandel, annex leesbibliotheek. Samen met zijn zoon begon hij in de jaren ’60 ook nog een drukkerij aan de Huniahof. Gerrit van Driel ging in 1984 met welverdiend pensioen.

woensdag 19 mei 2021

Draijer

In 1855 startte C. W. Draijer met zijn boekhandel op de Korte Hoogstraat, Wijk 5, No. 293 in Rotterdam. In april 1856 voegde hij daar samen met een compagnon een handelsdrukkerij aan toe: “Draijer & Van Kesteren”. Ze drukten verschillende boeken voor uitgever H. J. van Kesteren in Amsterdam (vermoedelijk familie van de compagnon). In 1860 vond Draijer ook een compagnon voor de boekhandel. Daarna heette de zaak “Draijer & Buddingh”. Met ingang van januari 1862 wordt de boekhandel voortgezet door C. A. A. Buddingh onder eigen naam.

dinsdag 18 mei 2021

Dordrecht

Bij de start rond 1928 heette deze boekhandel “Boekhandel Gebr. Van Dordrecht”. De zaak was toen gevestigd aan de Benthuizerstraat nr. 69 in Rotterdam. Later verdween de aanduiding “Gebroeders” en werd de zaak alleen gedreven door C. van Dordrecht. Rond 1935 werd verhuisd naar een ander pand aan de Benthuizerstraat op nr. 84. Vanaf 1972 wordt als eigenaar genoemd J. C. Riemens. Na 1976 wordt deze boekhandel niet meer vermeld.

zondag 16 mei 2021

Donner

De domineeszoon Johannes Hendrikus Donner A. Mzn (1888-1955) nam in januari 1912 de boekhandel van J. C. Groenewegen over, die sinds 1904 gevestigd was aan de Gedempte Botersloot nr. 128 in Rotterdam. In een advertentie liet de heer Donner weten dat hij “hoopte door een stipte en nette bediening zich het vertrouwen van de klanten waardig te maken”. Niemand kon toen bevroeden dat deze zaak zich in de loop van de eeuw zou ontwikkelen tot de grootste boekhandel van Nederland. Het betrof een christelijke boekhandel, die ook optrad als uitgever, o.a. van de Gereformeerde Kerkbode. In1925 verhuisde Donner naar een ruimer pand (de zaken gingen goed) aan de Gedempte Botersloot nr. 119. In 1939 werd Gerhard Dinus Schoemakers (1904-1965), die daarvoor zijn eigen boekhandel had aan de Lange Hilleweg nr. 86a, Donners compagnon. Op 14 mei 1940 deelde boekhandel Donner het lot van veel collega’s: de zaak werd bij het bombardement volledig verwoest. Boekhandel J. D. Verlooy bood Donner vrijwel onmiddellijk, heel collegiaal, tijdelijk onderdak aan op het Pijnackerplein nr. 12. In oktober 1941 opende Donner een noodwinkel aan de Rochussenstraat nr. 28 (noodwinkelcomplex Dijkzicht). J.H. Donner vervulde diverse functies in het boekenvak. Zo werd hij in 1947 voorzitter van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. In 1953 kocht de N.V. Boekhandel J. H. Donner een pand aan de gloednieuwe Korte Lijnbaan nr. 8. De oprichter overleed in 1955. In die tijd moest G. D. Schoemakers zich wegens ziekte uit het bedrijf terugtrekken en zijn zoon, de 23e-jarige Coenraad Bernardus Schoemakers (Ben), nam toen de leiding van de zaak op zich. Nadat in 1960 een pocketkelder was geopend, ontwikkelde de boekhandel zich geleidelijk tot een algemene boekhandel, die ook actief was op het gebied van school- en studieboeken. In 1973 werd de N.V. omgezet in een B.V. De zaak ontwikkelde zich snel. In 1982 werd een veel ruimer pand betrokken aan de Meent nr. 80, waar in 1980 al een kleine studieboeken-afdeling gestart was. In 1987 werd de boekhandel verkocht aan Kluwer en toen werd de “Wetenschappelijke Boekhandel Rotterdam” in het bedrijf opgenomen. In 1988 werd opnieuw verhuisd, nu naar het voormalige pand van meubelmagazijn H. H. de Klerk aan de Lijnbaan nr. 150. Hier kon men op 5500 vierkante meter (8 etages en een kelder) een reusachtige hoeveelheid boeken kwijt (tussen de 150.000 en 200.000) en er was tevens plaats voor een antiquarische afdeling, bladmuziek, een reisbureau, horeca en een ruimte voor presentaties en tentoonstellingen. In 1991 werd Donner onderdeel van de Boekhandels Groep Nederland (BGN). In 1992 nam Ben Schoemakers afscheid van Donner. Hij moest later met lede ogen toezien hoe het bedrijf onder de vlag van Selexyz en Polare (2006-2014) ten onder ging. Maar in 2014 maakte Donner een doorstart als zelfstandige boekhandel op initiatief van een 5-tal vroegere werknemers, met hulp van particuliere investeerders en een crowdfunding-actie. Als nieuwe vestiging werd het monumentale voormalige gebouw van de Rotterdamsche Bank aan de Coolsingel betrokken, dat in de jaren daarna grondig verbouwd werd. Tot slot vermeld ik nog dat boekhandel Donner diverse filialen heeft gehad in Rotterdam en omgeving: in de Erasmus-Universiteit, in Barendrecht op de Talmaweg nr. 1 (1938-1945), in de Passage nr. 16 in Zwijndrecht (1963-1974), in Papendrecht aan de Veerweg nr. 46b-48b en in Krimpen a/d IJssel aan De Korf nr. 31 (1978).

Dongen

De leesbibliotheek van P. van Dongen was in de eerste helft van de 20e eeuw gevestigd aan de Keizerstraat nr. 17 in Rotterdam.

zaterdag 15 mei 2021

Don

Boekbinderij J. Don & Zn. werd in 1954 opgericht op de Aelbrechtskade nr. 133 b-c in Rotterdam. Later verhuisde de binderij naar de Graafstroomstraat nr. 8-11. In april 2011 werd de zaak failliet verklaard. Kennelijk werd er een doorstart gemaakt, want boekbinderij Don, dan in de Uitstraat nr. 153 in Spijkenisse, ging in februari 2015 opnieuw failliet.

vrijdag 14 mei 2021

Dijk 2

De algemeene – en kantoorboekhandel, leesbibliotheek, (handels)drukkerij, uitgeverij, boekbinderij van C. J. van Dijk had tussen ca. 1910 en 1925 twee vestigingen. Eén in Schiedam op de Hoogstraat nr. 98. Deze zaak had Van Dijk overgenomen van J. F. Brauer. De andere vestiging zat op de Bergsingel nr. 237 in Rotterdam. Van Dijk gaf o.a. uit: “Album voor de bijbelsche plaatjes” van Robert Leinweber. In 1925 verkocht hij zijn boekhandel/leesbibliotheek aan de Bergsingel aan J. A. van Leeuwen.

donderdag 13 mei 2021

Dijk 1

C. C. W. van Dijk nam in 1928 de boekhandel over van H. F. Heijen-Hartman aan de 1e Middellandstraat nr. 56, a/d ‘s-Gravendijkwal in Rotterdam. Er was ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. Deze boekhandel werd in 1935 opgeheven.

woensdag 12 mei 2021

Dieten

De meeste mensen zullen Van Dieten in de eerste plaats associëren met de bekende postzegelhandel, maar Johannes Leonardus van Dieten had al in 1863 aan de Delftschevaart wijk 6, no. 314 (later nr. 45), noordhoek der St. Jakobstraat, over de Raambrug een boek- en papierhandel, annex leesbibliotheek. Toen was er nog geen sprake van postzegels. In 1863 gaf Van Dieten een catalogus van zijn leesbibliotheek uit die 59 pagina’s omvatte. Al snel werd de zaak uitgebreid met een leesinrichting waar men kranten en tijdschriften kon raadplegen. Tevens was er een muziekafdeling. Toen de oprichter in de jaren ’90 van de 19e eeuw opgevolgd werd door zijn zoon, Johannes Leonardus jr. (Hans) werden er ook postzegels in het assortiment opgenomen. In 1892 werd begonnen met postzegelveilingen en er zouden er nog vele volgen. Ze werden vaak gehouden in het Nutsgebouw of in de bovenzaal van Krasnapolsky om voldoende ruimte te bieden aan de vele belangstellenden. Begin 20e eeuw was er ook sprake van een boekbinderij en men kon er toen ook terecht voor kerstboomversieringen. In 1895 werd het pand op de hoek van de St. Jakobstraat dat uit de 17e eeuw stamde, afgebroken en vervangen door een nieuw winkelpand. Vanaf ca. 1917 speelde de postzegelhandel de hoofdrol. Bij het bombardement in mei 1940 werd de zaak verwoest. Na de oorlog bouwde Hans van Dieten de bekende postzegelhandel opnieuw op aan het Haagse Noordeinde.

dinsdag 11 mei 2021

Diek

Mevrouw Janna Diek, die sinds 1951 een boekhandel in Ommen dreef, opende op 22 september 1955 een 2e vestiging in het nieuwe winkelcentrum aan de Hoogstraat in Rotterdam (De Twaalf Provinciën). In 1956 ging het winkelcentrum echter failliet. Toen verhuisde mevr. Diek de zaak naar de Kleiweg nr. 110 (opening 6 maart 1957). Rond 1965 sloot zij de deuren van deze winkel en stak vanaf dat moment alle energie in de winkel in Ommen.

maandag 10 mei 2021

Diederix

De kantoorboekhandel van A. Diederix was tussen 1905 en 1908 gevestigd op de Jonker Fransstraat nr. 115B in Rotterdam. In 1909 verhuisde de zaak naar nr. 121B in dezelfde straat. Vervolgens verhuisde Diederix in 1923 naar de Zwart Janstraat nr. 99. In 1928 vinden we de winkel terug op de Bergweg nr. 339. Daar heeft de zaak het nog tot 1932 volgehouden.

zondag 9 mei 2021

Dassen

Met enige moeite is op deze etiketten de naam van boekhandelaar J. H. Dassen te ontwaren. De boekhandel van Dassen was tussen 1925 en 1962/63 gevestigd op de Oudedijk nr. 64 in Rotterdam. Er was ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden, die echter in 1959 werd opgeheven. Bij een etalagewedstrijd in 1939 haalde Dassen het nieuws met zijn geheel aan schaakboeken gewijde uitstalling. Het pand Oudedijk nr. 64 bleef bij het bombardement op 14 mei 1940 wonderwel gespaard. Vanaf ca. 1954 wordt als eigenaar Mevr. Dassen vermeld, dan op nr. 64a. De boekhandel werd rond 1962/63 opgeheven.

zaterdag 8 mei 2021

Dankbaar

Willem Dankbaar (Padang Tjermin 1915 – Rotterdam 1982) en zijn echtgenote Hermine Joosten namen in 1953 boekhandel Hollander van mej. K. Hollander over in Delfshaven aan de Rosier Faassenstraat nr. 11. De zaak had ook een leesbibliotheek- en kantoorafdeling. Toen Dankbaar in 1960 een nieuwe winkel opende aan de Meyenhage nr. 306 in het nieuwe stadsdeel Zuidwijk werd de leesbibliotheek opgeheven. De oude vestiging aan de Rosier Faassenstraat heeft nog 1 jaar gefunctioneerd als filiaal. In 1974 werd de kantoorafdeling opgeheven. In 1978 werd de zaak onder de oude naam voortgezet door F. Voskamp, die de winkel in 1981 overdeed aan J. M. Molenaar. Daarna heette de zaak “Molenaar’s Boekhandel”.

vrijdag 7 mei 2021

Daalen 3

Bij gramophone- en radiohandel J. F. van Daalen gaat het vrijwel zeker om een zoon van de eerder behandelde G. P. van Daalen. J. F. van Daalen had tussen 1940 en 1949 zijn eigen muziekhandel op de Noordmolenstraat nr. 26, bij het Noordplein in Rotterdam en op de Rochussenstraat nr. 36 (Dijkzicht). In juli 1940 meldt hij dat op de Noordmolenstraat “een ruime gehoorzaal disponibel “ is. In 1949 wordt aangekondigd dat men nog 8 dagen koopjes kan halen. Ruime collectie guitaren, mandolines, ukeleles, blokfluiten en andere muziekinstrumenten voorrradig. In die tijd wordt ook de naam “muziekhandel Apollo” gehanteerd, die voorheen ook door P. G van Daalen gebezigd werd. De vermelding op het etiket “voorheen Binnenweg nr. 89” verwijst naar de zaak van G. P. van Daalen.

Daalen 2

Het “Speciaalhuis voor radio, gramofoonplaten en muziekinstrumenten van G. P. van Daalen” vermeldt in advertenties standaard de zinsnede “gevestigd sedert 1900”. Een bewijs daarvoor heb ik niet kunnen vinden. De zaak had vestigingen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. In de beginperiode zat de zaak op de Nadorpstraat nr. 171. a.d. Binnenweg in Rotterdam. Daarna op de (Oude) Binnenweg nr. 89. Nog weer later was de winkel gevestigd op de Goudschesingel. In de loop der jaren werden verschillende huisnummers vermeld: nr. 101, nr. 528 en op dit etiket F2 x.x. Het etiket stamt uit de oorlogsjaren gezien het vermelde K-nummer. Vanaf 1940 was er een vestiging op de Rotterdamschedijk nr. 252 in Schiedam. De zaak in Vlaardingen zat op de Hoogstraat nr. 169 (ook wordt vermeld Korte Hoogstraat nr. 16). In de jaren ’50 is er steeds sprake van G. P. van Daalen & Zoon. De verschillende vestigingen werden dus, naar ik aanneem, door leden van de familie Van Daalen bemand. Deze muziekhandel heeft bestaan tot eind jaren ’60. Maar in 1970 drijft G. P van Daalen Jr. nog wel een discobar op de Korte Hoogstraat nr. 16 in Vlaardingen.

woensdag 5 mei 2021

Daalen

Van Daalen’s Technische en Algemene Boekhandel was tussen 1931 en 1939 gevestigd op de Nieuwe Binnenweg nr. 29 in Rotterdam. In 1931 gaf men uit: “Rotterdamsche gids voor handel en scheepvaart” samengesteld door A. Kortlandt.

dinsdag 4 mei 2021

Coelers

In de jaren ’50 was op de Peppelweg (Schiebroek) in Rotterdam boekhandel H. Bokhorst gevestigd, die ik hier al eerder vermeldde. Toen de zaak in de jaren ’70 in andere handen overging, veranderde de naam in “Boekhandel Schiebroek”. De 18-jarige Henriëtte Coelers trad rond 1978 bij deze boekhandel in dienst. Twintig jaar later nam ze de zaak over. Vanaf dat moment heette de winkel “Boekhandel H. M. Coelers”, Peppelweg nr. 124. De kantoorartikelen en tijdschriften gingen er uit en de aandacht werd uitsluitend gericht op een kwalitatief goed boekenaanbod. In 2019 besloot Henriëtte Coelers (inmiddels 62) ermee te stoppen. Er was geen opvolger en bovendien gingen de zaken, door de internet-concurrentie, niet meer zo goed.

maandag 3 mei 2021

Caviet

In 1964 zette W. Caviet de boekhandel van J. J. van der Spek Nz. op de Schiedamseweg nr. 103 in Rotterdam voort onder eigen naam. In 1974 ging hij failliet.

zondag 2 mei 2021

Carlier

Rond 1902 opende D. Carlier een papierhandel aan de Kruiskade nr. 12, bij de Coolsingel in Rotterdam. Het assortiment werd in de jaren daarna fors uitgebreid met: kantoorartikelen, schildersbenodigdheden, werktaschen, veldstoeltjes, reismanden en zelfs hangmatten. In 1912 wordt als adres vermeld Kruiskade nr. 15 (ook 15a), in 1928 Kruiskade 13-15. Begin jaren ’40 breidt de firma sterk uit. Er komt een vestiging aan de Dorpsstraat nr. 81 in Hillegersberg en een filiaal aan de Beijerlandschelaan nr. 158. De hoofdvestiging zit dan op de West Kruiskade nr. 19. In de jaren ’50 komt daar nog een vestiging bij op de Bergse Dorpsstraat nr. 114. In 1957 verhuist de firma naar het Beursgebouw aan de Meent nr. 120. Tot ca. 1964 blijven daarnaast de vestigingen aan de Bergse Dorpsstraat en de Beijerlandschelaan actief. In de laatste periode was de rechtsvorm van de firma een B.V. en de naam luidde toen kortweg “Carlier schrijfbehoeften”. Wegens sterk teruglopende omzetten en daardoor toenemende verliezen zag men zich gedwongen tot een grote opheffingsuitverkoop in februari 2015, na ruim 110 jaar!

zaterdag 1 mei 2021

Canto

J. A. Vis Jr. opende in 1962 gramofoonplatencentrum “Canto di Vangelo” op de 2e Middellandstraat nr. 30 in Rotterdam. De zaak verkocht uitsluitend religieuze muziek. De winkel had een oppervlakte van 5x6 meter, had bij de opening meer dan duizend platen in voorraad en was aanvankelijk alleen op zaterdagmiddag geopend. Deze “speciaalzaak voor gewijde muziek” gaf ook zelf LP’s uit onder het gelijknamige label ”Canto di Vangelo”. Het betrof voornamelijk orgelmuziek gespeeld op Rotterdamse orgels door Rotterdamse organisten. Zo werd in 1969 bijvoorbeeld een LP met orgelmuziek uitgegeven, gespeeld door Aad van der Hoeven en Addie de Jong op het orgel van de Nieuwe Zuiderkerk die kort daarna zou worden afgebroken. In 1986 vond de opheffingsuitverkoop plaats.

Koning

Boekhandel “De Koning” in Zwijndrecht wordt voor het eerst vermeld in 1936. Aan deze boek- en kantoorboekhandel op de Lodewijk van Nassaustr...