zaterdag 2 mei 2020

Govers


Antonius Nicolaas Govers richtte in november 1876 zijn rooms-katholieke boekhandel/uitgeverij/binderij op aan het Westeinde nr. 188 (ook genoemd Hooge Westeinde nr. 6) in Den Haag. De zaak zou zich altijd blijven presenteren met de initialen van de oprichter, maar in de loop van bijna een eeuw bemanden 3 generaties Govers het bedrijf. Vanaf 1914 werd de zaak geleid door zijn 3 zoons: Ernest André Marie, Joseph Victor Theodor en Henri Jean Marie Govers. De 3e generatie werd gevormd door C. B. M., J. C. M., E. A. M. en W. P. M. Govers. Ze verdeelden onder elkaar de taken m.b.t. de boekhandel, kantoorboekhandel en uitgeverij/drukkerij. De winkel werd op een gegeven moment verplaatst naar een pand hoek Westeinde nr. 2-4/Jan Hendrikstraat nr. 1-3. In 1901 werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een boekje uitgegeven, getiteld: “Ons jubiléboekje : onderrichtingen en gebeden voor het jubilé  van 1901” door E. J. Jansen. Het pand hoek Westeinde/Jan Hendrikstraat werd in 1929 gesloopt en op dezelfde plaats vervangen door een nieuw hoekpand. De winkel had een ruim rooms-katholiek assortiment, met naast boeken ook heiligenbeelden, kruisen, stolpen, rozenkransen etc. De stichter A. N. Govers overleed in 1931. De uitgeverij kreeg het predicaat “Pauselijk drukker en uitgever” toegekend. Tussen 1856 en 1956 werden meer dan 120 voornamelijk rooms-katholiek getinte publicaties uitgegeven. O.a. veel van de jezuïet Henri de Greeve, de oprichter van de Bond zonder naam, die in de 2e wereldoorlog gegijzeld werd door de Duitsers. In 1929 had Piet Broos, de bekende auteur/illustrator van kinderboeken, zijn eerste baantje bij boekhandel Govers. In 1969 was C. B. M. Govers penningmeester van de ’s Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. Toen boekhandel Govers in 1974 opging in boekhandel “De Vijf Vocalen” was de leiding in handen van F. Schoner. Op de foto de etalage van Govers in 1932.

           

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hadi Poestaka

Het hier afgebeelde etiket is van de Amsterdamse vestiging van de Haagse boekhandel/uitgeverij “Hadi Poestaka”. Raden Mas Noto Soeroto (188...