donderdag 31 maart 2022

Hoeven

Diverse leden van de Dordrechtse familie Van der Hoeven waren actief als boekdrukker en leesbibliotheekhouder. De oudste vermelding betreft Gabriël Jacobsz van der Hoeven (1779-1845). In 1854 zat J. van der Hoeven met zijn bedrijf in de Vriezestraat, in 1863 op de Groote Spuistraat en eind jaren ’70 op de Groenmarkt. A. van der Hoeven is tussen 1868 en 1882 eveneens te vinden in de Vriezestraat. Verder waren in de 2e helft van de 19e eeuw ook nog actief als drukker Marinus van der Hoeven (1815-1871) en C. J. van der Hoeven. Het hier afgebeelde etiket toont nog een 6e telg uit dit geslacht, T. C. van der Hoeven, die zijn boekdrukkerij en leesbibliotheek rond 1885 had op het adres Grootekerksbuurt nr. 2.

woensdag 30 maart 2022

Herwijnen

Gerrit van Herwijnen (1876-1948) opende in 1907 een technische boekhandel op het adres Kromhout nr. 83-85 in Dordrecht. Toen zijn zoon , Gerrit H. van Herwijnen (1907-1998), tot de zaak toetrad, presenteerde men zich als “Technische Boekhandel G. van Herwijnen & Zoon”. Rond 1920 verhuisde de winkel naar Kromhout nr. 139-141 en toen werd er ook een filiaal geopend op de Reeweg Oost, nr. 5 (later nr. 11). Men had ook een electrische lichtdrukinrichting voor de bouw- en werktuigkunde en een copieerinrichting/passerdozencentrale. In 1982 werd de zaak overgenomen door Kluwer en tussen 1986 en 1991 was deze winkel een filiaal van Stam Studieboeken in Ede (Kluwer). Op de foto het filiaal op de Reeweg.

dinsdag 29 maart 2022

Giraf

In 1994 opende mevr. W. M. (Wilma) Verhoeven een kinder- en jeugdboekhandel onder de naam “De Giraf” op het adres Groenmarkt nr. 42 in Dordrecht. Inmiddels is de zaak een begrip in de stad. In 2011 verhuisde de winkel naar de Groenmarkt nr. 163. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2019 verscheen een boek, getiteld “Een giraf in de stad”, waaraan 50 bekende jeugdboekenschrijvers en illustratoren meewerkten.

maandag 28 maart 2022

Giltay

Jacob Giltay (1818-1897) nam in 1842 de boekhandel/boekbinderij over van A. M. Grimm, die zijn carrière als boekhandelaar voortzette in Barneveld. De zaak was gevestigd op de Groote Kerksbuurt in Dordrecht. Al vrij snel gingen de zaken zo goed, dar verhuisd werd naar een groter pand in dezelfde straat, nr. 23, genaamd “Het Hospitaal”. Toen de zoons van de oprichter, C Giltay en Willem William Giltay tot het bedrijf toetraden, was er voortaan sprake van “Boek- en Muziekhandel/Leesbibliotheek/Electrische Boekbinderij, Linieer- en Cartonnagefabriek J. Giltay & Zn.” De boekhandel werd rond 1900 opgeheven, maar de binderij zou nog heel lang bestaan. In 1910 werd het bedrijf omgezet in een N.V. met als directeur J. L. van Dijl. Voortaan was er sprake van de “N.V. v/h J. Giltay & Zn.” In 1935 verhuisde de binderij naar de Groenmarkt nr. 65-67 (Centraal gebouw Eisen). Vanaf de jaren ’60 was het adres Groenmarkt nr. 71-73. Na 1974 wordt deze binderij niet meer vermeld.

zondag 27 maart 2022

Dekkers

Nicolaas Henricus Dekkers startte in 1900 een boek- en kantoorboekhandel/advertentiebureau/snelpersdrukkerij op de Vriesestraat nr. 39 (ook wel 39-41) in Dordrecht. Het bedrijf is tot op de dag van vandaag in handen van leden van de familie Dekkers. De zoon van de oprichter, Joos Johannes Dekker (1911-1996), volgde zijn vader op en hijzelf werd weer opgevolgd door zijn zoon, W. L. Dekkers. Vanaf ca. 1959 was de zaak gevestigd op de Vriesestraat nr. 43. De drukkerij heeft in de jaren ’90 ook op de Dubbeldamseweg – N23 gezeten en is nu gevestigd op de Mijlweg nr. 63 (Dekker Van Gerwen BV). De boekhandel op de Vriesestraat wordt vanaf 2003 geleid door een kleinzoon van de oprichter, H. A. (Harjan) Dekkers. In 2016 werd het winkelpand grondig verbouwd (“Dekkers Boek & Kantoor”). Op de foto uit ca. 1910 de winkel op de Vriesestraat nr. 39.

zaterdag 26 maart 2022

Cannemeijer

Johann Sebastiaan Cannemeijer was in de jaren ’40 en ’50 eigenaar van “De Nieuwe Muziekhandel” op de Nieuwstraat nr. 32 in Dordrecht. Daarnaast was hij leider van “Cannemeijers Jongenskoor” (zie de foto), directeur van het Dordtsch Conservatorium en organist van de Lutherse Kerk in Dordrecht. Hij overleed in 1955.

vrijdag 25 maart 2022

Broekhuijsen

Na eerder 6 jaar werkzaam te zijn geweest in boekhandels in binnen- en buitenland startte Johannes Broekhuijsen (1886-1957) in augustus 1913 zijn eigen boek- en muziekhandel op de Voorstraat nr. 347 in Dordrecht. In 1919 verplaatste hij de zaak naar Voorstraat nr. 328 (ook wel nr. 328-330). Broekhuijsen was van alle markten thuis, want in 1929 maakte hij reclame voor zijn reisbureau. Ook presenteerde hij zijn zaak als “Esperanto-boekhandel”. In de oorlogsjaren legde hij de nadruk op zijn voorraad kerkboeken (“Kerkboekhandel Broekhuijsen”). Het echtpaar Broekhuijsen bood in de oorlog in de woning boven de zaak onderdak aan Joodse onderduikers. Toen Johannes Broekhuijsen in 1957 overleed, betekende dat tevens het einde van deze winkel.

donderdag 24 maart 2022

Breemer

Theodorus Breemer (1898-..), die zich in 1917 in Dordrecht vestigde, had tussen 1921 en 1966 een boek- en kantoorboekhandel/leesbibliotheek op de Steegoversloot nr. 48 (ook wel nr.46-48).

woensdag 23 maart 2022

Branding

Eind jaren ’30, begin jaren ’40 van de vorige eeuw zat op de Groote Spuistraat nr. 7 in Dordrecht boek- en tijdschriftenhandel/leesbibliotheek “De Branding”. Leesprijs 10 cent der boek.

dinsdag 22 maart 2022

Braat

Pieter Kornelis Braat (1823-1888) trad, zoals ik gisteren al vermeldde, in 1871 als firmant toe tot boekhandel/uitgeverij Blussé & Van Braam. Maar daarvóór had hij zijn eigen boek-, kunst- en muziekhandel/leesbibliotheek/uitgeverij. Hij vestigde zich in 1847 in Dordrecht en opende zijn winkel in 1848 op de Voorstraat Wijk D, nr. 63 tussen de Pelse- en Lombardebrug. Tussen 1849 en 1871 gaf hij meer dan 90 titels uit op uiteenlopende gebieden als scheepvaart, theologie, poëzie, bijenteelt en recht. In 1857 verscheen bij hem “Gedachten over armverzorging” door Amalia Wilhelmina Sieveking. In november 1864 nam hij de, eveneens aan de Voorstraat gelegen boekhandel over van T. Pieren Jz. Zijn foto doet vermoeden dat hij eigenlijk Baard heette, maar het was toch echt Braat.

maandag 21 maart 2022

Blussé

Abraham Blussé (1726-1808) begon in 1745 een boekhandel in Dordrecht. Al heel snel (in 1748) werd hij ook actief als uitgever. Van de vele publicaties van Blussé vermeld ik er slechts één: “De Vrije Metzelaar” door Abr. Ferwerda (in 1757, verkoopprijs 30 stuivers) (niet over het bouwvak, maar over de vrijmetselarij). Blussé organiseerde ook regelmatig boekenveilingen. In 1770 deed zijn zoon Pieter Blussé (1748-1823) zijn intrede in de zaak. Voortaan was er sprake van “Blussé & Zoon”. De generaties Blussé volgden elkaar voortdurend op. De zoon van Pieter, Pieter Blussé Jr. (1786-1869) kwam in 1807 in de zaak en hij voegde in 1818 boekhandel/uitgeverij Blussé & Comp. samen met de boekhandel van zijn schoonvader Pieter van Braam, daarvóór zijn concurrent. Vanaf dat moment heette de firma “Blussé & Van Braam”. De zoon uit Pieters huwelijk met Clara Maria van Braam, eveneens Pieter geheten, volgde zijn vader op. De zaak was gevestigd op de Voorstraat Wijk C 1602 (later nr. 256, nog later nr. 212) tegenover het Scheffersplein (zie de foto). Blussé gaf ook de “Dordtsche Courant” uit. In 1871 doet P. K. Braat zijn intrede als firmant. Braat had daarvoor een eigen boekhandel/uitgeverij/leesbibliotheek in Dordrecht (op Braat kom ik later in deze alfabetische reeks terug). De laatste Blussé, Gerardus Johannes Blussé, vertrok als firmant in 1879. Daarna was het bedrijf in handen van de familie Braat, maar de naam Blussé & Van Braam bleef gehandhaafd. Vermeldenswaard is nog dat Vincent van Gogh in 1877 een aantal maanden werkzaam was in deze boekhandel, maar het zal duidelijk zijn dat daar niet zijn roeping lag. Vanaf 1873 werkte ook de zoon van P. K. Braat, Dirk Braat in het bedrijf. In de jaren’10 van de 20e eeuw is er ook sprake van een Kunstzaal Blussé & Van Braam, waar exposities werden gehouden. Juni 1922 verhuist de winkel van het vertrouwde adres op de Voorstraat naar de Wijnstraat nr. 123, waar men ook reclame maakte voor de electrische lichtdrukinrichting die aan de zaak verbonden was. De verhuizing bleek echter geen gelukkige greep en toen Dirk Braat in 1926 overleed, betekende dit tevens het einde van deze meer dan 175 jaar oude firma.

zondag 20 maart 2022

Blom

Franciscus Blom had rond 1850 een boekbinderij in Dordrecht. Het adres van de binderij is mij niet bekend. In 1865 ging hij failliet en werd zijn hele boedel in een verkooplokaal aan de Vischstraat te koop aangeboden. Een stempelpers, een grote voorraad stempels, fileten, een snijmachine, leer, linnen en papier.

zaterdag 19 maart 2022

Bijbelhuis

Tussen ca. 1962 en ca. 1995 was de Evangelische Boekhandel “Het Bijbelhuis” gevestigd op de Voorstraat nr. 406 (ook wel 406-408), hoek Ruiterstraat in Dordrecht. Zoals gebruikelijk in dit soort zaken had men een ruim aanbod aan christelijke boeken, bijbels, grammofoonplaten en zondagsschoolmateriaal. Later verhuisde “Het Bijbelhuis” (onderdeel van de Stichting Johan Maasbach) naar de Brouwersdijk nr. 36. Deze stichting had ook een gelijknamige boekhandel in Den Haag.

vrijdag 18 maart 2022

Dordrecht - De Bengel

Bart van Dulmen opende zijn boekhandel “De Bengel” in 1969 op de Voorstraat nr. 283 (later ook wel 283-285) in Dordrecht (tegenover Bervoets). De zaak kenmerkte zich vanaf het begin door een eigenzinnige voorraad, die je elders niet gauw zou aantreffen. Bovendien importeerde men ook engelse boeken en er werden regelmatig signeersessies en lezingen georganiseerd. Incidenteel gaf De Bengel ook zelf een boek uit, zoals bijvoorbeeld in 2000 “Het Dordrecht van Tollens” door F. J. IJsinga-Van Boxsel. De oprichter verkocht zijn zaak in 2012 aan Gertjan Kruidenier, die al geruime tijd in de winkel werkzaam was. Kruidenier besloot vervolgens de zaak naar een ruimer pand te verhuizen aan de Vriesestraat nr. 35. De naam van de winkel veranderde toen in “De Nieuwe Bengel”. Tot 2014 bleef hij in het pand aan de Voorstraat o.a. ramsj verkopen. Bart van Dulmen legde in 2012 zijn herinneringen aan “De Bengel” vast in een boek getiteld “Geen dag zonder boek : een beeld van De Bengel”. Heel recent werd bekend dat de zaak wordt uitgebreid met een “English Bookshop” in een naastgelegen pand.

donderdag 17 maart 2022

A. W. van der Linden had tussen 1959 en 1968 een technische kantoorboekhandel met de naam “ ’t Zuiden” op de Colignystraat nr. 57-59 in Delft. Toen in 1968 Paagman de zaak overnam, was de winkel gevestigd op de Papsouwselaan nr. 234-236.

woensdag 16 maart 2022

Zuidam

In juli 1889 deden de erven Robart hun rooms-katholieke “affaire in religieuze artikelen, papier- en schrijfbehoeften van wijlen hun broeder M. Robart” op de Burgwal nr. 18 in Delft over aan G. J. Zuidam. Zuidam, uiteraard van katholieke huize, (hij was prefect van de congregatie van r.k. jongeren in Delft) trof waarschijnlijk een wat te grote voorraad kerkboeken aan, want die deed hij onmiddellijk tegen zeer lage prijzen in de uitverkoop. Rond 1939 werd hij opgevolgd door F. P. S. Zuidam. Tot ca. 1959 zat deze r.k. boekhandel onafgebroken op het adres Burgwal nr. 18. Na 1959 wordt de zaak niet meer vermeld.

dinsdag 15 maart 2022

Wit

Na het overlijden van J. H. Heinecken in 1943 werd diens boekhandel op de Hof van Delftlaan nr. 80 in Delft vanaf 1946 voortgezet door Dirk Jan de Wit. De zaak stond ook wel bekend als “De Wit’s Indische Boekhandel”. In 1949 ging de winkel alweer in andere handen over: F. L. van de Bergen. Vanaf ca. 1950 heette de boekhandel “De Boekenhof”.

maandag 14 maart 2022

Wilmer

Wilmer, boeken en tijdschriften kwam al eerder ter sprake toen de zaak op het zelfde adres als hier vermeld, Wijnhaven nr. 9 in Delft, een vestiging van The Read Shop was. Uit dit etiket blijkt dat Wilmer niet altijd franchisenemer van die keten is geweest.

zondag 13 maart 2022

Waltman

De geschiedenis van boekhandel Waltman gaat terug tot 1863. In augustus van dat jaar berichtte J. Waltman Jr. dat hij een boek- en papierhandel opende in de Jacobgerritsestraat Wijk 3, no. 176 in Delft. Hij startte ook vrijwel onmiddellijk als uitgever, want in 1864 verscheen bij hem o.a. “Letterknechterij : een woord aan de Nederlandse studenten” door J. E. Slingervoet Ramondt. Na de verhuizing in 1866 naar de Pepersteeg nr. 2-44, voegde hij ook een leesbibliotheek aan de zaak toe. In 1878 verhuisde de winkel naar het adres waar het bedrijf meer dan 140 jaar gevestigd zou blijven, Binnenwatersloot n. 33 (ook wel 33-35). In 1884 beschikt Waltman ook over een boek- en handelsdrukkerij. Dat stelde hem in 1885 in staat een nieuwe liberale krant uit te geven, “De Delftsche Opmerker” (2x per week). Toen Waltman in 1887, na een faillissement, collega W. Beets overnam, werd ook het leesgezelschap “Ontwikkeling is ons doel” aan de zaak toegevoegd (zie het grote etiket). Tussen 1894 en 1920 was er ook een Algemene Boek- en Kantoorboekhandel/Leesbibliotheek J. Waltman in Maassluis op het adres Noordvliet nr. 6. Vanaf ca. 1908 presenteert de zaak in Delft zich nadrukkelijk als technische boekhandel (gericht op de Technische Hogeschool). J. Waltman Jr. werd opgevolgd door Wijnandus Waltman (tot 1935), maar daarna kwam het bedrijf in handen van de familie Prins (later de W. G. Prins Holding B.V.). De uitgeverij van het bedrijf werd in 1940 overgenomen door Meinema. Toen Technische Boekhandel Waltman in februari 2020 failliet werd verklaard, bleven de vestigingen op de campus (Julianalaan nr. 134) en Waltman Fine Art (Binnenwatersloot nr. 32) buiten het faillissement.

zaterdag 12 maart 2022

Vis

Jan Vis Jr. nam in januari 1901 de boekhandel over van A. W. Segboer op de Oude Kerkstraat nr. 5-6 in Delft. Segboer had de zaak op zijn beurt in 1894 overgenomen van H. P. Henneveld. Tussen 1894 en 1901 heette de zaak “Boekhandel H. P. Henneveld (A. W. Segboer)”. Jan Vis was voor 1901 werkzaam bij een grote Amsterdamse uitgever (vermoedelijk Jacs. G. Robbers). Hij werd in 1901 ook onmiddellijk zelf actief als uitgever. Twee interessante publicaties: in 1901 – “Handleiding voor de verzamelaar van geillustreerde briefkaarten” door P. N. van Malssen Pz. en in 1903 “Archaeography of Delft curiosities” door M. G. Wildeman. Ook gaf Vis een serie mooie Delftse ansichtkaarten uit. In juli 1915 verkocht hij de boek- en kunsthandel aan uitgeverij Robbers, maar bleef de zaak wel leiden. Vanaf dat moment was er sprake van de “Algemeene Boekhandel v/h J. Vis Jr.” In januari 1918 verkocht uitgeverij Robbers de winkel aan boekhandelaar G. Niessen.

vrijdag 11 maart 2022

Steynen

Mevr. Tonny Steynen startte rond 1920 een muziekhandel in Rotterdam onder de naam “Triumph” op de Zaagmolenstraat nr. 139. Enkele jaren later opende ze al een filiaal aan de Jacob Catsstraat nr. 104a. In november 1927 begon ze een filiaal in Delft op de Choorstraat nr. 32 en er zouden nog filialen volgen in Eindhoven en Utrecht. Een belangrijk onderdeel van de zaak betrof de verhuur van grammofoonplaten. In 1942 vroeg Tonny Steynen oude grammofoonplaten te koop (behalve Columbia), ook gebroken exemplaren!! tegen hoge prijzen. De Delftse vestiging van Tonny Steynen (inmiddels een N.V.) werd tussen 1955 en 1959 opgeheven. In het pand Choorstraat kwam wel weer een muziekhandel: Dol’s muziekhandel. In februari 1961 vond de faillissementsveiling van de N.V. Tonny Steynen plaats.

donderdag 10 maart 2022

Son

P. C. W. van Son was als boekbinder en cartonnagewerker in de 2e helft van de 19e eeuw actief op het adres Vrouwjuttenland nr. 31 in Delft

woensdag 9 maart 2022

Segboer

Arie Willem Segboer liet wel een héél klein etiketje vervaardigen voor zijn boekhandel. Hij was dan ook maar betrekkelijk kort actief in Delft. In april 1894 nam hij de boek- en kunsthandel/leesbibliotheek over van H. P. Henneveld op de Oude Kerkstraat nr. 5 en 6. De zaak bleef zich nog lang presenteren als “Boekhandel H. P. Henneveld (A. W. Segboer)”. Vanaf 1896 werd Segboer ook actief als uitgever. In 1899 gaf hij de taalmethode van Servaas de Bruin uit, “waarmee iedereen zonder meester fransch, duitsch, engelsch of italiaansch kon leeren”. Toen hij op 1 januari 1901 aankondigde zijn boekhandel verkocht te hebben aan de heer J. Vis Jr. (waarover later meer), deelde hij nadrukkelijk mee zich wel te blijven wijden aan het uitgeven van boekwerken. Dat ging hij toen wel doen vanuit Den Haag, waar hij ook op grote schaal kiosken ging exploiteren. Op het hoogtepunt had hij 57 kiosken in Den Haag en Scheveningen.

dinsdag 8 maart 2022

Second Story

Tanja Harms begon in 2003 een tweedehands boekwinkel op de Nieuwe Langendijk nr. 73 in Delft, waar ze ook bordspellen verkocht. Rond 2010 verhuisde de winkel naar Vrouwjuttenland nr. 25. De zaak organiseert met enige regelmaat “literaire avonden”.

maandag 7 maart 2022

Roodnat

A. C. Roodnat was in Delft vooral bekend met zijn leesbibliotheek, maar er was ook een kantoorboekhandel aan de zaak verbonden. In 1933 is de winkel gevestigd op de Poortlandlaan nr. 45. Vanaf 1937 is er een 2e vestiging op het adres Markt nr. 48. De leesprijs in de “Centrale Leesbibliotheek” is 8 cent per boek. Roodnat plaatste af en toe ludieke advertenties. Zo in 1938: “Brand in de Peperstraat!! Half Delft merkte er niets van, want het was verzonken in een boek van Roodnat’s Centrale Leesbibliotheek”. De stempels maken duidelijk dat de zaak ook op de Markt nr. 6 heeft gezeten én een vestiging heeft gehad op de Julianalaan nr. 45 (rond 1947). Op een gegeven moment kende de winkel naast A. C. Roodnat nog een 2e eigenaar, Johannes Wilhelmus Schilperoort. Deze zaak heeft, voor zover ik heb kunnen nagaan, bestaan tot ca. 1962. Op de foto de leesbibliotheek op de Markt nr. 48.

zondag 6 maart 2022

Ritter

Adrianus Hermanus Ritter (1823-1883) was tussen ca. 1845 en ca. 1875 in Delft actief als boekbinder. Waar de zaak gevestigd was, heb ik niet kunnen vaststellen.

zaterdag 5 maart 2022

Read Shop

De franchiseketen “The Read Shop” heeft verspreid over het land 170 vestigingen. Het gaat om zogenaamde “gemakswinkels” met een assortiment van tijdschriften, wenskaarten, kantoorartikelen en boeken. In Delft zijn er op dit moment 2 vestigingen: The Read Shop Kempers op de Troelstralaan nr. 43-45 (winkelcentrum De Hoven) (hier eerder behandeld) en The Read Shop op de Van Foreestweg nr. 116. De hier afgebeelde etiketten hebben betrekking op een oudere vestiging aan de Wijnhaven nr. 9 (eigenaar H. F. van Toen) met een nevenvestiging in Zoetermeer. De winkel aan de Wijnhaven heeft later een andere eigenaar gekregen die de zaak voortzette onder de naam “De Wilmers”.

vrijdag 4 maart 2022

Raar

Tussen 1901 en 1914 was muziekhandel F. J. Raar gevestigd op de Nieuwstraat nr. 6 (ook wel 6-8) in Delft. “Al sinds jaren een “vertrouwbaar” (sic) adres voor piano’s en orgels (met 2 kniezwellen)”. Na 1914 wordt F. J. Raar niet meer vermeld, maar dan is er sprake van Muziekhandel L. Raar op de Choorstraat nr. 6. Zeer waarschijnlijk de opvolger van de eerste zaak want ook L. Raar bood orgels en piano’s aan. Maar daarnaast gaf hij ook bladmuziek uit. In 1918 bijvoorbeeld: “Holland op klompen” uit de revue “’t Kan zijn! ‘k Weet ’t niet” (woorden van B. L. Sluis, muziek van B. J. Storm). In 1919 was Raar ook uitgever van het muziektijdschrift “Euphonia”. November 1917 werd de winkel verplaatst naar de Binnenwatersloot nr. 20-22 (ook wel nr. 20). In 1925 werd de zaak opgeheven, want toen werd het winkelpand van v/h Raar te koop aangeboden.

donderdag 3 maart 2022

Prins TU

Naast Kantoorboekhandel A. J. Prins was in ieder geval in de periode 1985-2002 TU Boekhandel Prins actief op de Binnenwatersloot nr. 30 (ook wel 30-34) in Delft. Het aanbod: kranten, tijdschriften, kantoorartikelen en computers. In 2002 werd de zaak geleid door B. P. J. M. Paagman. Tot wanneer deze zaak bestaan heeft, is mij niet bekend.

woensdag 2 maart 2022

Prins

De firma A. J. Prins is sinds 1 juni 1901 specialist op het gebied van kantoorartikelen in de breedste zin. Dit familiebedrijf, dat sinds 2001 de titel Hofleverancier mag voeren, werd in 1901 opgericht door Antonie Jacobus Prins (1876-1935) aan de Choorstraat nr. 42 in Delft. In de beginjaren maakte de zaak o.a. furore met een groot aanbod aan ansicht- en fantasiekaarten, maar men kon er ook terecht voor bijvoorbeeld “College tasschen van onverslijtbaar wasdoek” (75 cents). In 1904 verhuisde de zaak naar nr. 4 aan de andere kant van de Choorstraat, vroeger bewoond door de firma Wed. Renaud., waar Prins tot op de dag van vandaag te vinden is. In 1945 werd de bedrijfsruimte uitgebreid via de aankoop van Choorstraat nr. 2 en in 1954 werd ook nr. 6 aangekocht. Twee kinderen van de oprichter, J. W. A. Prins (1905-1997) en J. A. M. Prins (1903-1989)(Tante Jo) werden in 1932 bedrijfsleider. De zaak levert aan particulieren en bedrijven, van potloden tot kantoormachines. Het bedrijf wordt nu gerund door 2 kleinzoons van de oprichter Anton en Ruud Prins, maar ik heb begrepen dat de 4e generatie in de persoon van Gert Jan Prins klaar staat.

dinsdag 1 maart 2022

Post

Leonardus Henricus Maria Post had vanaf ca. 1948 een papier- en kantoorboekhandel op de Verwersdijk nr. 18 in Delft. In de jaren ’60 is er, wat ook blijkt uit dit etiket, sprake van een echte boekhandel. Na het overlijden van de eigenaar werd de zaak voortgezet door zijn weduwe, mevr. L. L. Post-Kouwenhoven. Toen de weduwe in november 1973 overleed, werd de zaak opgeheven.

Hessing

J. G. Hessing had tussen 1860 en 1870 een boekbinderij op de Warmoesgracht L. L. nr. 67 in Amsterdam.