zaterdag 30 april 2022

Vos & Van der Leer

In 1937 schreef L. Vos zijn boek- en papierwarenhandel/leesbibliotheek aan de Dubbeldamseweg nr. 73 in Dordrecht in in het handelsregister. In de jaren ’50 heeft de zaak ook nog op 2 andere huisnummers op de Dubbeldamseweg gezeten, te weten nr. 49 en 121. Eind jaren ’50 ging L. Vos een samenwerking aan met C. van der Leer. Vanaf dat moment was er sprake van “Boekhandel Vos & Van der Leer”. Daarna zouden er op diverse adressen in Dordrecht vestigingen zijn: in winkelcentrum Crabbehof (jaren ’80), op de Voorstraat nr. 258a, in winkelcentrum Sterrenburg (De Kokplein nr. 129) (jaren ’90). Op dit moment heeft de zaak 2 vestigingen, te weten: op het Van Eesterenplein nr. 133 (winkelcentrum Bieshof) en op de Visstraat nr. 25. De etiketten maken duidelijk dat deze boekhandel deel heeft uitgemaakt van de Libris-inkoopcombinatie. De eigenaren zijn: mevr. G. W. (Gerdien) van der Leer en de heer P. A. (Piet) Makkenze.

vrijdag 29 april 2022

Visser

Over deze 2e hands boekwinkel van W. A. de Visser op de Vriesestraat nr. 70 in Dordrecht heb ik helaas geen nadere gegevens kunnen vinden.

donderdag 28 april 2022

Versteeg

Toen boekhandelaar W. A. G. Ridderhof overleed, zette Arie Gerrit Versteeg (1875-1956) diens winkel aan de Vleeschhouwerstraat nr. 268 per 1 oktober 1890 voort. De zaak zou zich ontwikkelen tot één van de toonaangevende boekhandels van Dordrecht. Al in 1904 verhuisde de winkel naar Vleeschhouwersstraat nr. 24. Maar deze boek- en kantoorboekhandel en, niet te vergeten antiquariaat, was zó succesvol dat vanaf ca. 1930 7 panden op de Vleeshouwersstraat benut werden (nrs. 13-15-21-22-24-26 en 30), bemand door Arie Versteeg en zijn zoon. Een vaste klant die men geregeld, al snuffelend tussen de 2e hands boeken, kon aantreffen, was Cees Buddingh’. Versteeg gaf in de loop der tijd een enorme hoeveelheid ansichtkaarten van Dordrecht uit, o.a. de serie “Zo was Dordrecht”. Rond 1970 werd deze boekhandel opgeheven, maar de zoon van Arie Gerrit, Jacobus Johannes (Koos) Versteeg (1904-1987), had daarvoor tussen ca. 1957 en 1969 een antiquariaat in de Hofstraat. Koos was overigens ook “amateurdichter”. Op de 1e foto: Arie Gerrit Versteeg bij zijn 40 jarig jubileum in 1930. Op de 2e foto: Loopjongen Chris kijkt in de etalage van zijn baas op de Vleeshouwersstraat (1956).

dinsdag 26 april 2022

Tol

Jan Pieter van den Tol Jzn. begon in 1921 vanuit zijn woning in Nieuw-Beijerland een boekhandel/antiquariaat en uitgeverij met als specialisatie uitgaven van de zogenaamde “oude schrijvers”, en werken over kerkgeschiedenis, met name gereformeerde lectuur van de Nadere Reformatie en het Puritanisme. Met name op deze gebieden zouden hij en later zijn zoon zich een grote naam verwerven. Een specialisatie die later toegevoegd werd was topografie. De voorraad groeide al snel en ca. 1930 werd verhuisd naar een echt winkelpand in Nieuw-Beijerland. Eén van de eerste uitgaven van Van den Tol was een werk van Friedrich Wilhelm Krummacher, getiteld “De diepte des satans, of De heerlijke triomf des tweeden Adams, Jezus, over den duivel en zijne verzoekingen”. In 1937 verhuisde Van den Tol naar Oud-Beijerland. In 1939 stond hij op zaterdag ook op de markt in Rotterdam op de Goudsche Singel. In 1941 verhuisde de zaak naar Dordrecht, waar in de winkel op het Sweelinckplein nr. 59 natuurlijk meer publiek verwacht werd dan in Oud-Beijerland. Ca. 1960 verkaste de winkel opnieuw , nu naar de Lange Breestraat nr.6. In 1965 nam één van de zoons van Jan Pieter van den Tol, J. van den Tol (Hans), die al van jongs af aan gefascineerd was door het vak van zijn vader, op 18-jarige leeftijd de zaak over. Zowel vader als zoon gaven in de loop der decennia een grote hoeveelheid catalogi uit. In 1968 werd de winkel verplaatst naar de Voorstraat nr. 94, het adres waar de zaak het langst zou verblijven, tot 1994. Het hart van Hans van den Tol lag vooral bij het antiquariaat en omdat de succesvolle uitgeverij een steeds groter beslag op zijn tijd ging leggen, besloot hij in 1982 deze te verkopen aan Den Hertog in Houten, een bedrijf met een vergelijkbaar fonds. In 1994 verhuisde de firma opnieuw, nu naar Steegoversloot nr. 56. Toen Hans van den Tol in 2005 overleed, verkocht zijn weduwe, Mevr. P. G. van den Tol- van Well de gigantische voorraad van het antiquariaat (meer dan 100.000 boeken) aan de eerder genoemde firma Den Hertog in Houten. (met dank aan de kleinzoon van de oprichter, Johan van den Tol)

maandag 25 april 2022

Stripwinkel Sjors

Ineke Horst begon samen met haar man Udo in 1975 stripwinkel “Sjors” op de Voorstraat nr. 371 in Dordrecht. In 1980 verhuisde de zaak naar Tolbrug nr. 1, hoek Scheffersplein en de Groenmarkt. Op de Voorstraat handhaafden ze een filiaal onder de naam “Sjors+”, waar voornamelijk gadgets en gimmicks verkrijgbaar waren. Na het overlijden van Udo in 1992 zette Ineke Horst de zaak samen met haar zoon Dimitri voort. Inmiddels heeft Dimitri zijn eigen winkeltje in het oude pand aan de Voorstraat onder de naam “Driedertien”. Naar verluidt is stripwinkel Sjors “één van de leukste stripwinkels ten zuiden van Amsterdam “.

zondag 24 april 2022

Spiering

De Dordrechtse muziekhandel Spiering was een echt familiebedrijf. Gedurende meer dan 100 jaar werd de zaak geleid door leden van de familie Spiering. Grondlegger Machgiel Spiering (1868-1926) opende muziekhandel “M. Spiering” in 1888 op het adres Boogjes nr. 59. Hij verkocht bladmuziek en een groot assortiment muziekinstrumenten, violen, citers, mandolines, banjo’s, harmonia’s, maar ook automatische muziekinstrumenten en speeldozen (ook reparatie). In 1889 verhuisde de zaak naar de Voorstraat, een straat die niet meer verlaten zou worden. Wel werd herhaaldelijk verhuisd. In 1898 was het adres Voorstraat nr. 425, in 1904 nr. 386 (ook wel nr. 386/405), vanaf 1924 Voorstraat nr. 344-346-348 (zie de foto) en in de jaren ’50 nr. 382-384. Vanaf 1910 zou de firma zich ontwikkelen tot één van de belangrijkste orgelbouwers van Nederland. Op het hoogtepunt had men 20 orgelbouwers in dienst. Na het overlijden van de oprichter in 1926 werd de zaak voortgezet door zijn zoons, Wijnand Pieter Spiering (1900-1960) en Pieter Wijnand Spiering (1904-1972). Later deed nog een derde zoon zijn intrede, Machgiel (Max) Spiering (1917-1985). In 1928 werd een filiaal geopend in Middelburg aan de Lange Delft B, nr. 133-134, maar dat heeft slechts 5 jaar geduurd. In 1933 werd een grote liquidatie-uitverkoop gehouden. In 1930 nam Spiering het bedrijf over van Harmannus Thijs, die eerder zelf de orgelmakerij had voortgezet van Van Oeckelen. In 2005 verkocht de laatste telg van de familie Spiering, Chiel, de zaak aan Margreet den Hartog en Yvonne Peters. De naam bleef behouden: “Spiering Muziek”. In 2016 werd de zaak opgeheven toen de dames Den Hartog en Peters zich gingen concentreren op hun eigen muzikale activiteiten. Zij gingen nog wel door met een webshop “Peters en Den Hartog Muziek” vanuit hun privé-adres Azobé nr. 134.

zaterdag 23 april 2022

Scriptura

De christelijke boek- en kantoorboekhandel “Scriptura” in de Vriesestraat nr. 67 in Dordrecht kom ik voor het eerst tegen in 2005. De zaak werd in 2011 opgeheven.

donderdag 21 april 2022

Schmidt

De electrische handelsdrukkerij/kantoorboekhandel J. M. Schmidt vestigde zich rond 1936 op de Voorstraat nr. 89 in Dordrecht. De zaak maakte vooral furore met de verkoop van feestartikelen, zoals feestmutsen, bruiloftsliederen, lampions en niet te vergeten voordrachtbundels. In 1959 bestond de zaak nog.

woensdag 20 april 2022

Schalk

Pieter Cornelis van der Schalk (1822-1881) begon in 1849 een boek-, muziek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek op de Voorstraat Wijk C, nr. 1345 in Dordrecht (latere nummering nr. 196). Hij was gespecialiseerd in schrijfbehoeften. Incidenteel trad hij ook op als uitgever. In januari 1861 droeg Van der Schalk zijn zaak over aan Jan van Dijl. Vermoedelijk ging het hier om zijn zwager, want Van der Schalk was in 1848 getrouwd met Geertrui van Dijl. De firma ging verder onder de naam “Van der Schalk & Van Dijl”. In 1909 vroeg van Dijl aan burgemeester en wethouders toestemming tot plaatsing van een draaiend reclamebord. Gesignaleerd tot 1917.

dinsdag 19 april 2022

Roon

P. van Roon’s boekhandel/leesbibliotheek wordt in 1926 voor het eerst vermeld. De leesbibliotheek op de Jac. Catsstraat nr. 61 in Dordrecht bood een ruime keuze aan romans, stichtelijke lectuur en jongens- en meisjesboeken. Leesgeld 8 cent per week. Geen statiegeld. In 1959 was er ook een filiaal in de Kievitstraat nr. 54, geleid door mevr. M. C. Amperse-van Roon, vermoedelijk een zuster van P. van Roon. De leesbibliotheek werd in 1962 opgeheven. Op de foto rechts vooraan de winkel op de Jac. Catsstraat.

zondag 17 april 2022

Rombout

De kantoor- en technische boekhandel/papierhandel van A. M. Rombout was tussen 1920 en 1949 gevestigd op de Reeweg Oost nr. 17 in Dordrecht. Toen A. M. Rombout in 1942 op 61-jarige leeftijd overleed, zette zijn weduwe, mevr. W. E. Rombout-Kleyn, de zaak nog tot 1949 voort. In dat jaar werd de winkel overgenomen door P. Landsman en op hetzelfde adres voortgezet. Op de foto rechts vooraan de winkel van Rombout.

Revers

De boek- en papierhandel/leesbibliotheek en uitgeverij van J. P. Revers was tussen 1853 en 1970 onafgebroken gevestigd op de Voorstraat in Dordrecht. Er zijn mij 2 adressen bekend: tot ca. 1955 Voorstraat nr. 173, tussen Nieuwbrug en de Grote Appelsteiger en vanaf ca. 1959 Voorstraat nr. 227 (zie stempel en foto). De uitgeverij was duidelijk van christelijke signatuur én Revers droeg het hart op de juiste plaats. In 1855 gaf hij het volgende werkje uit, waarvan de opbrengst bestemd was “ten behoeve van den noodlijdenden door den jongsten watersnood”. “Alzoo voer Elias met een onweder ten hemel : nagalmen bij den treffenden dood van den trouwen wachter op Sions muur A. van Herwaarden” / der bedroefde weduwe en verdere betrekkingen opgedragen door Joël (pseudoniem van Pieter Los Gzn.). In 1898 maakte de krant melding van een curieus voorval in boekhandel Revers: “maandagmiddag liep een varken de boekhandel van de heer Revers aan de Voorstraat binnen. Zonder evenwel schade aan te richten want spoedig hadden zijn begeleiders hem weer de straat opgedreven”. De redactie concludeerde dat dit varken niet op de gebruikelijke wijze “geleerd” (= tot leer verwerkt) wilde worden, maar liever geleerd door de boeken van Revers. In de jaren ’50 was W. J. de Voogd de eigenaar van deze boekhandel. Rond 1970 ging boekhandel Revers samen met de boekhandel van Derk Jan van Brummen als “Revers & Van “Brummen” BV op het Statenplein nr. 53.

zaterdag 16 april 2022

Retel

Vanaf ca. 1933 had M. J. Retel een kantoorboekhandel/leesbibliotheek/kopieerinrichting op de Toulonschelaan nr. 102 in Dordrecht. In 1937 werd een filiaal van de leesbibliotheek geopend op het adres Bagijnhof nr. 16. Vanaf 1939 tot de opheffing van de zaak in 1960 waren er 2 vestigingen, te weten Toulonschelaan nr. 102 en Grote Spuistraat nr. 8. Op de foto de zaak op de Toulonschelaan.

vrijdag 15 april 2022

Pelt

Tussen 1930 en 1948 kocht H. van Pelt oude en nieuwe boeken in (met name theologie) naar eigen zeggen “tegen zeer hooge prijzen”. Tot 1940 was zijn zaak gevestigd op de Vriesestraat nr. 27 in Dordrecht. Men kon een gratis catalogus bij hem aanvragen. Er was ook een leesbibliotheek aan zijn winkel verbonden.Tussen 1940 en 1948 bevond zijn winkel zich op de Groenmarkt nr. 44. In september 1943 werd merkwaardig genoeg in een advertentie aangekondigd dat leesbibliotheek “De Wending” van start ging op de Groenmarkt nr. 48 met de vermelding “v/h H. van Pelt Groenmarkt nr. 44”. Vlak onder deze advertentie stond echter de volgende tekst: “Geen zetelverplaatsing, onze boekhandel blijft gevestigd op de Groenmarkt nr. 44”. Dit wijst waarschijnlijk niet op een goede relatie. Aan het eind van de oorlog stortte Van Pelt zich ook op de in- en verkoop van schoolboeken. Tot slot een citaat uit één van Van Pelt’s advertenties: “Houdt U van boeken? Zoo ja, kom dan eens bij ons snuffelen. Wij stellen uw bezoek zeer op prijs, ook als er niets voor u bij is”. Op de foto de winkel op de Vriesestraat, hoek Korte Breestraat.

donderdag 14 april 2022

Obreen

Papierhandel Obreen & Co in Dordrecht werd in 1860 opgericht. In de loop der jaren werd het bedrijf uitgebreid met een drukkerij en een kantoorboekhandel. De zaak was gevestigd op de Groenmarkt nr. 59-61. Het assortiment van Obreen & Co was zeer uitgebreid: kastranden, geslagen papier, bruidszakjes, tijdschriften, speelgoed etc. De rechtsvorm was lange tijd een VOF tussen Willem Herman Obreen en Dirk Jacobus Spruyt. In 1901 werd het oude bedrijfspand aan de Groenmarkt afgebroken en vervangen door een nieuw winkelhuis, annex drukkerij. Na het overlijden van Obreen in 1899 zette Spruyt de zaak alleen voort, maar in 1907 werd H. B. IJdo Edzn de nieuwe eigenaar. De naam Obreen & Co bleef echter behouden. Gesignaleerd tot midden jaren ’40.

woensdag 13 april 2022

Morks

Coenraad Morks Jzn (1837-1894) richtte in 1860 zijn binnen- en buitenlandsche boekhandel/uitgeverij op in de Voorstraat Wijk D, nr. 12-13, over de Vriezestraat. De uitgeverij begon bescheiden, maar zou het belangrijkste onderdeel van het bedrijf worden. Al in februari 1861 gaf “Een vaderlander” bij Morks een gedicht uit, getiteld “Nederland en de beide Sicilien, Willem III en Frans II, een blik op beide staten en vorsten”. In 1865 is het adres Voorstraat Wijk D, nr. 23, bij de Zeevischmarkt. In de meer dan 100-jarige geschiedenis van dit bedrijf zouden verschillende generaties Morks de zaak leiden. Als eerste de zoon van de oprichter, Cornelis Morks Czn, verder: C. W. Morks Czn, L. F. Morks, J. C. Morks en W. J. C. Morks-Pols. In 1895 deelde Cornelis Morks mee dat het bedrijf een deelgenoot gevonden had in Pieter Jan Geuze. Vanaf dat moment is er sprake van “Morks & Geuze, boekhandel/drukkerij/uitgeverij”. De uitgeverij timmerde aan de weg. Al in 1870 gaf men een eigen tijdschrift uit, getiteld “Nieuw Goedkoop Magazijn voor alle standen”, maar het bekendst werd de zaak met het algemene culturele maandblad “Morks’ Magazijn”, dat tussen 1910 en 1942 verscheen, met als bijlage “Zij, maandblad voor de vrouw”. Daarbij speelde de eigen stoomdrukkerij, waarvoor de gemeente Dordrecht in 1898 toestemming had verleend, een belangrijke rol. De drukkerij verbleef in de jaren ’90 van de 19e eeuw op de Groenmarkt nr. 60, nabij de Visbrug, later Groenmarkt nr. 23. In die periode was de boekhandel gevestigd op de Voorstraat nr. 255 (zie de foto). Begin 20e eeuw zat de boekhandel op de Visstraat nr. 13-15, vanaf 1956 op de Visstraat nr. 21. Vanaf de jaren ’20 was er ook een roman-leesinrichting aan de zaak verbonden. Nog in 1959 had een nazaat van de oprichter, te weten J. C. Morks de leiding, samen met A. Burggraaff. In 1960 werd het 100-jarig bestaan van het bedrijf gevierd. Ter gelegenheid daarvan schreef Dordtenaar Cees Buddingh’ een boekje, getiteld “Dordtse snippers”. De boekhandel is naar mijn schatting in de jaren ’60 opgeheven, maar in 1975 was de drukkerij/uitgeverij nog steeds actief, dan op de Loverstraat nr. 1.

dinsdag 12 april 2022

Meuldijk

Dordrecht heeft in de loop der tijd meer dan 35 leesbibliotheken gekend. C. Koops had er in de jaren ’30 een op de Spuiweg nr. 78. Toen hij in 1940 overleed, zette A. Meuldijk de zaak voort. Na 1955 verhuisde hij zijn leesbibliotheek naar Spuiweg nr. 120.

maandag 11 april 2022

Merwestad

In de jaren ’30 had F. H. Bokhorst een leesbibliotheek/kantoorboekhandel onder de naam “Merwestad” in Dordrecht. Eerst op de Vest nr. 105, later (1937) op de Voorstraat nr. 325. De zaak heeft naar alle waarschijnlijkheid ook nog op Spuiweg nr. 52 gezeten.

zondag 10 april 2022

Leesletters

Elseline Knuttel begon in maart 1995 een kinderboekenuitgeverij onder de naam “De Inktvis”. Zij richtte zich met haar uitgaven met name op kinderen met leesmoeilijkheden (dyslexie etc.). Daarnaast startte zij in 2010 een winkel, gericht op dezelfde doelgroep, met een uitgebreid assortiment makkelijk toegankelijke kinderboeken, taalspelletjes, letterstempels, letterpuzzels etc. onder de naam “Leesletters” in de Vleeshouwersstraat nr. 17 in Dordrecht (zie de foto). In 2020 stopte zij met de winkel, die daarna onderdeel werd van kinderboekwinkel “De Giraf” op de Groenmarkt nr. 163. Elseline is nog wel met enige regelmaat in deze winkel aanwezig en zet uitgeverij “De Inktvis” tot op de dag van vandaag voort.

zaterdag 9 april 2022

Lelieveld

De stoomlinieer- en cartonnage-inrichting (boekbinderij) van Jacob van Lelieveld (1872-1913) startte in 1900 op de Singel nr. 240-242 in Dordrecht. In 1902 verhuisde het bedrijf naar de Spuiweg nr. 36. Toen Jacob van Lelieveld in 1913 overleed, werd de zaak door zijn weduwe Antje van der Laan (187X-1959) voortgezet. In 1924 werd de binderij een N.V. (“N.V. v/h Wed. J. van Lelieveld) met 3 directeuren. Naast de weduwe waren dat Gerrit Slingerland Husen en Willem Frederik Groesbeek. In de jaren ’30 verhuisde de binderij naar het Stadhuisplein nr. 5 (zie de foto’s). In de jaren ’50 was de leiding in handen van Salomon Emanuel Duits en Ph. Wapperom. Gesignaleerd tot ca. 1960.

vrijdag 8 april 2022

Landsman

P. Landsman nam in 1949 de boekhandel van A. M. Rombout op de Reeweg Oost nr. 17 in Dordrecht over. Enkele jaren later verhuisde hij met deze Algemene Boek- en Kantoorboekhandel/Leesbibliotheek naar de Reeweg Oost nr. 31. In 1982 werd de zaak overgenomen door J van der Knaap, de naamgever van boekhandel JEKA.

donderdag 7 april 2022

Koningh

In 1891 voegde H. de Koningh aan zijn kunsthandel in Dordrecht een boek- en muziekhandel toe. De zaak functioneerde tevens als agentschap voor “De Avondpost, dagblad voor stad en land”. De boek- en muziekhandel heeft niet lang bestaan. De zaak werd in 1897 alweer geliquideerd. Op welk adres dit bedrijf zich bevond, heb ik niet kunnen achterhalen.

woensdag 6 april 2022

Koebrugge

A. Warburg en Hendrik Jan Koebrugge begonnen in 1870 een boekhandel in Dordrecht, “Warburg & Co”. Daarvoor waren ze respectievelijk 14 en 4 jaar als “bediende” in dienst geweest bij boekhandel Van Braam Blussé. In 1875 maakte Koebrugge zich zelfstandig en vestigde zijn eigen boekhandel op de Voorstraat D nr. 51. Hij werd ook actief als uitgever. De nadruk lag zowel in de boekhandel als de uitgeverij op publicaties met een “positief christelijke strekking”. In 1878 verscheen: “De kleine Paulus : zendingsverhaal”door K. Roos als deeltje in de Zondagsschool-bibliotheek. In 1889 werd J. de Zeeuw mede-eigenaar van het bedrijf. De zaak ging verder onder de naam, zoals vermeld op de etiketten/stempels, “Boek-, muziek- en kunsthandel Koebrugge & De Zeeuw”. Ook als uitgever bleef het tweetal actief. In 1892 gaf men uit: “Bevestigingspreek (Kol. 4:17)” door G. J. A. Jonker in 1 band met de “Intreepreek (I Kor. 15:58)” gehouden in de Groote Kerk te Dordrecht op 3 januari 1892 door A. J. Th. Jonker. Vanaf 1893 werd de zaak voortgezet door J. de Zeeuw (over wie later meer).

maandag 4 april 2022

Jong

A. J. de Jong had vanaf ca. 1906 een boek- en papierhandel op de Wijnstraat nr. 83 (hoek Gravenstraat) in Dordrecht. In 1941 deed hij de zaak over aan Chr. Jansen.

zondag 3 april 2022

JEKA

In 1974 begon Jan van der Knaap op de hoek van de Nijhofflaan en de Van Deijsselstraat in Dordrecht een boek- en kantoorboekhandel. De naam van de zaak “JEKA” was gebaseerd op de initialen van de oprichter. In 1984 verhuisde de winkel naar het Damplein nr. 20. In 1992 verkocht Van der Knaap de zaak aan het duo G. J. (Gert) Versendaal en Theo Mariano di Calouta. Er is ook een vestiging geweest op de Reeweg Oost nr. 31. Toen de eigenaren in 2012 naar Bali vertrokken om als vrijwilliger in een kindertehuis te gaan werken, werd de winkel opgeheven

zaterdag 2 april 2022

Jansen

De boekhandel van Chr. Jansen was in 1941 gevestigd op de Wijnstraat nr. 99 in Dordrecht. De winkel functioneerde ook als agent voor Dagblad De Tijd. Jansen had de boekhandel overgenomen van A. J. de Jong. Hoe lang de zaak bestaan heeft, is mij niet bekend.

vrijdag 1 april 2022

Holster

In 2023 hoopt de firma Holster Kantoorverzorging BV (een typisch familiebedrijf) haar 100-jarig bestaan te vieren. De opa van de huidige eigenaar begon in 1923 een electrische drukkerij in Zwijndrecht, die al snel werd uitgebreid met een papierhandel. De zaak verhuisde naar Dordrecht en was in 1933 gevestigd op de Cornelis de Wittstraat nr. 11 Zw. Tussen ca. 1943 en 1955 heette het bedrijf Arie Holster & Zonen. Het adres was toen Groote Spuistraat nr. 19-20-21. In de jaren ’80 zwaaide J. W. Holster de scepter. Rond 1992 werd de drukkerij afgesplitst en dan is er sprake van “Holster Kantoorverzorging”. De huidige eigenaar, Ron Holster, wordt al weer bijgestaan door de 4e generatie (zijn zoon en dochter). Er is ook enige tijd een nevenvestiging geweest in de bakermat van het bedrijf Zwijndrecht in de Passage nr. 5-7. De zaak (huidige adres Grote Spuistraat nr. 32) is aangesloten bij de inkoopcombinatie Quantore.
Ter aanvulling: in de 2e helft van de jaren '50 was de drukkerij gevestigd op de Kleine Spuistraat nr. 15-17 en toen waren de volgende leden van de familie Holster in het bedrijf werkzaam: Arie Holster Sr., C. Holster, J. W. Holster en Arie Holster jr.

Hulst

De boekhandel van de familie Van Hulst in Amsterdam is één van de oudste zaken waarvan ik etiketten in mijn verzameling heb. Al in 1767 is e...