woensdag 31 augustus 2022

Markx

In 1917 richtte A. J. Markx een boek- en kantoorboekhandel op in Alphen aan den Rijn. In 1924 presenteert de zaak zich als “A. J. Markx & Zoon”. De winkel was gevestigd op de Van Mandersloostraat nr. 58. In 1941 ging de toenmalige eigenaar M. J. M. Markx failliet en per 1 juni 1942 ging de zaak over in handen van Adrianus van der Hulst. Sindsdien heeft de winkel zich altijd gepresenteerd als “Markx’ Boekhandel”, later met de toevoeging “Kantoorinrichting”. De zaak stond ook bekend als “Het huis met de vulpen”. Vanaf 1987 was de leiding in handen van H. M. D. van der Hulst en M. J. H. C. van der Hulst. In 2007 werd deze boekhandel opgeheven omdat er geen opvolger beschikbaar was.

dinsdag 30 augustus 2022

Linden

Per 1 januari 1886 droeg A. van der Linden zijn boekhandel in Oudshoorn over aan zijn zoon Peter Jan van der Linden (1860-1945). In april 1888 verhuisde deze de boekhandel, die hij later uitbreidde met een binderij/boekdrukkerij en leesbibliotheek, naar Alphen aan den Rijn. Het bedrijf was gevestigd op de Julianastraat nr. 79-83. Van der Linden gaf veel ansichtkaarten van de omgeving uit, regelmatig samen met zijn collega-boekhandelaar J. G. Baart. In de jaren ’50 was J. Kanis de eigenaar. De zaak werd in 1959 opgeheven.

maandag 29 augustus 2022

Kemp

Arie Gijsbert Kemp verhuisde in 1928 van Woerden naar Alphen aan den Rijn, waar hij in augustus van dat jaar een boek- en kunsthandel/leesbibliotheek opende aan de Raadhuisstraat nr. 236. In de jaren ’30 werd de hele familie Kemp fanatiek aanhanger van de NSB. Arie Gijsbert werd vaandrig bij de WA en 3 zoons vochten aan het oostfront. Eén van hen, Arie Gijsbert Jr., kwam daar in 1942 om. De boekhandel werd in mei/juni 1940 opgeheven.

zondag 28 augustus 2022

Haasbeek

Bij Haasbeek in Alphen aan den Rijn kunnen we drie verschillende zaken onderscheiden. De oudste zaak is Drukkerij C. Haasbeek, rond 1930 opgericht door Cornelis Haasbeek en Jacobus Johannes Haasbeek. Actief tot ca. 2001. Ik beperk me hier tot de boekhandels. Johannes Marinus Haasbeek begon in 1936 een bescheiden boekwinkeltje (tevens antiquariaat) in de Raadhuisstraat nr. 249. In 1940 werd er ook een leesbibliotheek aan de zaak toegevoegd. Eind jaren ’50 verhuisde de winkel naar de Van Mandersloostraat nr. 19. Zoals op de etiketten is te zien, was de zaak toen aangesloten bij de inkoopcombinatie Libris. De winkel werd heel lang door leden van de familie Haasbeek gerund. Ik noem naast de oprichter nog M. van der Leij-Haasbeek en C. van der Leij. Vanaf 2001 was E. R. (Eelco) Eskens de eigenaar. In 2011 verhuisde de zaak van de Van Mandersloostraat naar de Julianastraat nr. 26. De laatste eigenaar van de familie Haasbeek was Maaike Haasbeek. In 2017 werd deze boekhandel overgenomen door boekhandel De Kler uit Leiden, die er, aansluitend bij het verleden, sinds enige tijd ook weer een antiquarische afdeling aan heeft toegevoegd. De laatste verhuizing vond plaats in 2021. Toen werd een pand aan de St. Jorisstraat nr. 13 betrokken. Naast bovengenoemde zaak kent Alphen ook nog de boek- en kantoorvakhandel Haasbeek op het adres Keizershof nr. 78-86, “Haasbeek Herenhof”. Deze winkel kwam ik voor het eerst tegen in 1989, eerst geleid door Mevr. C. K. J. Haasbeek-Nisters en de heer W. Haasbeek. De leiding van deze zaak in nu in handen van Annelieze en Martijn Haasbeek.

donderdag 25 augustus 2022

Cambier

Willem Cambier van Nooten nam in 1865 de boekhandel/boekdrukkerij/uitgeverij (annex leesbibliotheek) in Aarlanderveen over van F. G. A. J. van Werkhoven. Aarlanderveen was een zelfstandige gemeente die later onderdeel werd van Alphen aan den Rijn. Het bedrijf was gevestigd aan de Lagezijde. Cambier van Nooten gaf tussen 1873 en 1885 “De Rijnbode” uit, een nieuws- en advertentieblad voor Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen e.o. In de periode 1867-1890 werden ook veel boeken uitgegeven. Op mijn tocht langs boekhandels is het me herhaaldelijk opgevallen dat er destijds veel publicaties verschenen over pandemieën. Cambier publiceerde bijvoorbeeld in 1867 “Onderzoekingen over de cholera-epidemie van 1866 in de gemeente Utrecht”, door Floris Egbertus Vos. Willem Cambier van Nooten was niet onbemiddeld. In 1889 liet hij op het voormalige terrein van de buitenplaats Vredelust een fraaie villa bouwen “Villa Nuova” waar hij tot 1905 woonde. Eind 19e eeuw wordt als eigenaar van het bedrijf genoemd J. L. Kouwenaar. Tussen 1908 en 1914 was W. C. v.d. Ree eigenaar en in 1914 ging de zaak over in handen van A. C. de Haan, die al vele jaren bij de firma Cambier van Nooten werkzaam was. Na 1950 wordt de zaak niet meer vermeld.

woensdag 24 augustus 2022

Baart

In juli 1895 begon J. G. Baart (1867-1940) een boek-, papier-, plaat- en lijstenhandel/advertentiebureau in het toen nog zelfstandige dorp Oudshoorn. Later werd Oudshoorn onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn. Baart was ook als uitgever actief. Vanaf 1901 gaf hij de Rijnlandsche Courant uit (verscheen 1x per week op zaterdag) en vanaf 1903 was hij de uitgever van de Rijnlandsche Kerkbode. De boekhandel was van protestants-christelijke signatuur. Niet zo vreemd, want voor zijn boekhandelscarriere was Baart onderwijzer op een christelijke school en hij was ook enige tijd diaken in de Gereformeerde Kerk in Oudshoorn. Samen met boekhandel P. J. van der Linden uit Alphen gaf Baart ook veel ansichtkaarten uit. In 1905 verscheen bij hem: “De formatie der Gereformeerde Kerk in Oude- en Nieuwe Wetering in 1655, met een naamlijst van predikanten”, door J. Brouwer. In 1918 verhuisde de boekwinkel naar de Hooftstraat nr. 169 in Alphen. Na het overlijden van J. G. Baart werd de zaak voortgezet door zijn dochter, mej. W. Baart. De winkel werd rond 1968 opgeheven.

dinsdag 23 augustus 2022

Anker

In september 1985 zetten Harry van der Velde en Miep van der Velde-Hamelink de christelijke boekhandel "De Verborgen schat" van Jan en Dora Hoekstra voort onder een nieuwe naam: "Het Anker". Ze vestigden zich op de Hooftstraat nr. 253-255 in Alphen aan den Rijn. Later werd deze winkel voortgezet als “Ichthus Boekhandel Het Anker”. De winkel verhuisde van de Hoofstraat naar de Raadhuisstraat nr. 412 en bevindt zich nu op het adres Prins Hendrikstraat nr. 145. De zaak maakt onderdeel uit van de Stichting Ichthusboekhandels. “Het Anker” is inmiddels al lang uit de naam verdwenen

maandag 22 augustus 2022

Verloop

Drukkerij/uitgeverij/boekhandel Gebrs. Verloop in Alblasserdam werd in 1921 opgericht door Jan Verloop. De drukkerij (inmiddels hofleveranvier) wordt tot op de dag van vandaag voortgezet door de 3e generatie (Arjan Verloop) op de Ohmweg nr. 31. De boek- en kantoorboekhandel werd in 1958 afgesplitst en ging toen zelfstandig verder. Rond 1976 betrok de eigenaar C. Verloop een unit in het Makado-winkelcentrum aan het Wilgenplein (Makadocenter nr. 25). Toen Verloop zijn boekhandel rond 2000 sloot, vestigde zich op dit adres boekhandel “De Krekel”.

zondag 21 augustus 2022

Sterrenburg

Rond 1988 nam de familie Sterrenburg versmarkt De Touwbaan aan de Van Hogendorpweg nr. 22 in Alblasserdam over en vestigde op dit adres hun boek- en kantoorboekhandel, boekbinderij en lijstenmakerij. De afkoring Ref. op het stempel staat voor reformatorisch. Naast boeken werd een breed assortiment aan andere artikelen aangeboden: briefpapier, etiketten, faxapparatuur, wenskaarten, posters, CD’s etc. De zaak werd geleid door mevr. D. A. Sterrenburg-Bas en de heer G. Sterrenburg. In 2002 wordt als 2e adres vermeld: Biezenkamp nr. 5. In datzelfde jaar werd de winkel opgeheven.

zaterdag 20 augustus 2022

Schuilplaats

De christelijke boek- en muziekwinkel “De Schuilplaats” is eigendom van de Stichting Evangelische Tractaat Zending (ETZ). De zaak werd rond 1994 opgericht en was aanvankelijk gevestigd op de Pinksterbloemstraat nr. 2 in Alblasserdam. Later werd verhuisd naar de Plantageweg nr. 13a, waar de zaak tot op de dag van vandaag gevestigd is. Naast het te verwachten christelijke assortiment (bijbels, bijbelstudies, liedboeken, avondmaalsbenodigdheden etc.) kan men er ook romans, kinderboeken etc. aantreffen. De dagelijkse leiding is/was? in handen van Erik Verhagen.

vrijdag 19 augustus 2022

Rouw

De naam van deze Alblasserdamse boekhandel is op dit stempel met enige moeite te ontcijferen. Het gaat om de boekhandel van Jan Laurens Koerse Rouw (1861-1957). Zijn oorspronkelijke beroep was kapper. Als adres wordt ergens vermeld: Kortgenestoep. Zij zoon Jan Laurens Koerse Rouw Jr. had geruime tijd een boekhandel in Kinderdijk op de Molenstraat 98 (ook bekend onder de naam “Bazaar De Bijenkorf”). De zaak in Alblasserdam was actief tussen ca. 1892 en ca. 1932.

woensdag 17 augustus 2022

Krekel

De zusters W. A. Stehouwer (Wilma) en J. M. M. Stehouwer (Jeanet) startten in 1993 met hun boekhandel in Alblasserdam. Op één van de afgebeelde etiketten wordt als adres Cortgene nr. 53 vermeld. Maar verreweg de langste tijd was de zaak gevestigd in het Winkelcentrum Makado (nr. 25) op het Wilgenplein. De winkel presenteerde zich als boekhandel “De Krekel”, maar komt ook voor onder de naam “ ’t Krekeltje”. In september 2016 (na 23 jaar) kwamen de zusters tot de conclusie dat de zaak niet langer levensvatbaar was. Ze gingen wel verder met een webshop “Cadeaushop De Krekel” (Schoener nr. 18), onderdeel van Minderjong B.V.

dinsdag 16 augustus 2022

Alblasserdam Bakhuizen

Teunis Cornelis Bakhuizen vestigde zich in 1907 met een kleine boekhandel/leesbibliotheek op de Dam, Wijk B, nr. 5 in Alblasserdam. Vermoedelijk werkte hij daarvóór bij boekhandel Van Wijngaarden in Sliedrecht, want Van Wijngaarden beval hem in 1907 van harte aan bij zijn toekomstige klanten. In 1939 ging de zaak over in handen van zijn zoon Kunderinus Gerardus Bakhuizen (roepnaam Kun). In de meidagen van 1940 werd de zaak volledig verwoest. In 1948 werd een nieuwe winkel betrokken op het adres Dam nr. 5 (later nr. 55). De leesbibliotheek-afdeling werd in 1949 opgeheven. Kun Bakhuizen overleed in 1965. De zaak heeft tot midden jaren '70 bestaan.

maandag 15 augustus 2022

Roos

J. H. Rozendaal had op de Eendrachtstraat nr. 50 in Vlaardingen een boek- en muziekhandel onder de naam “De Roos”. Getraceerd tussen ca. 1975 en ca. 1991.

zondag 14 augustus 2022

Rolfes

Rolfes’ kantoorboekhandel was tussen 1934 en 1955 gevestigd op de Binnensingel nr. 33 (later nr. 33-35) in Vlaardingen. De heer M. A. H. Rolfes was overigens naast kantoorboekhandelaar ook doodbidder/bedienaar. Rolfes stond bekend als de “Vlaardinger pennendokter”. In 1946 adverteerde hij als volgt: “Ging U op uw vulpenhouder zitten? ’t Is niet zoo heel erg. Rolfes repareert binnen 2 dagen. Holland helpt Indië, Rolfes helpt Vlaardingen” Op het etiket is een mannetje afgebeeld dat een inktpotje op wieltjes achter zich aantrekt. Dat figuurtje, genaamd “Mercuurtje”, vestigde iedere week in een advertentie de aandacht op de weekaanbieding van Rolfes.

zaterdag 13 augustus 2022

Read Shop Vlaardingen

De bekende franchiseketen “The Read Shop” met meer dan 150 vestigingen verspreid over het land was uiteraard ook in Vlaardingen aanwezig. In de periode 1996-2002 (maar naar ik vermoed langer) was er een vestiging op de Dirk de Derdelaan nr. 25 in Vlaardingen-Westwijk. Eigenaren waren de heer S. M. A. F. El Meihy en mevr. N. El Meihy-van Aken.

vrijdag 12 augustus 2022

Pontier

Vlaardingen heeft twee boekhandels met de naam Pontier gekend. De oudste is ongetwijfeld het minst bekend. A. J. Pontier (zie het bovenste etiket) begon in 1900 met een boekhandel op het adres Hoogstraat Wijk D, nr. 71 (na de omnummering nr. 112). Daarvóór dreef hij op het zelfde adres een zaak in boter, kaas en vleeswaren. Maar in 1900 stapte hij dus over op geestelijk voedsel. Het betrof een christelijke boek- en teksthandel/kantoorboekhandel en leesbibliotheek. Hij bood o.a. een prachtsortering bijbels, gewatteerde kerkboekjes en fluwelen bijbelteksten in een gouden lijst aan. Tot 1940 werd de zaak gerund door Jac. Pontier en Joz. Pontier. Later, in de jaren ’40 en ’50 worden als eigenaren vermeld Marg. Pontier en Joz. Pontier (ook Joz. Dames). In 1949 plaatste deze boekhandel een veelzeggende advertentie met de volgende tekst “Boekhandel Pontier is alleen gevestigd op de Hoogstraat 112, de naam Pontier zegt alles”. Dit had ongetwijfeld te maken met de opening van de boekhandel van Aart Pontier in september 1949. Boekhandel Pontier op de Hoogstraat heeft – zo lijkt het – de concurrentiestrijd met de naamgenoot verloren, want na 1953 wordt deze zaak niet meer vermeld. Aart Pontier (1924-2014) opende dus op 10 september 1949 een boekhandel in een geheel nieuw ingericht pand op de Smalle Havenstraat nr. 3. In de 2e wereldoorlog was hij tussen 1943 en 1945 tewerkgesteld (Arbeitseinsatz) in Hanau en Sterbfritz (Hessen). In 1973 werd zijn zoon Gerard eigenaar van deze boekhandel. Eind jaren ’70 werd een filiaal geopend in Winkelcentrum De Loper (adres aanvankelijk De Loper nr. 16, later De Loper nr. 11-13). MIdden jaren ’80 werd de Smalle Havenstraat verlaten en toen werd het filiaal de hoofdvestiging. In 2010 nam Pontier boekhandel Plantage Den Draak over op het adres Veerplein nr. 33-35. Vanaf dat moment was er sprake van Boekhandel Plantage Pontier. In 2021 ging Gerard Pontier met pensioen en tot zijn grote spijt leverde de zoektocht naar een opvolger geen resultaat op. Op 30 september 2021 werd boekhandel Pontier opgeheven.

donderdag 11 augustus 2022

Lievredoor

Voor ze op 12 maart 1997 haar eigen boekhandel/antiquariaat in Vlaardingen opende, had Annemarie van Zanten (mevr. J. B. M. van Zanten-van der Hoeven) al ervaring opgedaan bij boekhandel Den Draak en boekhandel Pontier in Vlaardingen en bij Voorhoeve & Dietrich in Rotterdam. Ze had een grote voorraad tweedehands boeken gekocht van een Amersfoortse boekhandelaar. De zaak kreeg de naam “Lievredoor” (vernederlandsing van Livre d’Or) en was gevestigd op de Hoogstraat nr. 53. In 2001 gaf Lievredoor een eigen publicatie in 2 deeltjes uit, getiteld “Vlaardingse sagen en legenden”, geschreven door Eva Timmermans en Robert Tetteroo (met audio-cd). Na het overlijden van haar echtgenoot en ook door de achteruitgang als winkelstraat van de Hoogstraat verloor zij langzaamaan het plezier in de boekhandel. Op 16 december sloot zij de deuren van Lievredoor.

woensdag 10 augustus 2022

Hoogland

Fr. J. Hoogland startte begin 1911 in Vlaardingen een boek- en kantoorboekhandel. De zaak was aanvankelijk (heel kort) gevestigd op het adres Westnieuwland nr. 26, maar eind 1911 verhuisde Hoogland al naar het adres waar de winkel heel lang zou verblijven, Schiedamscheweg nr. 31. Vooral als kantoorboekhandel had de firma Hoogland een naam in Vlaardingen. Naast kantoorboeken omvatte het assortiment o.a. inkten, stencilpapier, linten voor alle schrijfmachines etc. etc. Men voerde dan ook wel de naam “Vulpenhuis Hoogland”. Tot 1932 was er sprake van “Boekhandel F. J. Hoogland”, maar toen in dat jaar het roer werd overgenomen door N. Hoogland presenteerde de winkel zich voortaan als “Hoogland’s Boekhandel”. Na 1932 was er ook enige tijd een leesbibliotheek aan de zaak verbonden. Ik heb de zaak kunnen traceren tot midden jaren ‘ 60. De dochter van de eigenaar, die een aantal jaren in de zaak werkzaam was, was toen een bekende TV-omroepster.

dinsdag 9 augustus 2022

Heij

Veel meer dan wat er op dit etiket van de firma John C. Heij vermeld staat, heb ik helaas niet boven water kunnen halen. Het bedrijf was tussen ca. 1989 en ca. 1997 gevestigd op de Dirk de Derdelaan nr. 25 in Vlaardingen. Het ging om schrijfwarenspecialist, kantoorvakhandel, kantoormachinehandel, literatuur- en boekhandel.

maandag 8 augustus 2022

Geer

P. A. van der Geer had tussen 1923 en 1927 een boekbinderij, cartonnage-inrichting, lijstenmakerij op de Pieter Karel Drossaartstraat nr. 58 in Vlaardingen. Na zijn overlijden verkocht zijn moeder, de weduwe G. van der Geer de binderij, die toen gevestigd was op de Waalstraat nr. 68 (bij de weekmarkt), aan D. Blijleven (dit kwam al eerder ter sprake toen ik Blijleven behandelde). P. A van der Geer vermeldt op dit etiket “v/h Wed. P. Stam Pzn.”, want hij had de binderij in 1923 overgenomen van de weduwe Stam. De binderij van Stam was al in 1910 gevestigd in de P. K. Drossaartstraat.

zaterdag 6 augustus 2022

Draak

In juni 1924 verplaatste Arie den Draak (1888-1963) zijn boekhandel in Driebergen naar Vlaardingen, “Boekhandel A. den Draak”. Hij vestigde zich op de Oosthavenkade nr. 5. In de zaak werden ook kantoorartikelen en papierwaren verkocht. In 1925 richtte hij samen met Jan Mooy, landbouwer in Vlaardinger-Ambacht de “N.V. Den Draak’s Boekhandel” op. In 1928 verhuisde de boekhandel naar de Hoogstraat nr. 186 (ook wel nr. 186-188) waar de zaak tot 1961 gevestigd zou blijven. Er was ook, zoals te zien is op bijgaande foto een leesbibliotheek aan de zaak verbonden en in de jaren ’30 zelfs enige tijd een antiquarische afdeling. In de jaren ’30 had Den Draak enkele jaren een filiaal op het adres Catsstraat nr. 17 en tussen 1934 en 1949 bevond zich een filiaal op de Eendrachtstraat nr. 48. Eind jaren ’50 waren in de boekhandel werkzaam: mej. L. den Draak en de heer J. M. den Draak. De leesbibliotheek-afdeling was inmiddels opgeheven. In 1961 was boekhandel Den Draak gedwongen het pand in de Hoogstraat te verlaten in verband met de bouw van een viaduct. Vanaf dat moment verbleef de boekhandel op het adres Veerplein 33-35. Vanaf 1974 was de (inmiddels VOF Den Draak) in handen van de familie Roodhorst (J. G. Roodhorst, R. W. Roodhorst en mej. E. Roodhorst). In 1981 werd boekhandel Nijkamp in Maassluis overgenomen en omgetoverd tot een filiaal van de zaak die zich toen presenteerde als “Boekhuis Den Draak” (adres in Maassluis Winkelcentrum Koningshoek nr. 15-16, later nr. 76). Zoals op verschillende etiketten te zien is sloot Den Draak zich op een gegeven moment aan bij de inkoopcombinatie Libris. Rond 2010/2011 werd deze boekhandel, toen opererend onder de naam Den Draak Plantage overgenomen door Gerard Pontier en voortgezet als Boekhandel Plantage Pontier. Op Pontier hoop ik later terug te komen.

vrijdag 5 augustus 2022

Dorsman

In augustus 1873 besloten Arie Dorsman (1854-1922) en Gerrit Odé (1846-1938) een vennootschap te starten onder de naam “Dorsman & Odé”, “tot het drijven van een boek- en papierhandel, boekbinderij en alles wat verder tot die vakken behoort of daarmede verwant is”. Want de heren dreven ook een uitgeverij, een stoomboekdrukkerij, een perforeerinrichting en een advertentiebureau. Er werd onmiddellijk gestart met de uitgave van de 2x per week verschijnende Nieuwe Vlaardingsche Courant. Het bedrijf was gevestigd op de Hoogstraat Wijk D, nr. 60 (na de omnummering nr. 158) in Vlaardingen. In 1881 werd tevens een leesbibliotheek geopend met 2100 delen (leesgeld 5 cent per week, iedere dag langer 1 cent) en een leesinrichting met binnen- en buitenlandse tijdschriften. Rond 1920 nam de zoon van Arie Dorsman, Jan Dorsman de leiding over. Eind jaren ’50 werd de leesbibliotheek opgeheven. Tussen 1873 en 1958 gaf de firma veel boekpublicaties uit, waaronder in 1922: “Het geslacht Dorsman te Vlaardingen, 1620-1922”, door M. C. Sigal Jr. In 1937 verscheen: “Van merkwaardige historiën in en om Vlaardingen: een bijdrage tot de kennis van het leven en werken onzer voorouders”, door A. Bijl Mz in 3 delen. Vanaf de jaren ’60 was “Dorsman & Odé” alleen nog actief als drukker. In 1969 werd de uitgave van de Nieuwe Vlaardingsche Courant overgenomen door het Algemeen Dagblad. In 1970 verhuisde de drukkerij naar het adres Kuipershof nr. 8. In 1987 tenslotte werd de BV Dorsman & Odé, toen handelend onder de naam “Van Leeuwen’s Druk” failliet verklaard. Op de foto het pand van de firma aan de Hoogstraat, links waar de 4 mannen staan.

donderdag 4 augustus 2022

Dooren

Andries van Dooren startte in 1893 een bescheiden drukkerijtje in zijn ouderlijk huis in de Oosterstraat nr. 65 in Vlaardingen. Hij had bij de firma H. B. IJdo in Den Haag een handpers gekocht voor 138 gulden. Het bedrijf zou een stormachtige groei doormaken. Al snel werd verhuisd naar de Oosterstraat nr. 90 en later naar nr. 42. In de loop der jaren werd er bij de gemeente Vlaardingen herhaaldelijk vergunning aangevraagd voor uitbreidingen. Het adres werd uiteindelijk voor langere tijd Oosterstraat nr. 44. In 1905 werd een gasmotor aangeschaft en in 1916 ging men over op elektriciteit. In 1922 werd de naam van het bedrijf “N.V. Electrische Drukkerij Andries van Dooren”. In 1930 werd de drukkerij uitgebreid met een cartonnage-inrichting/binderij. Toen de oprichter in 1933 overleed, werd hij opgevolgd door zijn zoon Jacobus van Dooren (Koos)(1897-1977), die later gezelschap kreeg van zijn schoonzoon Cees Kuijlman Sr. Deze werd later weer opgevolgd door zijn zoon, Cees Kuijlman Jr. In 1943 werd het 50-jarig jubileum gevierd met een gelegenheidsuitgave en een receptie in het Handelsgebouw in Vlaardingen. Op het hoogtepunt had de zaak ca. 60 werknemers in dienst. De drukkerij was altijd gespecialiseerd in commercieel drukwerk, maar produceerde ook museum-catalogi en, jarenlang, de illustraties voor de bekende blauwe Openbaar Kunstbezit-uitgaven. In de jaren ’60 was het adres Oosterstraat nr. 56. In 1988 werd het bedrijf overgenomen door Plantijn, die het bedrijf verplaatste naar het bedrijventerrein Het Scheur. In 2004 werd de drukkerij opgeheven. Incidenteel gaf drukkerij Van Dooren ook een eigen publicatie uit. In 1961 bijvoorbeeld “Vlaardingen kroniek 1911 en 1960”, geredigeerd door Cornelis Postma. Wellicht aardig om nog te vermelden: tussen 1932 en 1939 was de bekende auteur van de Kapitein Rob-strips, Pieter Kuhn als reclame-tekenaar bij Van Dooren werkzaam.

woensdag 3 augustus 2022

Blijleven

In oktober 1927 nam D. Blijleven de kunsthandel/boekbinderij/lijstenmakerij van wijlen P. A. van der Geer aan de Waalstraat nr. 68 (bij de weekmarkt) in Vlaardingen over van zijn weduwe, mevr. G. van der Geer. Hij “hoopte door nette bediening en billijke prijzen zich het vertrouwen van de klanten waardig te maken”. Blijleven breidde in de jaren ’40 de zaak uit met een leesbibliotheek (7 cent per boek per week) die tot zeker 1970 bestaan heeft. De meeste leesbibliotheken waren toen al ter ziele. De zaak breidde het assortiment tevens uit met kantoorartikelen, kunstschildersmaterialen, belijdenisgeschriften, zakbijbels, houten en metalen kruisjes en wandkleedjes met bijbelteksten. In 1997 werd nog het 70-jarig bestaan van de zaak gevierd.

dinsdag 2 augustus 2022

Bijbel-In

In diverse plaatsen in Nederland zijn er evangelische boekhandels geweest onder de naam “Bijbel-In”. Achter deze zaken zat meestal een stichting. Dit etiket van de Vlaardingse Evangelische Boek- en Platenwinkel “Bijbel-In” op de Van der Driftstraat nr. 8 dateert uit de jaren ’90.

maandag 1 augustus 2022

Vlaardingen A. P.

Uitgeverij Ontwikkeling, later De Arbeiderspers, opende in de jaren ’20 verspreid over het land eigen boekwinkels onder de naam “Boekhandel Voorwaarts”, ook wel “Boekhandel Ontwikkeling”, later “Boekhandel Arbeiderspers”, of “A.P. Boekhandel”. In 1927 waren er al 7 winkels. Een belangrijk doel was het verspreiden van het socialistische gedachtegoed én natuurlijk de verkoop van de boeken van uitgeverij De Arbeiderspers zelf. 80% van de uitgevers-omzet werd gerealiseerd via de eigen boekhandels. Op het hoogtepunt waren er 16 filialen, o.a. in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en dus ook in Vlaardingen op het adres Dayer nr. 2. In de jaren ’50 was de directie van deze vestiging in handen van C. van der Waerden en H. van Kuilenburg, met als winkelchef H. Dekker. Rond 1969 werden de A. P. boekhandels verkocht aan het Belgische Standaardconcern.

Hadi Poestaka

Het hier afgebeelde etiket is van de Amsterdamse vestiging van de Haagse boekhandel/uitgeverij “Hadi Poestaka”. Raden Mas Noto Soeroto (188...