zaterdag 31 oktober 2020

Silverbeeck

Emanuel Drielsma (1884-1956) begon zijn loopbaan, na een joods-theologische opleiding als “gazzan” (voorzanger) in Bergen op Zoom, later in Alphen a/d Rijn en Kampen. Daarna werd hij directeur van de : “Bergstichting” in Laren, waar voogdijkinderen verpleegd werden. In 1928 richtte hij aan de Beeklaan nr. 286 in Den Haag een leesbibliotheek, annex kantoorboekhandel op onder de naam “De Silverbeeck”, die in 1939 verplaatst werd naar de Weimarstraat nr. 117. Drielsma moest in 1941 onderduiken en zijn zaak werd op 30 april  1942 geliquideerd. De Duitsers kregen hem niet te pakken, want in 1946 startte hij opnieuw, nu op de Thomsonlaan nr. 40. Toen zijn gezondheidstoestand achteruitging, werd A. Assenberg Jr. zijn deelgenoot in de zaak, met de bedoeling dat deze het bedrijf zou overnemen. Dat ging niet door. In september 1954 droeg Drielsma zijn zaak over aan J. Engelsman, die op zijn beurt de winkel weer in 1955 overdeed aan J. Beyer. Toen Beyer in 1958 failliet ging, werd de zaak verkocht aan G. Gerritsen, maar niet meer als boekhandel voortgezet. Emanuel Drielsma  overleed op 71-jarige leeftijd in 1956.    


vrijdag 30 oktober 2020

Sila

In 1985 begonnen Ahmed en Ulkü Kaya het Turks Boekenhuis Sila op de Hoefkade nr. 768 in Den Haag. Uit het bijgevoegde etiket kan afgeleid worden dat de zaak later op de Vaillantlaan nr. 318 heeft gezeten. Of de winkel nog bestaat en zoja op welk adres is mij niet bekend.


donderdag 29 oktober 2020

Seters

J.B. van Seters Jr. begon zijn carrière als Haagse boekhandelaar bij boekhandel Van der Haar en Van Ketel (1915-1917) en werkte daarna bij L.J.C Boucher tot hij in militaire dienst moest. Na zijn diensttijd was hij 5 jaar werkzaam bij de boekhandel van E. Noordijk. In 1924 ging hij bij boekhandel M.M. Couvée werken. Al gauw (in 1925) werd hij filiaalchef van de vestiging in de Theresiastraat nr. 108a. Toen Couvée in 1931 failliet ging, kon Van Seters de zaak op de Theresiastraat uit de boedel overnemen. In 1945 werden bij het bombardement van het Bezuidenhout zijn winkel en woonhuis volledig verwoest. Hij vond al in mei 1945 met zijn boekhandel tijdelijk onderdak in één van de kantoren van Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar aan de Van Alphenstraat nr. 63 in Voorburg. In oktober 1945 kon hij een winkel openen op de hoek van het Bezuidenhout en de 2e van der Boschstraat, adres: Bezuidenhoutscheweg nr. 81a.Toen hij daar in juni 1957 moest wijken voor nieuwbouw, betrok hij het pand aan de Theresiastraat nr. 123, niet ver van de plaats waar hij oorspronkelijk gevestigd was. Van Seters vervulde diverse functies in het boekenvak (CPNB/Commissie Handelsverkeer/bestuur van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels). Na J. B. van Seters Jr. hebben respectievelijk zijn zoon (Wouter van Seters – overleden in 2002) en kleinzoon Wouter van Seters Jr. de zaak voortgezet. Het is mij niet bekend wanneer deze boekhandel werd opgeheven.     


woensdag 28 oktober 2020

Servire

De bekende uitgeverij Servire werd in 1921 opgericht door de socialist en vrijdenker Carolus Verhulst. De uitgeverij richtte zich op boeken op spiritueel gebied. Bekende auteurs die door Servire werden uitgegeven, zijn o.a. Khalil Gibran en Krishnamurti. De uitgeverij heeft in Den Haag op verschillende adressen gezeten, o.a. Rietzangerlaan nr. 15 en Kauwlaan nr. 17. De zaak bestaat nog steeds en maakt nu onderdeel uit van uitgeverij Kosmos en HDC/VBK.

Minder bekend is dat Servire in de 20-er jaren ook een eigen boekhandel heeft gehad op de Laan van Meerdervoort nr. 60 (zie etiket).    


dinsdag 27 oktober 2020

Selecta

Paul Arthur Joosting Bunk (1904-1973) maakte kennis met het boekenvak toen hij in de periode 1917-1923 als pleegkind verbleef in het gezin van de onderdirecteur van de Landsdrukkerij, G.P. Tierie. Hij doorliep de grafische school en kwam toen in contact met H. van Rijmenam Sr, die in de Oranjelaan in Den Haag een machinale boekbinderij had. Van Rijmenam stelde hem in staat om in zijn bedrijf een drukkerij te beginnen en bezorgde hem ook opdrachten. In 1926 groeide de drukkerij van Joosting Bunk uit zijn jasje bij Rijmenam; hij zette de drukkerij voort in het pand Beukstraat nr. 25 en voegde er een boek- en kantoorboekhandel aan toe. De naam van het bedrijf werd “Boekhandel Selecta”. Binnen 2 jaar verhuisde hij naar het Thomsonplein nr. 12, waar hij ook een bijkantoor van Het Vaderland startte. Dit heeft overigens ook geruime tijd op de Thomsonlaan nr. 57-59 gezeten. In 1933 werd er een filiaal geopend op de Frederik Hendriklaan nr. 107. Als filiaalhouders worden genoemd: W.P.H. van der Most en mej. J. de Visser. Er was ook een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. Tussen 1930 en 1950 gaf Selecta ook diverse publicaties uit, waaronder nogal wat kinderboeken. Eén van de Selecta-auteurs was Piet Marée, die o.a. “Knutsel mee met Piet Marée : wat maken wij van een luciferdoosje?” publiceerde (ca. 1950). Een andere titel: “Bollie luchtballon en de maankindertjes door P.W. Henrard” (1950).Toen het bedrijf een N.V. werd, was H. van Gorcum mede-directeur. In 1940 exploiteerde Selecta een leesportefeuillle waarvoor ca. 20 “fietsjongens” 6 dagen per week de stad doorkruisten. Dit hield op toen de bezetter de import van Engelse en Franse weekbladen verbood. In de laatste oorlogsjaren gingen de inventarissen van beide vestigingen door oorlogsgeweld verloren. Joosting Bunk verbleef toen als evacué in Arnhem. Na de bevrijding kon hij als gedupeerde boekhandelaar (samen met A. Blommerse) deelgenoot worden van het “Moderne Boekhuis” aan de Spuistraat nr. 19, maar in 1949 trad hij uit en zette boekhandel Selecta voort. Joosting Bunk richtte zich na de oorlog vooral op de productie van tekenbloks, ex-libris, schooletiketten etc. Zijn zoon, P.A. Joosting Bunk Jr. nam de boekwinkels onder zijn hoede. Rond 1967 werd de zaak voortgezet door W.F. Broek onder de naam “Boekhandel Selekt” op de Thomsonlaan nr. 57.   


maandag 26 oktober 2020

Scryptopoint

In 2001 nam Karin Toet-ter Hark een boek- en kantoorboekhandel over in de Appelstraat nr. 242-244 in Den Haag (buurt Eykenduinen). Het pand aan de Appelstraat herbergde in de decennia daarvoor verschillende boekhandels, o.a. boekhandel W. Groeneveld en boekhandel J. P. de Vos. In 2013 moest Karin Toet de zaak om gezondheidsredenen sluiten.


zondag 25 oktober 2020

Schreiner

In 1946 nam J.F. Schreiner de leesbibliotheek over van H.J. van der Veen aan de Noordwest Binnensingel nr. 41/hoek Twentstraat in Den Haag. De straatnaam werd later gewijzigd in Bij de Westermolens. De leesbibliotheek is later verhuisd naar de Regentesselaan nr. 302. De zaak heeft daar in ieder geval tot 1973 gezeten (datering van dit stempel).    


zaterdag 24 oktober 2020

Schön

Rond 1940 was de boekhandel/boekbinderij/cartonnagefabriek van W. F. Schön gevestigd aan de Z.W. Buitensingel nr. 156 in Den Haag. Helaas geen verdere gegevens.


vrijdag 23 oktober 2020

Scheps

De boek- en brochurehandel van Willem Scheps in de Jasmijnstraat nr. 35 in Den Haag heb ik kunnen dateren rond het eind van de eerste wereldoorlog. De eigenaar is vermoedelijk identiek aan de bevlogen journalist W.C.F. (Willem) Scheps (1898-1975). De term brochurehandel past wel bij zijn persoon.  Hij runde een persbureau vanuit zijn woning, hield veel voordrachten, was actief voor de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding en was secretaris van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront. Maar hij had ook nog een broer die eveneens Willem heette. Het is dus niet uitgesloten dat déze de eigenaar was. In ieder geval woonde deze familie in de jaren ’20 op het adres Jasmijnstraat nr. 35.  


donderdag 22 oktober 2020

Schanekamp

Franciscus Johannes Schanekamp (geboren 1869) begon rond 1898 met een kunsthandel/boek- en papierhandel/lijstenmakerij/uitgeverij op de Piet Heinstraat nr. 51 (over de De Riemerstraat) in Den Haag. In advertenties presenteerde hij zich ook als export-boekhandel, met een uitgebreid magazijn van boeken in alle vakken, ruime keuze van pracht- en plaatwerken. Schanekamp gaf ook Haagse ansichtkaarten uit. In 1902 verhuisde de winkel naar de Piet Heinstraat nr. 83. In 1907 gaf hij een roman uit van de (ook in Nederland) succesvolle Franse schrijver Pierre Loti : “IJslandsche vissers”, geillustreerd door J.B. Heukelom.

Ik heb de zaak tot 1926 kunnen traceren. F.J. Schanekamp overleed in 1937.


woensdag 21 oktober 2020

Santen

A van Santen opende op 10 juli 1899 een boek- en kantoorboekhandel, annex leesbibliotheek, advertentiebureau, reparatie-inrichting voor vulpenhouders in de 1e V.d. Boschstraat nr. 95a in Den Haag. Toen hij in 1915 overleed, zette zijn weduwe, mevr. Van Santen-Visser de zaak voort. Haar zoon, F.A. van Santen, kon na enkele leerjaren bij de boekhandel van J. Cikot aan de Hoogstraat, in 1926 haar taak overnemen. Tijdens het bombardement van het Bezuidenhout in 1945 werd de zaak volledig vernietigd. Na de oorlog vond F.A. van Santen een nieuw pand aan de Piet Heinstraat nr. 18, waar hij de boekhandel tot ca. 1966 voortzette.


dinsdag 20 oktober 2020

Rumpel

Dit etiket is wat moeilijk te ontcijferen door de vlekken, maar ook omdat het hier om een preegdruk gaat.

De boekbinderij van C. Rumpel was in de jaren ’60 van de 19e eeuw gevestigd aan de Gedempte Raamstraat nr. 15 in Den Haag. Toen in 1924 de Grote Marktstraat werd aangelegd, verdween deze straat. Om dezelfde reden moesten ook het Gerbrandstraatje en het Groenendalstraatje het ontgelden. 

 


maandag 19 oktober 2020

Roskes

In 1897 startte C.W.M. Roskes met een boek-, muziek- en kunsthandel, leesinrichting van tijdschriften/leesbibliotheek in de Wilhelminastraat nr. 55 in Den Haag. In 1902 verhuisde hij naar Bezuidenhout nr. 122 en in 1906 was de zaak gevestigd op Bezuidenhout nr. 167 (later 167A). Zeer incidenteel trad Roskes ook op als uitgever. Eén van zijn uitgaven: “Mijne mémoires : onthullingen uit mijn veelbewogen leven door Madame Steinhell” (1912). In 1917 verkocht Roskes de winkel aan Chr. B. Nachenius, een gewezen gezagvoerder ter koopvaardij. Nachenius op zijn beurt verkocht de zaak in 1922 aan P.E Smits. Zowel Nachenius als Smits handhaafden de naam  “Firma C.W.M. Roskes”. De boekhandel werd in 1924 opgeheven. De oprichter overleed in december 1926.


zondag 18 oktober 2020

Roos

De goedkope muziekhandel van Nico Roos op de Gedempte Burgwal nr. 53 in Den Haag heb ik getraceerd tussen 1918 en 1931. Hij verkocht bladmuziek, instrumenten, grammofoons, platen etc. Een greep uit het assortiment: Cadetten-marsch 8 ct, Grootmoedertje 8 ct, Aus meinem Kindergarten 75 ct, Dollarprinses. Bij aankoop van f. 2.- een dansalbum  cadeau. Leraren extra korting.  


zaterdag 17 oktober 2020

Roode Hond

Boekkafé De Roode Hond in Den Haag was oorspronkelijk (1983) een werkgelegenheidsproject gerund door een aantal jongeren. Het betrof een linkse boekhandel gevestigd op de Witte de Withstraat nr. 35. Volgens een advertentie in (vanzelfsprekend) De Waarheid gaf de zaak in 1984 een alternatief boekenweekgeschenk uit. Men kon er terecht voor tweedehands boeken, nieuwe (linkse) boeken en kranten. Later was de winkel gevestigd in het kraakpand “De Blauwe Aanslag” aan het Buitenom nr. 215, samen met een groot aantal alternatieve organisaties. In 2003 werd het pand met geweld ontruimd waarbij meer dan 70 krakers werden gearresteerd. De winkel bestaat nog steeds: “Vereniging Boekkafé De Roode Hond” op de Torenstraat nr. 116, wijk Kortenbos. Blijkens dit stempel heeft men ook op de Prins  Hendrikstraat nr. 138 gezeten. In welke periode is mij niet bekend.


vrijdag 16 oktober 2020

Kloeten

Al in 1899 had B.S. van Kloeten een kantoorboekhandel aan de Pieterskerkchoorsteeg nr. 16 in Leiden. In 1917 verhuisde hij naar de Breestraat nr. 52. In 1933 gaf hij aan architect Hendrikus Lamberts opdracht een nieuw pand op deze plaats te ontwerpen. Het pand, zoals we het nu nog steeds kennen, is een fraai voorbeeld van de architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid. De boekhandel zat op de onderste 2 verdiepingen en daarboven bevond zich het woonhuis van de boekhandelaar. Van Kloeten gaf diverse Leidse ansichtkaarten uit. In 1952 deed hij de boekhandel op de Breestraat over aan J. de Ren en R.J. Teenstra. De naam werd toen “Het Boekhuis”, later “Het Nieuwe Boekhuis”.     

 


Roebert

Albertus Joannes Roebert vestigde zich met zijn oude en nieuwe boekhandel/annex leesbibliotheek “A.J. Roebert Jr.” in 1908 in de Hobbemastraat nr. 229 in Den Haag. De zaak had een rooms-katholiek assortiment. Na enige tijd werd verhuisd naar de Van der Veldestraat nr. 58, maar sinds 1913 was de winkel gevestigd in de Hobbemastraat nr. 102-106 (108). Roebert’s devies stond op zijn uithandbord “Kennis is macht”.  Lange tijd was er ook een filiaal op de Witte de Withstraat nr. 95A. Roebert was,  voor hij voor zichzelf begon, enige tijd in dienst van de Leidse uitgeverij “Futura”. In de jaren 1904/1905 verspreidde hij op de zaterdagse markt brochures voor de SDAP. Zijn belangstelling ging vooral uit naar het antiquarische boek. Al vóór de opening van zijn boekhandel had hij een pakhuis vol tweedehands boeken. Het door en door katholieke karakter van de zaak bleek wel uit de mis van dankbaarheid die in 1941 opgedragen werd in de kerk van het Heilige Hart voor mej. L. Roebert t.g.v. haar 25-jarig jubileum bij de boekhandel. Roebert vervulde 18 jaar lang de functie van secretaris van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. In 1955 werd hij benoemd tot erelid. Tussen 1908 en 1932 gaf de zaak ca. 15 publicaties uit, waaronder: “Het zieleleven van den priester, priesterretraite gepredikt door D.J. Mercier” (1923). Vlak nadat A. J. Roebert in 1958 zijn 50-jarig jubileum vierde, kreeg hij een ernstig verkeersongeluk waarbij zijn vrouw omkwam. Daarna werd hij nooit meer de oude. Hij overleed in 1961. Zijn dochter, mevr. A. M. Schutte-Roebert, nam toen het roer over. De dagelijkse leiding van beide zaken was sindsdien in handen van de zusters van de oprichter, de dames A. en F.W. Roebert.    


donderdag 15 oktober 2020

Rob's Stripwinkel

Rob’s Stripwinkel (ook wel Rob’s Striphoek genoemd) op de Wilgstraat nr. 52 in Den Haag, was volgens dit moeilijk leesbare stempel een “zaak met hart voor strips”. Rond 1995 kon men er terecht voor inkoop, verkoop en ruilen.


woensdag 14 oktober 2020

Ritter

De (stoom)boekbinderij van A.H.J. Ritter werd rond 1891 gevestigd aan de Herderstraat nr. 20 in Den Haag. In 1895 verhuisde men naar de Herderstraat nr. 26. In 1896 wordt een pand betrokken aan de Raamstraat nr. 22. Daarna werd de firma (inmiddels Gebroeders Ritter) wat honkvaster. Tussen 1900 en 1955 was de zaak gehuisvest in de Nieuwe Molstraat nr. 26.


dinsdag 13 oktober 2020

Rinck

In 1843 ging Frederich Wilhelm Rinck, boekbinder, een vennootschap aan met William Henry Herklots tot het uitoefenen van een “boekbinders-affaire, het houden eener leesbibliotheek en het verkoopen van schrijf- en kantoorbehoeften” onder de naam “Rinck en Herklots”. De zaak was gevestigd op de Korte Pooten, Wijk K., no. 406 in Den Haag. Al in 1844 was er sprake van een “koninklijk geoctrooieerde fabriek”. In 1845 zette Rinck de zaak alleen voort. Het bedrijf zou zich een grote naam verwerven als “fabriek en magazijn van photographie-albums en vele andere fraai bewerkte maroquineriën” (5 jaar garantie). In 1866 treffen we de firma Rinck aan op de Casuariestraat nr. 12. Het predikaat “hofboekbinder” bleef gehandhaafd. Van 1871 tot 1904 was  zaak gevestigd aan de Schouwburgstraat nr. 2. Het laatste adres dat ik heb kunnen vinden, is Molenstraat nr. 54.     


maandag 12 oktober 2020

Rijsinge

De boekhandel van J. van Rijsinge & Zonen was tussen 1924 en 1928 gevestigd op de Fahrenheitstraat nr. 729 in Den Haag.


zondag 11 oktober 2020

Rijmenam

In 1897 stichtte M. van Rijmenam een binderij en linieerinrichting aan de Oranjelaan nr. 21-23 , bij de Stationsweg in Den Haag (later uitgebreid met de nummers 13 en 15). Het bedrijf maakte een spectaculaire groei door. Er werd een drukkerij aan toegevoegd, die bij het grote publiek vooral bekend werd van de Rijam-agenda. Naast de fabrieksmatige binderij kende het bedrijf ook een kunstboekbind-afdeling (zie etiket). Diverse leden van de familie Rijmenam waren in de zaak werkzaam, ik noem: Henrik Jan Willem (Henk) Rijmenam en Albert Rijmenam. Door de enorme expansie werd op een gegeven moment verhuizing naar een groter pand noodzakelijk. In 1955 werd het bekende pand aan de Fruitweg nr. 17, hoek Dynamostraat betrokken. De zaak had een groot aantal personeelsleden, onder wie de vader van Kees van Kooten. In 1959 werd de Leidse  binderij van J.G. Pulle ingelijfd. In 1990 verhuisde de firma opnieuw, nu naar de Kerketuinenweg nr. 4.

Toch ging het in de loop der jaren bergafwaarts met het bedrijf. In 1994 werd de verlieslijdende agenda-afdeling overgenomen door de Van Dorp-groep uit Nieuwegein en in 1999 koopt het Belgische bedrijf Brepols de andere onderdelen van Rijmenam. Dit kon niet voorkomen dat Rijmenam in 2004 failliet ging.
zaterdag 10 oktober 2020

Residentie

Op 6 april 1928 werd leesbibliotheek “De Residentie” geopend op de Charlotte de Bourbonstraat nr. 45 in Den Haag. Leesgeld 9 cent per deel per week, leeskaarten voor 12 delen één gulden. De boeken werden desgewenst ook per auto thuisbezorgd! Twee maanden later verhuisde de zaak al naar de Begoniastraat nr. 265, bij de Rozenstraat, maar toen was er al sprake van een boek-en kantoorboekhandel/annex leesbibliotheek in vier talen (5000 delen). In 1931 kreeg de zaak een nieuwe eigenaar en ook een andere naam “J.v.d. Maesen’s leesbibliotheek/boekbinderij”. Van der Maesen heeft ook met een leesbibliotheek op de Conradkade nr. 47 gezeten, in hetzelfde pand waar Oomen een tijd leesbibliotheek-filiaal had.  


vrijdag 9 oktober 2020

Renswoude

In de jaren ’50 (gebaseerd op de datering van het stempel) was leesbibliotheek “Renswoude” gevestigd op de Driebergenstraat nr. 321 in Den Haag. Later heeft de zaak zich ontwikkeld tot een boek- en kantoorboekhandel. Als eigenaren worden respectievelijk vermeld: R. de Bruin, D. de Bruin, Mevr Augusta Josefine Hon-Trifel en G.N. de Zoete. Het is mogelijk dat de leesbibliotheek ook enige tijd gevestigd is geweest op de Vreeswijkstraat nr. 13. De winkel heeft zeker tot 1971 bestaan.


donderdag 8 oktober 2020

Reformhuis

Het echtpaar F. H. Dissen richtte in 1936 kort na hun huwelijk “Reformhuis Natura” op aan de Laan van Meerdervoort nr. 599 in Den Haag. In die tijd waren er verspreid over heel Nederland diverse reformhuizen, die gelinkt konden worden aan de zgn. humanitaristische beweging, een verzamelnaam voor alternatieve, idealistische stromingen. Men verkocht alle mogelijke reformartikelen (gezonde voeding, géén vlees). Maar de zaak aan de Laan van Meerdervoort verkocht ook boeken die pasten bij het assortiment, zogenaamde “levenshervormingsboeken” van bijv. auteurs als Werner Zimmermann, Bircher- Benner, etc. De boekenafdeling had korte tijd een aparte naam  “Wending Boekhandel”. Men verkocht daarnaast ook Fidus kunstdrukken naar “natuurverbonden-Germaansche tekeningen”. Geadverteerd werd er vooral in De Vlam, weekblad voor vrijheid en cultuur. Het echtpaar richtte in de oorlog ook de naturistenvereniging “Zon en leven” op, die een terrein bij de Loosdrechtse plassen huurde “De vier elementen”. Vele jaren later vertelden de kinderen Dissen dat zij hun hele leven nooit één stukje vlees gegeten hadden.

Hoe lang F. H. Dissen eigenaar van de zaak is geweest, is mij niet bekend, maar op hetzelfde adres aan de Laan van Meerdervoort zit tot op de dag van vandaag natuurvoedingswinkel “Zonnepoort”.    


woensdag 7 oktober 2020

Rauws

Boekbinderij J.H. Rauws in Den Haag. De zaak zat in de jaren '10 van de vorige eeuw aan het Paul Krugerplein nr. 5.


dinsdag 6 oktober 2020

Ran

Tweedehands -boekhandelaar Arie Ran was – laat ik me voorzichtig uitdrukken – een aparte vogel, maar dat komt veel vaker voor in dit vak. Hij had tussen 1941 en 1970 een 2e hands boekwinkel in de Copernicusstraat nr. 221 in Den Haag. Iedere Hagenaar die iets met boeken had, kende hem. Hij adverteerde altijd met dezelfde tekst “Arie Ran koopt alles, kortom alles”. In zijn winkel stonden de goed gevulde bananendozen dan ook hoog opgestapeld. Als kinderen zijn zaak voorbijliepen, riepen zij vaak hard – om boven de klassieke muziek die Arie altijd op had staan uit te komen: “Hé Ran, koekepan”. Ran komt voor in enkele boeken van Willem Brakman.  Hij overleed op 70-jarige leeftijd in 1971.   
maandag 5 oktober 2020

Raaf


De weduwe J. H. de Raaf dreef tussen 1911 en 1935 een kantoorboekhandel op de Frederik Hendriklaan nr. 245 in Den Haag. De zaak stond ook bekend als “Duinoord’s kantoorboekhandel”.


zondag 4 oktober 2020

Radix

De boek- en kantoorboekhandel van J(an) Radix was gevestigd op de Leyweg nr. 849 in Den Haag. De zaak gaf ook ansichtkaarten uit, o.a. met een afbeelding van de Leyweg. Jan Radix was een sociaal bewogen man. Als er zich in Den Haag calamiteiten voordeden, deed men niet een vergeefs beroep op hem. Zo zette hij zich er in 1965 voor in om geld op te halen voor de slachtoffers van de zgn. “woonwagenramp”. Ik heb de zaak kunnen traceren tussen ca. 1950 en 1975. 


zaterdag 3 oktober 2020

Puffelen

Blijkens het witte etiket had het Haagse foto- en filmbedrijf L.J. van Puffelen ook een gespecialiseerde fotografische en cinematografische boekhandel. Deze aparte afdeling was rond 1990 gevestigd op de Paviljoensgracht nr. 52. Van oorsprong ging het hier echter uitsluitend om een fotohandel. De zaak werd in 1928 opgericht. Al gauw zat men op 2 adressen, te weten: de Weteringkade nr. 59 en de Laan van Meerdervoort nr. 785. In 1936 wordt de Weteringkade niet meer vermeld en zit de 2e vestiging op de Oranjelaan nr. 22, bij de Stationsweg. Rond 1939 verhuisde de zaak aan de Laan van Meerdervoort naar nummer 864. In de jaren ’70 en ’80 had men ook een filiaal aan de Choorstraat nr. 45 in Delft. In 2017 wordt vermeld dat ook Fotohandel Van Puffelen – zoals zoveel collega’s – de digitale revolutie niet overleefd heeft.


vrijdag 2 oktober 2020

Pronk

Boekhandel Pronk in de Ant. Duyckstraat nr. 124 in Den Haag (Scheveningen) was een christelijke boekhandel, die in ieder geval opereerde tussen 1998 en 2008. Helaas geen verdere gegevens. 


donderdag 1 oktober 2020

Prometheus

Dit stempel lijkt me niet heel oud. Toch heb ik geen gegevens kunnen vinden over Algemene Boekhandel “Prometheus” aan de Reinkenstraat in Den Haag. Ongetwijfeld zijn er Hagenaars die zich deze boekhandel herinneren.


Koning

Boekhandel “De Koning” in Zwijndrecht wordt voor het eerst vermeld in 1936. Aan deze boek- en kantoorboekhandel op de Lodewijk van Nassaustr...