dinsdag 31 januari 2023

Ruys

Leesbibliotheek/boek- en kantoorboekhandel J. C. Ruys heeft in Noordwijk op veel verschillende adressen gezeten. Het oudste adres (1926) is Hoofdstraat nr. 82B. In de jaren ’30 en ’40 zat de zaak op de Oude Zeeweg nr. 2a, maar in de oorlogsjaren kom je in advertenties ook Bomstraat nr. 3 en Hoofdstraat nr. 89 tegen. In de jaren ’50 was het adres Oude Zeeweg nr. 168. Vanaf ca. 1963 tot 1981 zat deze boekhandel op de Hoofdstraat nr. 104. In de beginperiode functioneerde de winkel ook als postagentschap.

maandag 30 januari 2023

Papyrus

Boek- en kantoorvakhandel “Papyrus” stamt oorspronkelijk uit Warmond, waar de familie Van Tongeren de zaak startte op het adres Dorpsstraat nr. 57, waar voorheen de boekhandel van C. W. Zandbergen gevestigd was. De leiding was in handen van mevr. J. J. M. van Tonegeren-van Hulten, die later opgevolgd werd door haar zoon Michel. In 1977 werd een filiaal in Noordwijk geopend op de Kerkstraat nr. 67. In 1982 verhuisde de winkel naar de Kerkstraat nr. 71. Toen de vestiging in Warmond in 1985 failliet ging, zette de zus van Michel, Ghislaine (G. C. M.) van Tongeren de winkel in Noordwijk voort. In de periode 1994-2007 was de zaak mede in handen van L. J. (Leo) Baars. In 2007 sloot “Papyrus” de deuren en werden de eigenaren franchisenemer van de Bruna-vestiging op de Kerkstraat nr. 23.

zondag 29 januari 2023

Moby Dick

Antiquariaat “Moby Dick” ging in 1985 van start op de Schoolstraat nr. 31 in Noordwijk aan Zee. De naam werd ontleend aan de beroemde roman van Herman Melville met een walvis in de hoofdrol. Verschillende leden van de familie Baalbergen hielden zich met de zaak bezig. Natuurlijk de nestor Willem Baalbergen Sr., de dochter Marta Baalbergen en Willem (Wim) Baalbergen Jr. Marta stapte in 1992 over naar de nieuwboekhandel toen ze samen met Peter van Blanken boekhandel Van der Meer overnam. In 1995 gaf Wim Jr. zijn baan in de zorg er aan en werd full-time antiquaar. Lange tijd was de zaak gespecialiseerd in, hoe kan het ook anders met deze naam, boeken over walvissen en de walvisvaart, natuurboeken in het algemeen en boeken over de poolgebieden. Inmiddels is het aanbod aanzienlijk verbreed. Wim stond ook jarenlang op de antiquarische boekenmarkt op het Spui in Amsterdam, waar wij (van antiquariaat Klikspaan in Leiden) hem leerden kennen als een sympathieke collega. Op de foto is te zien hoeveel plezier Wim in zijn werk als antiquaar heeft en…. hij wordt ook maar niet ouder!

zaterdag 28 januari 2023

Meer

Begin jaren ’50 trad A. C. M. van der Meer (Aat) in dienst bij leesbibliotheek “Het Boek” van L. C. Geerling op de Weteringkade nr. 30 in Noordwijk. In 1956 nam Van der Meer deze zaak over en dat betekende de start van Boekhandel Van der Meer, want hij ging al snel (samen met zijn vrouw Trees) ook tijdschriften en boeken verkopen. De zaak heeft tot 1965 op de Weteringkade gezeten. In dat jaar verhuisde de winkel naar het Vuurtorenplein, op het hoekje onder de Golfflat. Die vestiging werd in de loop der jaren verschillende keren uitgebreid. Adres: Vuurtorenplein nr. 10 (ook wel nr. 6-10). Toen Aat van der Meer in 1992 met pensioen ging, namen Marta Baalbergen en Peter van Blanken de zaak over. In maart 2011 werd een 3e pand bij de zaak getrokken waar het zogenaamde “cultuurcafé” van start waar men koffie kon nuttigen en waar culturele activiteiten plaatsvonden. In 2015 verhuisde de zaak naar een nog groter pand op het adres De Keuvel nr. 1 (ook nr. 6 wordt soms vermeld). Per 1 mei 2018 deden Marta en Peter de zaak over aan Nadine Mussert die al sinds 2012 in dienst was. Op naar het 70-jarig bestaan!

vrijdag 27 januari 2023

Kwibus

C. P. Plug had tussen 1992 en 1997 in de Tramsteeg nr. 1 in Noordwijk een boekshop/kaarterie/kadotheek. Originele naamgeving kan je hem niet ontzeggen!

donderdag 26 januari 2023

Dorsman

Adriaan Dorsman (1857-1945) was al rond 1884 eigenaar van boekhandel Jan. D. Brouwer in Amsterdam. Tussen 1891 en 1896 was hij (aanvankelijk samen met Jan Goudriaan) vennoot in de firma Brinkman & Van der Meulen, Wetenschappelijke Boekhandel op de Hartenstraat nr. 24 in Amsterdam. In 1896 verhuisde hij naar Noordwijk, waar hij de boekhandel overnam van J. C. van Dillen op de Voorstraat nr. 53 (ook wel nr. 51-53), schuin tegenover het gemeentehuis. Hij startte toen ook met een stoomdrukkerij (later snelpersdrukkerij, electrische drukkerij). Er was ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. Dorsman was ook actief als uitgever. In 1928 gaf hij het bekende “Noordwijk in de loop der eeuwen”, door J. Kloos uit. Van Van Dillen nam hij ook de uitgave van het blad “De Noordwijker” over. Dorsman was naast zijn bedrijf ook maatschappelijk betrokken bij Noordwijk. Zo was hij mede-oprichter van de Noordwijkse VVV. Daar paste ook zijn uitgave in 1899 van “De gids voor de badplaats Noordwijk en omstreken” (28 pag.) bij. Ter hoogte van het latere Palace-hotel startte hij ook een kiosk, waar kranten, tijdschriften en boeken verkocht werden. Toen het Palace-hotel in 1912 opende, begon hij op de begane grond een filiaal. In 1943 verhuisde Dorsman naar Alkmaar, maar de zaak werd onder dezelfde naam voortgezet door J. C. Schmidt, later door de weduwe A. Schmidt-van Alphen. Toen was er sprake van “Electrische drukkerij, boek- en kantoorboek-, kunst- en papierhandel/boekbinderij/leesbibliotheek N.V. A. Dorsman”. In 1963 tenslotte nam boekhandel/drukkerij Buijze de zaak op de Voorstraat over en begon daar een filiaal. Op de foto de kiosk.

woensdag 25 januari 2023

Dekker

In welke periode Dekker’s kantoorboekhandel en leesbibliotheek in de Kerkstraat nr. 69 in Noordwijk-Binnen actief was, heb ik helaas niet kunnen achterhalen.

dinsdag 24 januari 2023

Buijze

Bij de firma Buijze in Noordwijk gaan de gedachten natuurlijk het eerst uit naar de drukkerij, maar decennialang had het bedrijf naast de drukkerij ook een boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek. Begin jaren ’20 nam H. Buijze drukkerij “Flora” over. De naam werd nog enige tijd gehandhaafd, maar in de loop van de jaren ’30 was er alleen nog sprake van boekhandel/drukkerij Buijze. De boekhandel onderscheidde zich o.a. door het aanbod van R.K. religieuze artikelen. H. Buijze werd in de jaren ’50 opgevolgd door J. Buijze. De zaak was gevestigd op de Van Limburg Stirumstraat nr. 3 (ook wel 3-3a-3b). Lange tijd had men ook een filiaal in Noordwijkerhout. Daar heeft men op 2 adressen gezeten: Dorpsstraat nr. 32, maar de langste tijd op Viaductweg nr. 2. De drukkerij verhuisde in 1963 naar het voormalige pand van boekhandel Dorsman op de Voorstraat nr. 53. De boekhandels hebben, schat ik, tot in de jaren ’70 bestaan. In diezelfde tijd gaat de drukkerij/uitgeverij de naam “Buijze Pers” voeren. De drukkerij gaf vanaf het begin huis-aan-huis bladen uit, zoals bijv. “De Zeekant, weekblad voor Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout”. Later volgden een groot aantal bladen voor plaatsen in de wijde omgeving: De Warmonder, de Voorschotense Courant, het Leidsch Nieuwsblad etc. etc. In de jaren ’80 verhuisde de drukkerij naar het huidige adres: Boekerslootlaan nr. 49.

maandag 23 januari 2023

Het Boek

Rond 1952 begon L. C. Geerling een leesbibliotheek op de Weteringkade nr. 30, hoek IJmuiderstraat in Noordwijk: leesbibliotheek “Het Boek”. Uit dit etiket blijkt dat hij daarnaast nog een tweede vestiging had op de Hoofdstraat in Sassenheim. Het aanbod bestond, zoals bij veel leesbibliotheken in de jaren ’50, vooral uit het populaire werk: Piccolo, Cheerio, vanzelfsprekend De Lach, de Haardvriend, Marion, maandblad voor handwerken etc. Al vrij snel trad A. C. M. (Aat) van der Meer bij Geerling in dienst. In 1956 nam Van der Meer de zaak over en hij ging toen ook boeken en tijdschriften verkopen. De winkel heeft op deze plek tot 1965 bestaan. Van der Meer verhuisde toen naar het Vuurtorenplein, op het hoekje onder de Boschflat. Op boekhandel Van der Meer kom ik later terug.

zondag 22 januari 2023

Bemelman

Tussen ca. 1877 en ca. 1893 had W. F. Bemelman in Noordwijk een leesinrichting. Het gaat hierbij vrijwel altijd om een ruimte waar men tegen een kleine vergoeding kranten en tijdschriften kan inzien. Maar Bemelman had naast deze inrichting ook een R.K. boekhandel. In 1893 trad hij tevens op als uitgever van het volgende werkje: “Bedevaartboekje ten dienste van de pelgrims die de reliquieën van den H. Jeroen, priester en martelaar en eerste pastoor van Noordwijk aldaar gaan bezoeken”

zaterdag 21 januari 2023

Noordwijk AKO

In de jaren ’90 was er een AKO-vestiging “AKO aktueel” in de Hoofdstraat nr. 99 in Noordwijk. Later zat er een AKO-vestiging op de Hoofdstraat nr. 65. Op Hoofdstraat nr. 99 zit nu een Bruna-vestiging.

vrijdag 20 januari 2023

Noordeloos Jong

Over de boek- en papierhandel van H. de Jong in Noordeloos heb ik vrijwel geen gegevens kunnen vinden. De zaak wordt voor het eerst vermeld in 1959. In 2002 is de leiding in handen van H. de Jong en mevr. A. Mesker de Jong. Het adres is dan Noordzijde nr. 43.

woensdag 18 januari 2023

Nieuwpoort Schutte

Op 7 april 1983 opende Johan H. A. Schutte een boek- en kantoorboekhandel op de Hoofdstraat nr. 36 in Nieuwpoort, vlakbij het oude raadhuis. Toen het pand in 1985 verbouwd/herbouwd werd, verhuisde de zaak tijdelijk naar de Hoofdstraat nr. 52. Schutte gaf in 1985 voor de Historische Kring Nieuwpoort het 2e deel uit van “De stede Nieuwpoort”. Op 18 juni 1990 sloot de winkel in Nieuwpoort de deuren. Schutte zette zijn boekhandel toen per 20 juni voort in Hardenberg in het winkelcentrum “De Mulderij”, Fortuinstraat nr. 18.

dinsdag 17 januari 2023

Nieuwkoop Middelkoop

Jan van Middelkoop (overleden in 1980) begon in 1931 met een drukkerij aan de Noordenseweg in Nieuwkoop. De bedrijfsnaam werd kortweg “Middelkoop”. In datzelfde jaar startte hij met de uitgave van “Het Advertentieblad” (voor Nieuwkoop en omstreken). In 1968 werd dit weekblad voortgezet als “De Omroeper”. Toen de drukkerij in 1947 naar de Dorpsstraat nr. 105 verhuisde, werd ook begonnen met een boekhandel. In de jaren ’50 was aan de boekhandel ook een leesbibliotheek verbonden. De boekhandel werd in de jaren ’60 geleid door mevr. K. E. van Middelkoop-Zotz. In 1974 werd de zoon van de oprichter, Fried van Middelkoop ( 1948-..), die al jaren in het bedrijf werkzaam was, medefirmant en in 1980 werd hij de enige eigenaar. In 1998 verhuisde de drukkerij naar het adres Bedrijfsweg nr. 6 en in 2001 tenslotte werd een pand betrokken op het Nieuwkoopse industrieterrein, Atoomweg nr. 1, waar de drukkerij tot op de dag van vandaag gevestigd is. De boekhandel was rond 2002 nog gevestigd op de Dorpsstraat nr. 107 en werd geleid door mevr. J. H. J. van Middelkoop. Hoe lang de boekhandel nog bestaan heeft, is mij niet bekend.

maandag 16 januari 2023

Nieuwerkerk a/d IJssel Van Delft

Boekhandel Van Delft in Nieuwerkerk a/d IJssel ging in 1983 van start onder de AKO-paraplu “Boekhandel AKO van Delft” in het winkelcentrum Reigerhof nr. 96. Vanaf 1986 ging men onder eigen naam verder. In 1989 werd daarnaast een winkel geopend onder de naam : Van Delft Books & Gifts”. Vervolgens werden de winkels in 2001 samengevoegd op het adres Reigerhof nr. 64 onder de naam “Boekhandel Van Delft”.

zondag 15 januari 2023

Nieuw-Lekkerland Groot

De Fa. A. C. de Groot, Boek- en kantoorboekhandel op Dijk, hoek Dorpslaan nr. 1 in Nieuw-Lekkerland werd in februari 1920 opgericht. In de jaren ’50 presenteerde men zich ook als technische boekhandel, waar men terecht kon voor school-, kantoor- en tekenbehoeften, tevens advertentiebureau. In die jaren wordt als eigenaar genoemd D. van Kalkeren. Gesignaleerd tot 1966.

zaterdag 14 januari 2023

Vingerling

Herman Vingerling (1924-2015) was de grondlegger van de gelijknamige boekhandel in Naaldwijk. Hij begon begin jaren ’50 als filiaalhouder van “Naaldwijks Boekhandel” op de Herenstraat nr. 12 (later Herenstraat nr. 45). Deze boekhandel was een filiaal van de “Maassluische Boekhandel” (Markt nr. 9, later Noordvliet nr. 47 in Maassluis). In 1956 werd Vingerling eigenaar van het Naaldwijkse filiaal en zette de boekhandel toen onder eigen naam voort. Er was aanvankelijk ook een leesbibliotheek aan de winkel verbonden. In de loop der jaren opende Vingerling 2 filialen, in Wateringen (Vliethof nr. 88, ook wel nr. 87-88) en ’s-Gravenzande (Koningswerf nr. 24, later Langstraat nr. 88). De filialen werden geleid door mevr. W. J. E. Vingerling. De hoofdvestiging in Naaldwijk heeft op verschillende adressen gezeten: Rembrandtstraat nr. 30 en Hovenierstraat nr. 120. Daarnaast had men op een industrieterrein (Klompenmakerstraat nr. 20) een zaak voor kantoorartikelen/kantoorinrichting. Boekhandel Vingerling was enige tijd deelnemer aan de inkoopcombinatie Libris. In 2019 maakte Pim Vingerling, één van de eigenaren van Vingerling Boek en Kantoor BV, bekend dat de 3 vestigingen van de boekhandel dicht gingen als gevolg van een faillissement.

vrijdag 13 januari 2023

Verbeek

M. Th. Verbeek begon in 1926 een kantoorboekhandel/boekbinderij/drukkerij op de Molenstraat in Naaldwijk. Een groot succes werd het niet, want in april 1930 ging hij failliet. De boekhandel werd toen in mei overgenomen door de Westlandsche Boekhandel (“De Zakelijke Zaak”), eigenaar M. Braun.

donderdag 12 januari 2023

Valstar

In december 1933 wenste boekhandelaar J. J. Valstar in een advertentie zijn geachte clientèle een goed 1934 toe. Zijn boek- en kantoorboekhandel/muziekhandel was gevestigd op de Kleine Woerdlaan nr. 19. Hij presenteerde zich ook als vulpenspecialist, maar uit het afgebeelde stempel blijkt dat men bij hem tevens terecht kon voor feestartikelen, bruiloftsliederen en voordrachten. Ook gaf hij ansichtkaarten van Naaldwijk uit. Verder was er enige tijd een boekbinderij aan de zaak verbonden. De boekhandel heeft tot in de jaren ’60 bestaan.

woensdag 11 januari 2023

Snijdoodt

J. Snijdoodt had vanaf ca. 1894 een boekhandel op de Heerestraat nr. 37 in Naaldwijk. In 1916 nam hij daarnaast de electrische drukkerij van de Firma E. van Bergen & Co over. Tussen 1900 en 1920 gaf deze boekhandel veel ansichtkaarten van Naaldwijk uit. In 1924 trad Snijdoodt ook eenmalig op als uitgever van: “De geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw”, door Edward van Bergen. In 1925 werd deze boekhandel overgenomen door J. J. Rouwenhorst die hem onder eigen naam voortzette: “Boekhandel J. J. Rouwenhorst, v/h J. Snijdoodt”.

dinsdag 10 januari 2023

Naaldwijk Gideon

De christelijke boek- en muziekhandel “Gideon” op de Prins Henrikstraat nr. 16 in Naaldwijk, opererend onder een gelijknamige stichting werd opgericht in 1990. De winkel werd gerund door vrijwilligers. In 2015 werd nog het 25-jarig jubileum gevierd, maar voorjaar 2016 werd de stekker er uit getrokken wegens sterk afnemende klandizie,

maandag 9 januari 2023

Moordrecht Eijk

Antoinette van der Kuij (Netty) was eind jaren ’50 in dienst van boekhandel Van de Ven aan de Wijdstraat in Gouda. In 1960 begon zij een eigen boekhandel in Moordrecht op het Kerkplein nr. 13 (“Boekhandel A. van der Kuij”). Toen zij in 1963 op 48-jarige leeftijd overleed, nam Jan van Eijk, die al een tijdje de honneurs waarnam, de boekhandel over: “Boekhandel J. van Eijk”. In 1978 en 1983 liet hij de zaak verbouwen en aanzienlijk uitbreiden. Toen hij in 1999 met pensioen ging, verkocht hij de winkel aan Ton Willem Burger (winkelchef werd Arie Driessen): “Boekhandel Burger”. In 2006 tenslotte werd de zaak overgenomen door Monica Hilgersom en Rudy Sanderman, die de winkel omdoopten tot “Boekhandel Moordrecht”.

zondag 8 januari 2023

Monster Bruna

Monster heeft in de loop der jaren verschillende Bruna-boekhandels gekend. Dit stempel is van een vestiging op het adres Kerkplein nr. 36a, franchisenemer Van den Dungen-Pitcher. In de jaren ’90 wordt op dit adres als franchisenemer Pranger vermeld. Op dit moment zit er een Bruna-vestiging op het adres Molenstraat nr. 41.

zaterdag 7 januari 2023

Waal

In 1924 startten de gebroeders Theun, Leen en Maarten de Waal hun boek-, papier- en kantoorboekhandel/drukkerij/binderij/uitgeverij op het Zandpad in Middelharnis. In de loop der jaren worden er verschillende huisnummers vermeld. Het oudste adres is vermoedelijk Zandpad B 245 (de drukkerij, voor de omnummering), later volgt nr. 286/287 en tot slot Zandpad nr. 118. De boekhandel heeft diverse filialen gehad. In Sint-Maartensdijk op de Markt A 306, in Doorn op de Dorpsstraat nr. 61 en in Utrecht op de Zuilenstraat nr. 3. Rond 1930 komt het bedrijf in handen van Henk Koppelaar; de naam Gebr. De Waal blijft behouden. De boekhandel heeft vermoedelijk tot eind jaren ’60 bestaan, maar de drukkerij ontwikkelde zich voorspoedig. In 1955 verhuisde de drukkerij naar het voormalig burgerlijk weeshuis op de Langeweg nr. 13 in Sommelsdijk. In de loop der jaren werd de zaak geleid door 4 generaties Koppelaar, allen met de voornaam Henk. Toen drukkerij De Waal in 2018 fuseerde met de Drukgroep Maasland & Ruygrok in Maasdijk werd de naam van het bedrijf veranderd in “Koppelaar MixMedia BV”.

vrijdag 6 januari 2023

Vroegindeweij

Boek- en kantoorboekhandel Vroegindeweij in Middelharnis werd opgericht in 1905 en is al ruim meer dan honderd jaar in handen van elkaar opvolgende generaties van de familie Vroegindeweij. De oprichter was Leendert Vroegindeweij Wzn. Hij werd in 1940 opgevolgd door Thomas David Vroegindeweij (1915-1977). Vanaf 1958 was de leiding in handen van Leendert Vroegindeweij Jr. en in recenter tijd wordt Tom Vroegindeweij als eigenaar vermeld. Het oudste adres is Westdijk B. nr. 311, na de omnummering Westdijk 48 (ook wel nr. 45-48). In de jaren ’90 nam deze boekhandel deel aan de inkoopcombinatie Blz. Tussen ca. 2000 en ca. 2010 had men ook een filiaal in Ouddorp op de Hoenderdijk nr. 19. Het meest recente adres van boekhandel Vroegindeweij is Gedempt Kanaal nr. 38. Tom Vroegindeweij had ook enige tijd een groothandel in kantoormachines op de Zernikeweg nr. 2. Tussen 1992 en 2007 gaf de zaak ook verschillende boeken uit. In 1992 bijv. “Blijvend gedenken : de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee”, door David Hoogzand.

donderdag 5 januari 2023

Korf

“Evangelische Boekhandel De Korf”, ook wel “Boekhuis De Korf” genoemd ging van start in 1989. Eigenaar/voorzitter was toen J. C. van Boven. De zaak was gevestigd op de Westdijk nr. 31 in Middelharnis. Rond 2002 had men ook een filiaal in Sommelsdijk op het adres Koolmees nr. 53. Eigenaar in die periode was de heer J. Crezee.

woensdag 4 januari 2023

Bernard

Rond 1950 ging “Muziekhandel Bernard” in Middelharnis van start op de Chr. de Vrieslaan nr. 21 (eigenaar Leo Bernard). De zaak verkocht accordeons, gitaren, mandolines etc., maar maakte toch vooral naam met orgels. Men verkocht ze niet alleen, want ook voor reparatie, stemmen en schoonmaken kon men bij de firma terecht. In 1962 was muziekhandel Bernard vertegenwoordiger voor Nederland van het eerste Nederlandse electronische orgel, de “Eminent”. Dit orgel kon bezichtigd worden in de showroom van de firma op de Voorstraat in Sommelsdijk. De zaak organiseerde ook muziekavonden, o.a. in zaal Meijer. Eind jaren ‘50 presenteerde men zich als “Muziekhandel Bernard & Zn”. Rond 1979 werd de naam Muziekhandel Bernard & Bernard” gehanteerd. In die tijd zat de zaak al enige jaren op het adres Kade nr. 7-9. Voor het laatst gesignaleerd in 1991.

dinsdag 3 januari 2023

Middelharnis Ariese

H. C. R. Ariese startte in 1970 een christelijke boekhandel in Middelharnis op de Westdijk nr. 55: “Ariese boeken kantoorinrichting” (ook de naam “Boekhuis Ariese” werd wel gebruikt). De zaak gaf ook geregeld boekpublicaties uit. Zo verscheen in 1984 “Het eiland Goeree-Overflakkee : geschiedenis, volksleven, taal”, door F. den Eerzamen. In 1982 nam de oudste zoon van de oprichter, Henk Ariese de boekhandel over. Zijn vader had inmiddels zijn handen vol aan de door hem in 1978 opgerichte “CBC (Christelijke Boek Centrale) ’t Gulden Boek”, een distributiecentrum voor het christelijke boek. Dit bedrijf groeide als kool en verhuisde in 1982 naar de Margrietlaan nr. 7 in Langbroek (1500 m2). De boekhandel nam in 1977 het initiatief (gesteund door christelijke collega’s) om een apart christelijk boekenweekgeschenk uit te geven, omdat men principiële bezwaren had tegen het officiële geschenk. De boekhandel heeft tot ca. 1992 bestaan, maar ’t Gulden Boek groeide onstuimig. De jongste zoon van de oprichter Jan Arie Ariese voegde in 1999 “Ichtus Gifts” aan het bedrijf toe, een leverancier van christelijke geschenkartikelen. In augustus 2005 werd een nieuw magazijn betrokken (4500 m2) op industrieterrein “De Meerpaal” in de gemeente Houten.

maandag 2 januari 2023

Kok

Boekhandel – Antiquariaat De Kok, Bouwdijk nr. 11 in Melissant. Geen verdere gegevens gevonden.

zondag 1 januari 2023

Melissant Dale

De gemeente Melissant werd in 1966 met enkele andere plaatsen samengevoegd tot de gemeente Dirksland. In 2013 ging Melissant vervolgens op in de gemeente Goeree-Overflakkee. Melissant heeft nog geen 2000 inwoners. Desalniettemin was er in de jaren ’50 en ’60 een kantoorboekhandel gevestigd. Weliswaar in combinatie met een sigarenmagazijn. De zaak van P. en D. Dale “Sigarenmagazijn/kantoorboekhandel P. Dale & Zn.” was gevestigd op de Voorstraat nr. 33. De heren gaven ook ansichtkaarten uit.

Hessing

J. G. Hessing had tussen 1860 en 1870 een boekbinderij op de Warmoesgracht L. L. nr. 67 in Amsterdam.